Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

Technische maatregelen
Het regeerakkoord constateert onder meer dat de broeikasgasemissies uit de landbouw in 2030 met 3,5 Mton afgenomen moeten zijn. Om dat te bereiken hebben technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron) de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen.

Daarmee laat de nieuwe regering weten dat krimp van de veestapel niet het uitgangspunt is. Over de invulling van de maatregelen zal het kabinet in gesprek gaan met de agrarische sector.

Deel dit topic

Reacties

Pluto
Kijk dit is dus een regelrecht verbod op weidegang !!. Het eten van plantaardig voedsel veroorzaakt methaan, dus allemaal aan het vlees ??.
In het regeerakkoord staat dus dat de landbouw de enige sector is die in staat is de klimaat doelen te realiseren ???. Het huidige landgebruik is ook door de overheid afgedwongen !!!.
Je kunt als landbouw Nederland wel van alles proberen om de soya import terug te dringen met nieuwe ideeën over veldbonen of andere eiwit gewassen maar je blijft afhankelijk van handels akkoorden die regeringen onderling afsluiten ,al dan niet om belangen van multinationals vooriut te helpen. Als voorbeeld neem ik het plotseling promoten van erwten enkele jaren geleden waarbij in 3 jaar tijd enorm veel veehouders deze gingen telen en de graanteelt bijna weg viel en daardoor bedrijven als Unilever , AH en Philips [ ja zelfs Philips ] hun afzet markt zo snel zagen veranderen dat hun ruilhandel in het geding kwam en was een brandbrief naar de Kamer voldoende om de teelt per direct te beëindigen . En wat Rutten 1 en 2 nog als beleid naar buiten hebben gebracht wordt in Rutten 3 ineens weer afgebroken ???. En dan zijn er ook nog bestuurders die menen dat de landbouw beter moet inspringen op veranderingen in de markt ???.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's platteland en formatie geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!