Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam

Voor een ieder die het interesseert zal ik een uiteenzetting geven over hoe het systeem fosfaatrechten tot stand is gekomen en hoe de huidige korting op de uitgedeelde fosfaatrechten voor 2018 en verder is ontstaan. Op het eind van het verhaal zal dan ook duidelijk worden waarom ik denk dat het niet goed gaat komen met de invoering.
Op 2 juli 2015 heeft staatsecretaris Dijksma afgekondigd dat zij fosfaatrechten in wil voeren met als peildatum 2 juli. Dit was 1 dag na het inwerkingtreding van de PAS. Omdat we op 2 juli 2015 boven het melkveefosfaatplafond zaten, moet er een generieke korting over deze peildatum heen. Er is aangegeven dat deze korting tussen de 4 en 8 % zal liggen, is de sector medegedeeld. (dit was nog wel voor het debat van 6 december 2016)

De fosfaatrechten worden uitgedeeld op basis van de code 100, 101 en 102 van de meststoffenwet. Dat betekend dat deze dieren niet alleen op melkvee maar ook op vleesveebedrijven staan. Hier is voor gekozen omdat er van 1 april 2002 (de dag dat het fosfaatplafond ontstond) alleen CBS cijfers bekend zijn. En het CBS hanteert een andere codering dan de meststoffenwet waardoor er niet te achterhalen is waar jongvee stond op de verschillende data (2002 en 2015)

Het fosfaatplafond is vastgesteld door de heer Brinkhorst op 2002 op basis van CBS cijfers. Dit was toen een voorwaarde van Brussel voor het toen verkrijgen van derogatie. (dus Brusselse voorwaarde). In totaal 84,9 miljoen kg. Dit is alleen het fosfaat puur op melkveebedrijven. Dit betekend dat de fosfaatwetgeving/meststoffenwet 2015 en het fosfaatplafond 2002 niet met elkaar vereniging en te vergelijken zijn. In de CBS cijfers van 2002 zitten 390000 dieren vleesvee, waarvan een gedeelte code 101 en 102 hebben die niet in het fosfaatplafond van 84,9 zitten. En dit is niet meer te achterhalen hoe de verdeling is. En hier gaat het dan ook fout.

Op peildatum 2 juli 2015 heeft het CDM/RVO een berekening gemaakt voor de fosfaatproductie op dat moment. Hier zitten wel code 101 en 102 vleesvee in. Dus zijn deze twee data niet met elkaar te vergelijken en is er geen kortingspercentage te berekening die een juridische onderbouwing heeft.
Toch is men wel aan het vergelijken gegaan, appels met peren. Men heeft op 2 juli 2015 een CBS en een RVO/IenR berekening gemaakt en aan de hand daarvan gezegd dat het vleesvee in 2002 wat niet meegenomen is, geen invloed heeft op het plafond. Dit is een pertinent onjuiste conclusie.
Volgens RVO/CDM is de fosfaatproductie op 2 juili 2015 89,4 miljoen kg. Dit is 5,1 % boven het plafond. Maar de 5.1 % korting klopt niet, is lager omdat het fosfaatplafond melkvee en een stukje vleesvee (101 en 102)niet de 84,9 vertegenwoordigd maar meer. ( ik schat 1,5 miljoen kg).

Vervolgens hebben ze een correctie toe gepast voor de grondgebonden bedrijven (9483 bedrijven en 21,3 miljoen kg fosfaat) en de bijna grondgebonden bedrijven (6.4 miljoen kg). Dus van de geproduceerde fosfaat komt 61.8 miljoen kg in aanmerking voor de maximale korting, de rest wordt gekort tot grondgebondenheid.
(grondgebonden is hier geproduceerde P – P plaatsingsruimte is 0 of negatief).

Dus de berekeningswijze klopt wel maar de uitgangsituatie niet.
Omdat de uitgangssituatie rammelt gaf dat voor de belangenorganisaties (LTO,NAJK en NMV) ruimte voor onderhandeling. Vooral de knelgevallen was een heftig discussie punt. Wij wilden dat dit afgebakend werd, dit omdat zo niet oneindig gekort kan worden om knelgevallen op te lossen. Hier ontstond een heftige discussie met ambtenaren van EZ, die aangaven dat het doel niet was oneindig korten.
Op 11 juli was het laatste technisch overleg s ochtends. Er was overeenstemming voor een korting van 5,1 % vermeerderd met 2,2 % ter compensatie voor grondgebonden. Daarna is afgesproken dat er 0,5 % gekort wordt voor de knelgevallen zoals omschreven in de commissie Kalden/Doornbos/Schoonman/Heukers. De rest van de knelgevallen, die nog komen gaan (door gerechtelijke uitspraken) moest maar weer op de politieke agenda. Wij vonden dat je dat niet op de sector kan verhalen. Door de onduidelijke chaos van de afgelopen 2 jaar en daarvoor zijn er knelgevallen ontstaan waar je een ander niet voor kan laten bloeden.
Dus de overeenstemming s ochtends was max 7,8 %. Om deze overeenstemming te bevestigingen is er na zo’n overleg een bestuurlijk overleg nodig met de staatsecretaris. Op het moment van het verlaten van het technisch overleg werd medegedeeld dat er die dag geen bestuurlijk overleg meer kon gehouden worden. Toen bestuurders van de NMV eenmaal thuis waren, werden we verzocht voor een bestuurlijk overleg die middag. Een onmogelijke opgaaf voor ons vanwege de afstand tot plaats overleg en tijd van reizen. Wie daar was en wat daar afgesproken is, is niet het akkoord van het technisch overleg. De NMV was daar niet bij. Het resultaat van het bestuurlijk overleg hebben jullie kunnen lezen in de pers. Hieronder opgesomd.
Samenvatting accoord.

generieke korting overall 5.1 %
ophoging om de motie grondgebondheid uit te voeren 2.2 %
knelgevallen conform de commissie 1

Totaal 8.3 %

Overige knelgevallen niet afgebakend met alle gevolgen van dien.

Als je het hierboven beschreven verhaal goed leest en begrijpt snap je ook mijn conclussie.
De invoering van fosfaatrechten wordt een moeras waar de gehele melkveehouderij in verdrinkt. Desondanks ben ik wel voor behoud van een vorm van derogatie. De N ruimte die daarmee gemoeid is, is noodzakelijk voor klimaat, bodemvruchtbaarheid en plaatsingsruimte. In een volgende topic zal ik over enkele dagen daar aandacht proberen te besteden.
John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+1
jg
Is het van belang alvast een rechtszaak te beginnen door niet groeiers tegen de generieke korting ?
+1
John Spithoven
@jg Als de niet groeiers niet het slachtoffer willen zijn van het systeem dan zouden ze dat moeten overwegen. Maar beter is geen fosfaatrechten
+1
Twentsch Land
@John Spithoven

Willen we een goede melkprijs blijven behouden en afzet voor de kalveren zal er toch een vorm van begrenzing moeten komen.....alleen door een hoeveelheid gve per Ha zal niet niet voldoende begrenst zijn mede door de mest/voer contracten. Met fosfaatrechten houd men het geheel wel in toom. Ook kunnen we er wel van op aan indien fosfaatrechten niet doorgaan er op een andere wijze het geheel in toom wordt gebracht......misschien dan wel voor bijna een ieder van de wal in de sloot.......hoe wordt hier over gedacht binnen de besturen en hoe denken ze hier straks mee om te moeten gaan ?
John Spithoven
@Twentsch Land Ik denk niet dat wel of niet invoeren fosfaatrechten enig invloed op de melkprijs heeft. Nederland is op de wereldmarkt maar een kleine speler
Twentsch Land
@John Spithoven

Op de wereldmarkt maar een kleine speler .......ja precies dat is zo.....dus moeten we dan ook niet gaan proberen dat wel te doen.....juist de markt dicht om ons heen beschermen en die voorzien.
BoerBart
@Twentsch Land De retail koopt alleen de allergoedkoopste melk uit verweggistan. Je plan is dus gedoemd te mislukken.
RFCer
@John Spithoven Wat is klein volgens jou? Deze uitspraak hoor ik zovaak. Dat ik wel benieuwd ben wat er klein aan is.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @John Spithoven:
Nederland is op de wereldmarkt maar een kleine speler

Dat maakt niet veel uit, de Nederlandse zuivel heeft zn eigen afzetkanalen, als daar teveel op af komt daalt de prijs ook.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Maar beter is geen fosfaatrechten

Wat is je alternatief?
+2
arie.j
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Wat is je alternatief?

Ja, dat is mijn vraag ook.
Dat het een puinhoop is weten we zo ongeveer wel.
weurding
Quote Reactie van @John Spithoven:
Als de niet groeiers niet het slachtoffer willen zijn van het systeem dan zouden ze dat moeten overwegen. Maar beter is geen fosfaatrechten

reken even bij me zelf als, er zijn niet groeiers die toch potentieel bedrijfsbeeindiger zijn op termijn en dan weet ik niet wat het beste voor hen is
+1
KuikenenKoe
Quote Reactie van @John Spithoven:
. Maar beter is geen fosfaatrechten

ah leuk, dan is er dus weer een nieuwe bevrijdingsdag aanstaande ?

heb er alweer zin in
+2
de hoef
@John Spithovensorry ik had abuis zie ik nu,jij hebt het hier al geschreven
dorpsrandhoeve
@jg En dat is net het punt waar de niet groeiers gelijk hebben maar juridisch zwak staan. En dat is tamelijk balen voor die lui.
Jack Rijlaarsdam
@John Spithoven Heel verhaal, weinig nieuws. Enige "grote" fout in het systeem is volgens jou dat er voor 1,5 miljoen kg fosfaat aan vleesvee onder code 101 en 102 bij het melkveefosfaatplafond wordt opgeteld. Daarin heb je gelijk, volgens de cijfers per 1-12-2016 statline.cbs.nl/Statweb/publication/… gaat het om 1,33 miljoen kg fosfaat. Het lijkt me overigens dat uitsplitsing van melk- en vleesvee niet zo moeilijk kan zijn, wanneer zelfs het CBS dit kan. Alles bij elkaar zie ik weinig reden waarom jij denkt dat het niet goed komt met de invoering van het hele fosfaatrechtensysteem.
+2
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Je geeft aan weinig nieuws te lezen. Maar je geeft ook aan dat de uitgangsituatie niet klopt. Dus we komen op dat punt tot dezelfde conclussie. Dat alleen al is een basis voor een gerechtelijke procedure. Dan de knelgevallen. Zoals de wet er nu ligt gaan we onderling uitvechten wie de meeste rechten gaan krijgen. Dat wil je als sector toch niet. Stel je voor dat in jou nieuw gebouwde stal jij koeien mag gaan houden op rechten bij je buurman vandaan die toevallig niet gegroeid is. Dat gaat zoveel spanningen opleveren, dat moet je niet als sector willen.
Als je kijkt. er is in Nederland ruim 900.000 ha in gebruik bij de melkveehouderij. Bij een fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat is dat 94 kg per ha. Dus als sector zijnde is er geen probleem, alleen de onderlinge verschillen maken dat het een chaos wordt. Van de 84,9 is er 27,7 miljoen kg die bij de (bijna)grondgebonden bedrijven zit. Dus de knelgevallen zullen bij een ruime 57 miljoen kg vandaan moeten komen. En hoe hoger de korting daardoor wordt, hoe meer grondgebonden, hoe kleiner de groep wordt die de knelgevallen op kan lossen. Onhaalbaar.
christo
@John Spithoven IK sluit me aan bij Jack. Hoe gaan we het wel doen volgens jou?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Zoals de wet er nu ligt gaan we onderling uitvechten wie de meeste rechten gaan krijgen. Dat wil je als sector toch niet. Stel je voor dat in jou nieuw gebouwde stal jij koeien mag gaan houden op rechten bij je buurman vandaan die toevallig niet gegroeid is

De overheid bepaalt de kaders en zet de rechten op naam, dus de sector bepaalt niet waar de rechten terecht komen.

Het verhaal over diercategorie 101 en 102 speelt al langer en zal door de landsadvocaat zijn beoordeeld als onontkoombaar. Een gerechtelijke procedure hiertegen zou zinvol kunnen zijn, maar lijkt me geen reden het fosfaatrechtensysteem op te blazen. Schat jij dit wel zo in?

Jij geeft aan dat de fosfaatwet onhaalbaar is, maar ik begrijp niet hoe jij dan wel binnen het fosfaatplafond wilt blijven?
BoerBart
@Jack Rijlaarsdam Momenteel is men druk met het definieren van Grondgebondenheid.
Een aanvulling op het wetsvoorstel-fosfaatrechten kan zijn, dat alleen de grondgebonden bedrijven mogen kopen. Misschien ozin. Misschien luchtfietserij. Het zal juridisch ook lastig worden, maar het past prima in de soap.
arie.j
Quote Reactie van @BoerBart:
@Jack Rijlaarsdam Momenteel is men druk met het definieren van Grondgebondenheid.Een aanvulling op het wetsvoorstel-fosfaatrechten kan zijn, dat alleen de grondgebonden bedrijven mogen kopen. Misschien ozin. Misschien luchtfietserij. Het zal juridisch ook lastig worden, maar het past prima in de soap.

in Den Haag formeren ze zo te zien nog wel even (als ze het al eens worden) dus we krijgen eerst iemand die van Dam moet waarnemen,
Geen nieuwe voor een paar maanden mag je aannemen, maar iemand die het er bij doet.
Vervolgens met een nieuwe regering een nieuwe staatssecretaris of misschien minister, en die zal ook weer zijn eigen wensen hebben.
Er blijf al me al nog mist genoeg voor de toekomst 😉
BoerBart
@arie.j Mistig blijft het. Volgens mij is toch afgesproken dat 1 januari de fosfaatrechten ingevoerd dienen te worden.
Aannemelijk is echter dat dit nooit lukt.
De sector zal via LTO opnieuw proberen om in 2018 iedereen in toom te houden.
Aannemelijk is echter dat dit nooit lukt.
Al typende kom ik tot de conclusie dat een fabrieksquotum (R.F.C.)onoverkomelijk is.
R.F.C. zal anders nooit de melktsunami kunnen verwerken.
+2
robbies
@BoerBart jij denkt dat RFC het aandurft om op basis van het fosfaatreductieplan-jaar een fabrieksquotum in te stellen?
+1
BoerBart
@robbies RFC heeft al eerder bijzondere keuzes gemaakt. Denk aan de standstill periodes op basis van een korte (bijna willekeurige) periode.
RFC kan zeggen dat het onoverkomelijk is ivm verwerkingscapaciteit.
RFC kan zeggen dat de Derogatie anders in gevaar komt.
RFC kan zeggen dat je het nooit voor ieder lid even goed kunt doen.
RFC kan zeggen dat het maar tijdelijk is. Wanneer de overheid beter beleid maakt dan vervalt het fabrieksquotum weer....
RFC kan ivm duurzaam verhaaltje ook het nieuwe quotum gebruiken om de voorlopers met extra quotum te belonen.
RFC zal communiceren, dat op de laatste liters teveel verlies geleden wordt.
+3
de hoef
@robbies dat durven ze gerust
+1
de hoef
Quote Reactie van @robbies:
om op basis van het fosfaatreductieplan-jaar een fabrieksquotum in te stellen?

en durfden ze
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @BoerBart:
Een aanvulling op het wetsvoorstel-fosfaatrechten kan zijn....

Dat kan niet in het huidige wetsvoorstel, daarvoor is deze wijziging te ingrijpend. Dan zou er een nieuw wetsvoorstel ingediend moeten worden met een nieuwe referentiedatum. Ligt niet voor de hand.
puntertje
@Jack Rijlaarsdam Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat doordat jij opties op fosfaat rechten hebt genomen, dat je maar één ding wilt en dat is zo snel mogelijk p-rechten. Wil niet zeggen dat de beste manier voor jou de juiste is.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @puntertje:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat doordat jij opties op fosfaat rechten hebt genomen, dat je maar één ding wilt en dat is zo snel mogelijk p-rechten

Voor mijn bedrijf zou geen derogatie en geen fosfaatrechten een zegen zijn. Ik hou een mooie bult geld op zak en ga lekker vlammen. Je hebt dan ook een verkeerde indruk. Voor de sector is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en een begrenzing lijkt mij onontkoombaar.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Een begrenzing kan veel simpeler zonder een knelgevallenregeling
hans1980
@Jack Rijlaarsdam Dus jij vindt een korting op jou bedrijf van tussen de 10 en 15% wel o.k. ???

Snel zijn Boeren vergeten wat einde melkquotering zou betekenen (volgens lto)
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @hans1980:
Dus jij vindt een korting op jou bedrijf van tussen de 10 en 15% wel o.k. ?

Ik schreef onontkoombaar, niet o.k.

Wat komt, dat komt. We zien wel, heb weinig zin om me heel druk te maken over zaken waar ik toch geen invloed op heb.
+4
George
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
schreef onontkoombaar, niet o.k.Wat komt, dat komt. We zien wel, heb weinig zin om me heel druk te maken over zaken waar ik toch geen invloed op heb.

Wat voor nut heeft het nu eigenlijk gehad om de Europees geregelde quotering af te schaffen en al deze flauwekul nu alleen in ons land in te voeren?

Dat is al de grootste fout die een jaar of 12 geleden is gemaakt door LTO om te lobbyen voor afschaffing en niet achter Duitsland en Frankrijk zijn gaan staan voor behoud quotering.
Ik weet dat ik dit al vaak heb geschreven maar blijf die LTO ers er aan herinneren dat ze flink fout zaten , anders doet niemand het! 😄
+2
Twentsch Land
@George

Het is ook belangrijk gemaakte fouten niet te vergeten om ze in de toekomst niet te herhalen.....ook is het belangrijk om het als geschiedenis te zien.......doen we dit niet en het als eerste op het netvlies blijven zien komen we niet verder met onze toekomst.....soms moet je dingen achter je laten.

Voor een paar jaar terug las ik een mooie spreuk....

Wie niet het lef heeft oude continenten uit het zicht te laten komen zal ook nooit nieuwe continenten ontdekken.
+3
George
@Twentsch Land
Dat ben ik wel met je eens , maar ik heb ze nog nergens zien toegeven dat het gewoon door hun verkeerde visie is gekomen dat de Nederlandse melkveehouderij in al deze ellende terecht zijn gekomen. En dat het gewoon nutteloos was om voor afschaffing van Europese quotering te pleitten omdat groei toch niet mogelijk was. Gewoon wat rigoureuze fouten toegeven , maar dat is er niet bij. Daarom blijf ik ze er aan herinneren.
+2
Hans van Bergen
@George De grootste fout is dat jij het niet snapt. Bijna geen enkel land molk hun quotum vol. lang niet overal kloptte de registratie. In Belgie bv mocht je het vet en de melk apart leveren. De melkprijs zakte gewoon door naar de kelder endanks de quotering en als laatse was er behoefte aan meer meer. Verder heeft de melkquotering niets te maken met de p rechten. Hoe langer je erover doorzevert hoe zinloser het is
+1
Wilbert
@Hans van Bergen jouw beste reactie tot nu toe 😄 beschaafd en inhoudelijk correct.
+1
jg
@Wilbert het is zinlozer ipv Loser.
+1
sorry
@Hans van Bergen ze konden het in ieder geval wel verwerken en konden de ddb oplossingen lachend weghoonen
+1
jg
@Hans van Bergen In de meeste landen bestond een realistisch beeld tav meer melk op de markt tegen een lagere prijs en dan ook nog superheffing betalen. Dus daarom werd veelal het quotum net niet volgemolken.
+4
George
Quote Reactie van @Hans van Bergen:
De grootste fout is dat jij het niet snapt. Bijna geen enkel land molk hun quotum vol. lang niet overal kloptte de registratie. In Belgie bv mocht je het vet en de melk apart leveren. De melkprijs zakte gewoon door naar de kelder endanks de quotering en als laatse was er behoefte aan meer meer. Verder heeft de melkquotering niets te maken met de p rechten. Hoe langer je erover doorzevert hoe zinloser het is

Er staat weer niet één zinnig stukje in je verhaal. Jij begrijpt het niet , alles wat jij opnoemt was en is geen reden om de Europees geregelde quotering af te schaffen! Er was helemaal geen behoefte aan meer want dat liet de melkprijs vorig jaar wel zien. We hadden als Nederland nooit voor afschaffing moeten zijn maar net als Duitsland en Frankrijk tegen. En al komen er 100 Hans van Bergens , ik blijf bij mijn mening. Want de afschaffing heeft niks dan ellende gebracht tot nog toe. Dwaze investeringen zijn er gedaan om zogenaamd klaar te zijn voor Bevrijdingsdag , Dwaze superheffing- en leasekosten tot het laatst toe voor lief genomen om maar alvast in 2015 die koeien te hebben , dwaze koeien aankoop in 2015 uit het buitenland en nu volgt ook nog eens dwaze regelgeving waar iedereen de dupe van is . En nu zitten we met een heleboel dwazen die allemaal denken dat ze zelf niks fout hebben gedaan en de weg naar de rechter zoeken. Veel mensen zijn door de misvisie van LTO op een dwaalspoor terecht gekomen , maar laat ik duidelijk zijn dat ze daar uiteindelijk wel zelf voor gekozen hebben.
cs-agrar
Quote Reactie van @Hans van Bergen:
Verder heeft de melkquotering niets te maken met de p rechten

Nee helemaal niets, de groei van de veestapel werd immers niet mogelijk gemaakt door het verdwijnen van het mq, maar gewoon omdat er europawijd zoveel dieren te koop waren en men per ongeluk zoveel extra jongvee opfokte. Dat men daarop een slot op het aantal zette en terug gaat grijpen naar oudere data is ook maar beetje bijzaak. Tja, shit happens...
Hans van Bergen
@cs-agrar Precies want de p rechten waren er al in de jaren 90. Tegelijk met de melkqoutering
+1
m uut m
@Hans van Bergen
Tot 125 kg fosfaat per ha kon je elke diersoort houden was je geen rechten voor nodig.
Hans van Bergen
@m uut m Dus ze waren er allang! Dus iedereen die nu nog loopt te zeveren over mq kan daar nu echt wel over ophouden. Hoorde gister nog van iemand die mais te koop had en 3200 gulden per bunder wilde hebben.
+2
de hoef
Quote Reactie van @Hans van Bergen:
en 3200 gulden

das beter dan 3200euro war
weurding
@de hoef vrij normale prijs ja, ong 1450 euro 😅
de hoef
@weurding huur je hier maar amper land voor
weurding
@de hoef ja , ik weet het, en jij ook 😉
+2
George
Quote Reactie van @weurding:
vrij normale prijs ja, ong 1450 euro

Hey Drenth , bitje dimmuh hé
+1
de hoef
@George die arend die krijgt het op zijn ouwe dag nog aan zijn geef klier ,dacht dat ze hem al vroeg verwijderd hadden maar het schijnt toch mee te vallen
+1
weurding
@de hoef de grootste klieren worden niet verwijderd, kom ze elke dag nog tegen op prikkebord 😂
+2
Noorderling
Quote Reactie van @Hans van Bergen:
Dus ze waren er allang! Dus iedereen die nu nog loopt te zeveren over mq kan daar nu echt wel over ophouden.

als we dan ook alles even vrij houden tot die 125kg P/ha dan krijg je nog wel een paar mensen achter je.
m uut m
@Hans van Bergen
Nee wij hadden geen rechten.
Wij hadden en hebben nog steeds voldoende plaatsingsruimte daar gaat het uiteindelijk ook om.
pieta
@m uut m Ook jij had als je in die tijd al boerde die rechten.
m uut m
@pieta
Fout als je onder de 125 kg fosfaat bleef dan kreeg je geen rechten toebedeeld.
Daarom waren er ook geen koe rechten zoals hansje zo stellig beweert
+2
arie.j
Quote Reactie van @Hans van Bergen:
Precies want de p rechten waren er al in de jaren 90. Tegelijk met de melkqoutering

Schrijf jij ook wel eens iets zonder eerst na te gaan of het klopt?
Het melkquotum kwam niet in de jaren 90tig maar belangrijk eerder (1984) en in die tijd mocht je heel de winter nog met de ketsplaat mestrijden en net zoveel mest op je land brengen als je zelf nodig vond.
In 1987 kwamen er pas wat beperkingen voor tijden van uitrijden enz. en in 1998 is Minas pas gekomen .
P rechten in het verleden in de melkveehouderij? Daar heb ik nooit van gehoord.En de rest van de melkveehouders ook niet. En nogal vreemde droom gehad?
Wel kwamen er beperkingen van de hoeveelheid P die op een ha mocht, maar dat is iets anders.
de hoef
@arie.j toch nog effe huiswerk doen arie 1998 tot 2001
maar toen was jij er misschien nog niet [monitor mineralen en mestwetgeving 2002
arie.j
Quote Reactie van @de hoef:
toch nog effe huiswerk doen arie 1998 tot 2001maar toen was jij er misschien nog niet [monitor mineralen en mestwetgeving 2002

P rechten in de melkveehouderij? Geef je even een link? Dan kan ik mee genieten.
En erg vreemd dat praktiserende melkveehouders daar toen niets van gemerkt hebben, vind je niet?
KuikenenKoe
Quote Reactie van @arie.j:
En erg vreemd dat praktiserende melkveehouders daar toen niets van gemerkt hebben

nou arie de alwetende heb dat om de donder wel gemerkt in 98 hebben we 580 kilo koe p moeten kopen voor ik meende een 20 gulden de kilo
arie.j
Quote Reactie van @KuikenenKoe:
nou arie de alwetende heb dat om de donder wel gemerkt in 98 hebben we 580 kilo koe p moeten kopen voor ik meende een 20 gulden de kilo

Dat schrijf je dat omdat je zelf niet al te veel weet? 😉
In ieder geval heb ik voor mijn koeien nooit ook maar één fosfaatrecht gehad , ook de boeren in de buurt niet , tevens niet vernomen dat boeren die een nieuwe schuur bouwden in die jaren er moesten kopen voor de extra koeien..
Evenmin vernomen dat stoppers in die jaren hun melkvee fosfaatrechten verkochten.
Vraag me sterk af of je niet in de war bent met de fosfaatregels voor varkens in de zgn. concentratie gebieden.
Maar misschien weet jij het beter, alle bouwers én natuurlijk stoppers van die jaren moeten
het in ieder geval weten. Waar zijn ze?
Maar helaas, ik kan zelfs geen advertentie voor fosfaatrechten van melkvee uit die jaren vinden.
+1
KuikenenKoe
@arie.j piet en cornelissen leggen het al een beetje uit ,het zit in die richting
in 98 kon men nog grondgebonden in pluimvee groeien onder het mom van wil mijn eigen latente ruimte zelf benutten dus ook al waren er toen al pluimveefosfaat rechten
Meende bij varkens idem ,maar weet dat niet zeker
pluimveehouders en varkenshouders mochten toen groeien als ze de mest op eigen grond konden plaatsen meende een 125 kilo fosfaat de ha
later bleek dan toch dat groei tegen alle wens en verwachting doorging qua dieraantallen en is slot er op gegooid en was grondgebonden groei niet meer mogelijk
(er zijn in die jaren in het noorden bij veel akkerbouwers pluimveestallen gebouwd )
we hebben toen ook grondgebonden gebouwd maar hadden toen koefosfaat nodig, zodoende
Coen
@KuikenenKoe , in die tijd kon je op 1 ha grondgebonden fosfaatrecht van 125 kg bijna 700 vleeskuikens of 20 vleesvarkens houden 😄

door accountants (met name ABAB, over integriteit gesproken) werden toen diverse mestmaatschappen opgetuigd voor akkerbouwers en intensieve veehouders, later hebben advocaten aan de ontbinding van deze mestmaatschappen nog heel veel geld aan verdiend 😄
de hoef
Quote Reactie van @arie.j:
En erg vreemd dat praktiserende melkveehouders daar toen niets van gemerkt hebben, vind je niet?

je ziet wel dat hier toch nog zeer slimme medeprikkers zijn arie ,zelfs jij kunt nog wat leren hier
George
Quote Reactie van @de hoef:
je ziet wel dat hier toch nog zeer slimme medeprikkers zijn arie ,zelfs jij kunt nog wat leren hier

Ik moet eerlijk zeggen dat ik net als Arie daar ook niks van kan herinneren. Fosfaatrechten zijn er nooit geweest in ieder geval , dat lijkt mij tenminste sterk. Dat van die 125 kg Fosfaat per ha hangt me wel iets van bij , maarja daar kwamen wij als altijd al grondgebonden boer niet boven.
de hoef
@George fosfaat rechten zijn er nooit geweest in elk geval

je gaat al op arie lijken ook
10 per kg boete moest eraf getikt worden
George
Quote Reactie van @de hoef:
je gaat al op arie lijken ook10 per kg boete moest eraf getikt worden

Hoho , ik reageer wel gewoon op zondag en ik ben lang niet zo oud. 😄
10 gulden? Het zou best kunnen dat het iets was van boven de 125 kg per ha maar daar heb ik nooit iets mee te maken gehad en ik denk Arie ook niet omdat we grondgebonden waren. Maar was de naam toen ook al fosfaatrechten?
pieta
@George Nee, volgens mij heette het niet gebonden rundvee/kalkoenen of varkens/kippen of overig. Ik weet niet of iedereen ooit een overzicht heeft gehad maar bij indertijd Assen Bureau Heffingen stond het geregistreerd. Netjes je hectares maal 125 kg en eventueel het niet gebonden deel met diersoort. Alleen het niet-gebonden deel was verhandelbaar.
+1
George
@pieta
Klopt het begint me ook te dagen nu.
+2
Grasbaal
@pieta wat een mooi systeem hadden ze toen....
pieta
@Grasbaal Het grote voordeel van dit systeem was dat je ruimte moest kopen of grond moest hebben. Nou was 125 kg productieruimte op een hectare nu ook de belemmering in veel gevallen niet geweest. De plaatsingsruimte is momenteel gemiddeld iets van een 80 - 90 kg bij derogatie.
cornelissen
@pieta Netwerk Grondig heeft al eens zo iets in deze richtig gedacht,duidelijk is dat er natuurlijk minder te "ritselen" als bij de amvb
Coen
@cornelissen , grondgebondenheid is voor de melkveehouderij de enigst juiste outlook 😄

de niet-grondgebonden fosfaatrechten binnen maximaal 10 jaar en lineair invullen en anders afromen 😄
+1
George
Quote Reactie van @Coen:
melkveehouderij de enigst juiste outlook de niet-grondgebonden fosfaatrechten binnen maximaal 10 jaar en lineair invullen en anders afromen

Aan de smileys te zien heb je veel plezier van je eigen reactie.
+1
de hoef
@Coen net terug van vakantie zeker ,ben je weer in brabant geweest
weurding
@de hoef ga je daar voor je lol heen dan? 😉
+1
de hoef
@weurding coen gaat graag na de intensievelingen war
+1
George
Quote Reactie van @weurding:
ga je daar voor je lol heen dan?

Natuurlijk anders kun je bijna niet in zeeland komen. 😄
Coen
@de hoef , je wilt niet weten waar ik op vakantie overal geweest ben 😄
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
je wilt niet weten

vertel
Coen
@de hoef , o.a. in Toeterland 😄
George
Quote Reactie van @Coen:
in Toeterland

Ach je was in Budel Schoot
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
, o.a. in Toeterland

geen idee waar dat is
George
Quote Reactie van @de hoef:
geen idee waar dat is

Ach de hoef , toeternietoe
pieta
@Coen Thailand???? Grapje.
+1
pieta
@cornelissen Maar grondgebonden met 125 kg per ha als einddoel daar zijn de handen wel voor op elkaar te krijgen. Maar dan moet je dat of voor alle dierlijke sectoren in NL regelen of regelen dat er meer koeien in NL gehouden mogen worden.
George
Quote Reactie van @pieta:
regelen dat er meer koeien in NL gehouden mogen worden.

Waarom?
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
@George Nee, volgens mij heette het niet gebonden rundvee/kalkoenen of varkens/kippen of overig. Ik weet niet of iedereen ooit een overzicht heeft gehad maar bij indertijd Assen Bureau Heffingen stond het geregistreerd. Netjes je hectares maal 125 kg en eventueel het niet gebonden deel met diersoort. Alleen het niet-gebonden deel was verhandelbaar.

Dan waren het toch geen fosfaatrechten voor koeien? En daar ging het over,
Interimwet van Braks ging overigs alleen over varkens en kippen en had niet met koeienfosfaat van doen.
Hier heb je een link naar de meststoffen wet 1987, dat is een heel verhaal, me uitvoerig in verdiepen heb ik nu geen tijd voor .
Maar ik weet zeker dat ik nimmer fosfaatrechten heb bezeten, ook niet in die jaren.. En ze waren ook niet nodig als je meer koeien ging houden.Misschien was er wel zoiets als fosfaatruimte per ha maar dat is iets anders.
.wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01/…
de hoef
Quote Reactie van @arie.j:
als fosfaatruimte per ha

WAREN RECHTEN ARIE DIE JE OM KON ZETTEN NAAR KALKOENEN jij weet niet eens wat je allemaal bezit hebt
arie.j
Quote Reactie van @de hoef:
WAREN RECHTEN ARIE DIE JE OM KON ZETTEN NAAR KALKOENEN jij weet niet eens wat je allemaal bezit hebt

Of dat ik kalkoenen in die tijd kon gaan houden? Zou het niet weten.
Misschien kon ik ook wel konijnen of nertsen gaan houden.
Maarr wel weet ik dat door mij nooit bericht over een hoeveelheid fosfaatrechten die ik zou hebben is ontvangen.
En ook weet ik heel beslist dat ik niets van die dingen ooit heb kunnen verkopen.
de hoef
@arie.j kom er nog maar is op terug als jij je erin verdiept hebt ,en konijnen mocht volgens mij ook gerolen worden -iemand hier had boeten over drie jaar van 2300 kg a 23000 gulden ,maar het geloof kan ik je niet geven
pieta
@arie.j Je kunt het verkeerd begrijpen maar in de jaren negentig waren er zowel P-rechten als melkquotum. Er staat niet dat ze in die jaren zijn ingevoerd. Volgens mij zijn de P-rechten van indertijd ontstaan in 1986 met de interimwet of zoiets. Toen is eens een keer je jaarproductie aan fosfaat vastgesteld. Van je jaarproductie werd op elke hectare eigendom, reguliere pacht of erfpacht 125 kg grondgebonden toegekend. De rest werd afhankelijk van soort vee toegekend. Volgens Va/Ki, rundvee en overig.
cornelissen
@pieta Had toen ook wat met de invoering van varkens rechten te maken, je had grondgebonden en niet grondgebonden rechten en daar is toen met het getal van 125 kg/ha gerekend. Later zijn deze rechten samengevoegd
Als melkveehouder met voldoende grond voor je vee en voer had je er weinig mee te maken, zelfde als nu de amvb. dit zijn meer speeltjes voor de intensieve uitbreiders (zoals Toon van Hoof het noemt om dat er even bij te ritselen)
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
Volgens mij zijn de P-rechten van indertijd ontstaan in 1986 met de interimwet of zoiets. Toen is eens een keer je jaarproductie aan fosfaat vastgesteld. Van je jaarproductie werd op elke hectare eigendom, reguliere pacht of erfpacht 125 kg grondgebonden toegekend. De rest werd afhankelijk van soort vee toegekend. Volgens Va/Ki, rundvee en overig.

Interimwet was maar voor een gedeelte van Nederland. En was voor varkens en kippen.
+1
de hoef
@arie.j er worden hier de fosfaat rechten bedoeld ,die je van koeien om kon ruilen naar bv kalkoenen ,maar spreek het gerust tegen maar ze waren er wel en je kreeg ook boeten als je er teweinig had en teveel vee
+1
BoerBart
@de hoef we hadden toen ook teveel vee. We hebben toen wat koeien uitgeschaard bij de buurman. Opgelost.
RBD49
@arie.j
In april 1984 kwam stelde de EU het melkquotum in, de eerste begrenzing voor melkveehouders.

Op 2 november 1984 kondigde minister Braks de interimwet intensieve veehouderij af, die direct inging. Die verbood varkens- en pluimveehouders meer dieren te houden dan opgegeven bij de meitelling 1984. Uitbreiding was wel toegestaan tot het aantal dieren van de verleende of al aangevraagde hinderwet. Je mocht 2 vleesvarkens omwisselen naar 1 zeug. Aangezien een zeug veel meer inkomen biedt dan 2 vleesvarkens, leidde dat tot snelle groei van de zeugenstapel en biggenproductie. Wie wel (flink) uitbreidde kreeg na een paar jaar bezoek van de AID en zat zo rond 1989 in de rechtbank.

In die tijd was het nog toegestaan onbeperkt mest uit te rijden. Dat was ongewenst (iets met greppeltje ploegen voor mestuitrijden op maisland enzo). Om dat te begrenzen, en de eutrofiëring van oppervvlaktewater te stoppen, is in 1986 de Meststoffenwet afgekondigd. Die bevatte 2 zaken: 1 begrenzing aantal dieren (met name gericht op de intensieve veehouderij, dus de varkens en kippen) en paal en perk stellen aan het uitrijden van mest. Ook kwam er een heffing op het produceren van meer mest dan op eigen grond kon en moest mestafzet verantwoord worden. De wet ging in op 1 januari 1987.

Alle bedrijven moesten het aantal dieren en hectares opgeven dat ze op 31 december 1986 hadden en ook het maximale aantal dieren dat ze in dat jaar gehad hadden. Voor het hoogste van de twee kregen ze fosfaatrechten, op basis van vaste normen.

Toen zijn ook de dier- en mestcodes ingevoerd, in dire groepen: Rundvee, varkens-pluimvee en GVNEK voor kleine diersoorten. Code 100 melkkoe met 41 kg fosfaat, code 101 jongvee tot 1 jaar, 9 kg fosfaat, code 102 jongvee 1-2 jaar 18 kg fosfaat, code 401 zeug 20,4 kg fosfaat, code 411 vleesvarken 7,4 kg fosfaat. Elke hectare was goed voor een mestproductierecht van 125 kg fosfaat dat benutbaar was voor alle diersoorten. Je mocht van varkens-pluimvee wel omzetten naar rundvee, andersom niet. Nederland werd ook ingedeeld in drie mestoverschotsgebieden: Zuid, Oost en Overig.

Een bedrijf met 40 koeien en jongvee had dan circa 2400 kg fosfaat Had dat bedrijf 20 hectare, dan kreeg hij 0 fosfaatrechten toegewezen, maar had wel een grondgebonden productierecht van in totaal 2500 kg en kon dus nog 100 kg fosfaat meer produceren (grofweg 2 koeien met wat jongvee). Had dat bedrijf 10 hectare, dan kreeg het 1250 kg grondgebonden productierechten plus (2400-1250) 1150 kg rundveefosfaatrechten.

Een bedrijf met 1000 vleesvarkens, 40 koeien (2400 kg fosfaat zoals hierboven) en weer 20 hectare kreeg 7400 kg varkensfosfaat waarvan 100 kg in de grond vastgezet werd en 2500 kg grondgebonden rechten. Dus in totaal alleen 7300 kg varkensfosfaat.
Het grondgebonden recht mocht je voor alles gebruiken. Dit gemengde bedrijf uit het voorbeeld kon dus de koeien wegdoen en alleen verder met varkens. Dan mocht het (7300+2500)/7,4 = 1325 vleesvarkens of een dikke 450 zeugen (met wat vleesvarkens en opfokzeugen) houden. Niet dat dat destijds veel gebeurde, later werd t meer gedaan. Melkveehouders konden groeien tot 125 kg fosfaat/ha. Wilde je groter, dan moest je grond bijkopen (of varkens omzetten naar rundvee). Vanwege de melkquotering gebeurde dat weinig in de eerste jaren.

Vanaf 1 januari 1987 golden ook uitrijdnormen: maximaal 350 kg fosfaat op maisland, 250 op grasland. Dat zou worden afgebouwd tot een eindnorm van circa 175 kg in 2001 (staat allemaal nog in dat grote groene boek wat veel veehouders nog wel ergens in de administratie hebben liggen). Van stikstofnormen was nog geen sprake. Die kwamen later pas met Minas. In hoog tempo zijn trouwens die uitrijdnormen aangehaald, veel sneller dan afgekondigd in 1986.

Vanaf 1 januari 1987 moesten de veehouders de veebezetting op elke eerste van de maand registreren en (in januari van het jaar erop) aangifte overschotheffing doen bij Bureau Heffingen in Assen. Voor elke kilo fosfaat die je (op basis van gemiddelde dierbezetting) meer produceerde dan je op eigen grond kwijt kon op basis van de uitrijdnormen moest je betalen. Volgens mij was het zo dat je in het traject van 125kg tot de eigen plaatsingsruimte (mais/grasland) ƒ0,25 per kilo betaalde, daarboven ƒ0,50. Maar dat weet ik niet zeker meer.

Vanaf 1 januari 1987 was mest uitrijden verboden op bevroren grond, en naar ik meen tussen 1 oktober en 1 februari. Later werd die geblokkeerde uitrijperiode verlengd.
Handel in fosfaatrechten was niet mogelijk bij de start van de meststoffenwet in 1987. Alleen bij gedwongen verplaatsing van het bedrijf (opkoop door overheid) mocht het quotum mee. Bij opkoop van grond door de overheid kreeg de veehouder per hectare 125 kg varkens/pluimveefosfaat (die mocht je voor alle diersoorten gebruiken, rundveefosfaat alleen voor rundvee). De enige uitzondering: het huwelijksvermogenrecht. Trouwde je, of zette je de huwelijkse voorwaarden om in gemeenschap van goederen, dan mocht je bedrijven van de twee partners samenvoegen op 1 locatie. Dat leidde tot de mesthuwelijken, mn in de varkens- en pluimveehouderij. Meestal pachtte dan het meisje een heel oude leegstaande stal, kreeg t fosfaatquotum op naam, trouwde en haalde dat quotum naar de locatie waar ze ging wonen. Bracht t huwelijks toch wat goeds met zich mee…

Pas op 1 januari 1994 werd het mogelijk mestquotum te verplaatsen en dus te verhandelen. Dat moest wel binnen de gebieden, of van Zuid en Oost naar Overig. Toen kregen alle mensen met een mestnummer een nieuwe opgave rechten: xx kilo grondgebonden rundveefosfaat, xx kilo grondgebonden varkensfosfaat en xx kilo niet-grondgebonden rechten. De niet-grondgebonden rechten kon je verhandelen. Natuurlijk was de grootste handel in varkensfosfaat, maar er was ook best veel handel in rundveefosfaat. Gemengde bedrijven kochten die om er via de grondgebonden productierechten varkens voor te gaan houden (meestal: de al aanwezige varkens te legaliseren). Dus rundvee gaan produceren op basis van niet-grondgebonden fosfaatrechten, varkens houden op basis van de vrijkomende ruimte in de grondgebonden rechten. Rundveefosfaat kostte namelijk minder dan de helft van varkensfosfaat.
Wie groeien wilde in koeien kon vanaf dat moment dus extra grond onder zijn bedrijf schuiven of rundveerechten bijkopen.

In 1997 kwam de varkenspest. Van Aartsen wilde de stapel krimpen en voerde daarvoor de varkensrechten in, op basis van de hoogste gemiddelde bezetting in 1995 en 1996. Dat was direct een streep door latente productie. De varkensrechten waren direct verhandelbaar. Even later volgden pluimveerechten. De grondgebonden productieruimte van 125 kg / ha kon je niet meer gebruiken voor extra varkens of kippen, wel voor extra koeien.
Bij het afschaffen van Minas (1 januari 2006) zijn de rundveefosfaatrechten ingetrokken. De melkquotering zou voldoende begrenzing zijn om excessieve groei van de melkveehouderij te voorkomen. Dier- of fosfaatrechten waren niet meer nodig. Tsja…

Op 1 april 2015 verviel het melkquotum. In de aanloop ervan groeiden de bedrijven, wat leidde tot de AMVB grondgebonden groei, de beruchte brief van 2 juli 2015 waarin een stelsel van fosfaatrechten is aangekondigd per 2017. De EU schiet dat wegens staatssteun af, het wordt nu 2018 dat dat stelsel start. In de tussentijd werken we via het Fosfaatreductieplan 2017 met verschillende teldata.
pieta
@RBD49 Bedankt voor het plaatsen. Ik kon het niet vinden. Voor @arie.j en @ m uut m. Hectares maal 125 was jullie hoeveelheid grondgebonden rechten waarop je vee kon houden wat je maar wou. Daarboven moesten er rechten gekocht worden of grond verworven. Het probleem in de intensievere gebieden was de regel dat als je grond kocht er 125 kg verhandelbaar fosfaat in de grond "zakte". Dus als er grond gekocht werd kwam er een nieuw mestnummer. En zo is eigenlijk de hele shit ontstaan. 😁
m uut m
@pieta
Wat ik al eerder aangaf is dat wij geen fosfaatrechten voor koeien hadden.
Dit was een intensief feestje.
Wij hadden en hebben nog steeds voldoende plaatsingsruimte.
pieta
@m uut m Dan geloof je het niet maar je had ze echt. Je kon ze niet verkopen omdat ze grondgebonden waren. Daarom wist waarschijnlijk ook Arie niet dat ie ze had.
Coen
@pieta , in den beginne moest onder elke 20 ton aankoop melkquotum één hectare landbouwgrond liggen, echter meestal pachtgrond voor minimaal één jaar (werd dus meestal 13 maanden).
op een later tijdstip is die grondgebondenheid onder aankoop melkquotum helemaal losgelaten.

een misser van jewelste, want door die éénjaarsperiode en het laten vallen van die grondgebondenheid is de intensieve melkveehouderij ontstaan 😞
Erik,1979
@RBD49vraag voor Iedereen die het weet! waarom is de datum niet het zelfde als bij de varkensrechten. Het gemiddelde van een jaar naar keuze wat het beste uitkwam?
+1
putjesschepper
@Erik,1979 inkoppertje,er is een verwerker die een grote stem heeft in dit verhaal die teveel melk had.
+2
mlkvhoudr
Euhm ik als pachter en niet groeier vind wat meer waarde in ons bedrijf nou niet echt een probleem....om maar aan te geven dat niet alle boeren tegen fosfaatrechten zijn......
BoerBart
@mlkvhoudr De boeren die bijna willen stoppen, zijn uiteraard voorstander van fosfaatrechten.
Moeten we daarom de sector hier mee opzadelen? Ik vind van niet.
+1
mlkvhoudr
@BoerBart ik ben 40 als ik paar dagen niet werk word mijn vrouw mij spuygzat 😄 dus mag voorlopig nog niet stoppen 😣😄
+2
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
ben 40 als ik paar dagen niet werk word mijn vrouw mij spuygzat dus mag voorlopig nog niet stoppen

Tijd voor een andere vrouw dus...... 😄
Todi
Die hebben misschien het licht gezien. Jij nog niet?
Hans van Bergen
Het feit dat zowel jongvee voor de melkveehouderij op code 101 en 102 staan terwijl dat in de kalvermesterij niet is is natuurlijk totale waanzin en simpel te repareren. Daar is helemaal niks ingewikkelds aan. Dan heb je nog het aspect van de gigantische hoeveelheid fosfaat die geexporteerd is. Zie artikel Boerderij.
sorry
@Hans van Bergen welk artikel?
+5
hans1980
Het gaat om de niet of gematigde groeier!!
Zij worden strax het slachtoffer van de fosfaatrechten korting van >10% Dus krimp t.o.v. oud melkquotum systeem.

John heeft het goed dat er totaal geen afbakening is dus zou ook wel 20% korting kunnen worden bij voldoende rechtzaken om al die 200+ stallen vol te krijgen ten laste van de niet groeier???

Wat hebben de niet groeiers verkeerd gedaan?
Moest je eerst +10% groeien om op je oude niveau te blijven.....

Stelen is het onder leiding van o.a. lto
mannen!
m uut m
@hans1980
Je kunt het ook niet afbakenen.
Er zullen altijd rechtzaken komen om de wet op te rekken.
John Spithoven
Wat ook vergeten wordt is welk doel dienen de invoering van fosfaatrechten?
Het wordt gebruikt voor de regulering van de dieraantallen. Maar het P plafond uit 2002 is door Brussel als eis ingesteld voor het verkrijgen van de toenmalige derogatie. Een derogatie is een uitzonderingspositie voor Nederland naar aanleiding van de Nitraatrichtlijn. Een richtlijn om de waterkwaliteit in het grond- en oppervlaktewater te beschermen. Dus het P plafond is ingesteld in het kader van de uitzonderingspositie die Nederland heeft mbt de N richtlijn. Het P plafond wordt nu onrechtmatig gebruikt. Het dient in ieder geval geen enkel milieudoel.
Daarbij komt dat door de waarde ontwikkeling van P rechten bedrijfsovernames in de toekomst nog moeizamer worden. Door bij transacties van P rechten telkens 10 % te korten, (misschien een uitzondering voor bedrijfsovernames in eerste en tweede graad, maar is nog niet geregeld), is het ook binnen een bedrijf niet mogelijk om bedrijfsstructuren te wijzigen. Dus van eenmanszaak naar (m/v)vof, maatschap of bv zal tot gevolg hebben dat er 10 % wordt afgeroomd. Dit is van de zotte en men weigert dit te regelen.
jg
@John Spithoven Dan doel je op het totale fosfaatplafond van 172,9. Het melkveeplafond 84,9 is een nederlandse keuze, deze is echter voor Brussel niet van belang. Momenteel is de fosfaatproductie weer onder het plafond van 172,9, dus iedere rechtszaak tegen het reductieplan of invoering van de fosfaatrechten is kansrijk ?
Wilbert
@John Spithoven eens dat het p plafond een oude achterhaalde begrenzing is en niet direct te koppelen is aan milieudoelen.
Nogmaals; hoe zie jij een vorm van begrenzing? Of geen begrenzing? Of 100% grondgebondenheid?

Als we niet met een beter alternatief komen om ongebreidelde groei te voorkomen, blijft het p plafond in stand. Wen er maar aan.
jg
@Wilbert Waarom moeten melkveehouders zelf met een begrenzing /regulering komen. Wie dat wil bepaalt en betaalt.
+1
familie pelle
@John Spithoven met alle respect voor je verhaal en ik begrijp dat het een frustrerende (begrijpelijk) tijd is geweest. Maar ik wil nu na 2 jaar geouwehoer duidelijkheid!! Je weet al heel lang niet waar je aan toe bent en welke keuzes je moet maken. Laat die verrekte rechten maar komen met een goede derogatie. (300 kg n uit mest) ik denk dat dit momenteel de minst slechte optie is en blijft.
Discussiëren over een altenatief brengt wederom voor een lange tijd onzekerheid met zich mee en daar is niemand bij gebaat.
George
Quote Reactie van @familie pelle:
die verrekte rechten maar komen met een goede derogatie. (300 kg n uit mest) ik denk dat dit momenteel de minst slechte optie is en blijft.

Ik denk dat je al blij moet zijn als het 200 kg N wordt.
+1
pieta
Quote Reactie van @John Spithoven:
Daarbij komt dat door de waarde ontwikkeling van P rechten bedrijfsovernames in de toekomst nog moeizamer worden. Door bij transacties van P rechten telkens 10 % te korten, (misschien een uitzondering voor bedrijfsovernames in eerste en tweede graad, maar is nog niet geregeld), is het ook binnen een bedrijf niet mogelijk om bedrijfsstructuren te wijzigen. Dus van eenmanszaak naar (m/v)vof, maatschap of bv zal tot gevolg hebben dat er 10 % wordt afgeroomd. Dit is van de zotte en men weigert dit te regelen.

Dit zijn de standaard problemen aan het begin van een nieuw iets. Doen ze expres zodat de zogenaamde belangenbehartigers kunnen melden dat ze iets bereikt hebben. 😁
John Spithoven
@pieta Nou die eer wil ik niet hebben in dit dossier
Ik zie alleen maar verliezers behalve dan stoppers want die krijgen een warme sanering
pieta
@John Spithoven Heb jij enig idee hoe het er uit zou zien zonder dd 2 juli 2015? Waarschijnlijk niet. Ik ook niet. Zodoende blijft dat dan ook altijd een groot vraagteken. Ik vind dat er met fosfaatrechten best het eea opgelost kan worden. Maar dan moeten er eigenlijk wat aanvullende zaken geregeld worden. Zoals een traject voor grondgebondenheid.
Jij wilt (tenminste dat lijkt mij) alles maar loslaten of alleen inzetten op grondgebonden veehouden. Voor hoeveel boeren is dat een grote ellende zolang een deel mestverwerking niet op orde is en je niet de tijd krijgt om aan grondgebondenheid te werken?
+3
josl
Er word hier wederom op 2 gedachten gehinkt.
Enerzijds het verwijt richting LTO dat ze quotering hadden moeten behouden, dan hadden we de problematiek van vandaag niet gehad.........

Anderzijds de onzin van fosfaatplafond/fosfaatrechten......... kostprijsverhoging etc.

Feit is dat ten tijde van de quotering het melkquotum alleen in Nederland onverantwoord duur was.De verwachting was destijds (2004-2008 midtermreview) dat de nederlandse melkveehouderij die vergeleken met andere eu staten sterk van export afhankelijk is het moeilijker zou krijgen op de wereldmarkt. Dat was het signaal tot de noodzaak van het kwijtraken van die kosten. Maar tegelijkertijd ook het bewijs dat de drang om te melken bij nederlandse melkveehouders onevenredig groot is vergeleken met andere eu landen waar het quotum moeilijk verhandelbaar was, niet volgemolken werd, of weinig waarde had.
Maw de vraag hier groter dan het aanbod.
Echter door de opkomst van met name China gebeurde er iets heel anders.
Wij kregen 3,5 ct melkpremie ter overbrugging van de verwachte melkprijsdaling maar
en de melkprijs ging omhoog. Dát en mét het signaal wegvallen quotering zorgde voor een compleet nieuw verdienmodel: stijgende consumptie in de wereld.
Dat zorgde ervoor dat de bouwlust aanwakkerde, en de verruiming van de quota niet zorgde voor een 'zachte landing'.
Op die verruiming van quota en de toekomstige vervallen van, reageerde 'de keten' met het oprichten van de Duurzame Zuivelketen. Opdracht: ontwikkeling van melkveehouderij mogelijk maken binnen de milieukaders ( in eerste instantie fosfaat, maar ook weidegang, ammoniak, co2, energie en biodiversiteit zijn daar aan toegevoegd) om de 'kans' wegvallen quotering niet te laten verdampen.
Vanmorgen kwam deze 'ter herinnering' uit 2013 langs op twitter:
.
Dijksma geeft daar het vertrouwen aan de sector én de opdracht om daar samen uit te komen. Siemjan Schenk zet echter alvast de tweedeling in werking.
Zowel grondgebondenheid ( voor extensief) als mestverwerking ( voor intensief) word als opdracht en oplossing genoemd en in 10 minuten tijd valt het woord 'fosfaatplafond' niet eens?!
Eind van dat jaar hadden we verplichte mestverwerking bij uitbreiding óf voldoende grond, als voorwaarde voor derogatie 2014 en verder. Twee oplossingen, de keuze aan ieder die het past.
Aan het eind spreekt Kees uit dat wij als sector een stok achter de deur nodig hebben.

Nu blijven wij bakkeleien over die stok die op 2 juli uitgedeeld werd. Vóór de deur.
Voor mij is het in ieder geval wel duidelijk dat wij een stok nodig hebben.

Derogatie is verstrekkend. Het beperken van het mestvolume in Nederland om de mestmarkt niet te overbelasten is de basislijn vanuit EU, uitgedrukt in fosfaat. Uiteraard speelt concurrentie en exportbelangen ( oftewel import voor andere eu landen) ook een rol.
Dankzij derogatie heeft Nederland ook dierrechten op varkens en pluimvee moeten verlengen. Terwijl zij geen enkel direct belang erbij hebben, Pluimvee omdat de mest de grens over gaat, varkens deels vanwege concurrentie op rechtstreekse afzet.

Nu denkt half melkveehoudend NL geen derogatie = geen fosfaatrechten.
Kan zijn. Ik zeg: welke stok wil je dan?
Wat ik niet begrijp, of misschien wel niet wil begrijpen, is dat als je derogatie belangrijk vind qua mestafzet, je ziet dat wij niet zonder harde grenzen kunnen, de simpele discussie over dieraantallen, en je weet dat je zonder derogatie ook gedoe krijgt rondom andere belangrijke thema's wij blijkbaar als LTO onvoldoende over de bühne kunnen krijgen dat je bij een gezamenlijk belang ook een gezamenlijke opdracht hebt.

Als je vooral roept wat je niet wil, dan ga je het uiteindelijk toch krijgen. Maar dan als stok vóór ipv achter de deur.
+1
pieta
Quote Reactie van @josl:
Feit is dat ten tijde van de quotering het melkquotum alleen in Nederland onverantwoord duur was.De verwachting was destijds (2004-2008 midtermreview) dat de nederlandse melkveehouderij die vergeleken met andere eu staten sterk van export afhankelijk is het moeilijker zou krijgen op de wereldmarkt. Dat was het signaal tot de noodzaak van het kwijtraken van die kosten.

Die kosten waren zonder afschaffing ook wel gezakt. Daar hebben ze bij LTO nooit voor open gestaan. Als de melkprijs echt zo slecht was geworden(28 cent) en ze hadden ons een quotumverruiming van 20% (ruimte in NL voor wat meer) gegeven dan was de melkquotumprijs gezakt.
+1
Twentsch Land
@pieta

Melkquotum prijs gezakt.......ja voor een korte tijd en dan is het weer als vanouds.

Geef iedereen in Nederland maar €200,- per jaar meer, ...... je zult zien dat er na 2 jaar in aantal weer net zoveel zijn met geld tekort.
George
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Melkquotum prijs gezakt.......ja voor een korte tijd en dan is het weer als vanouds.Geef iedereen in Nederland maar €200,- per jaar meer, ...... je zult zien dat er na 2 jaar in aantal weer net zoveel zijn met geld tekort.

Maar waarom zou die moeten zakken ? Je moest toch niet kopen. Nu met fosfaatrechten krijg je exact hetzelfde gemieter maar dan alleen in Nederland. Wat zijn we er dan in NL mee opgeschoten? Niks , nul komma nul. Dan was Europees geregeld toch veel beter zodat die landen ook vast zaten aan hoeveelheid productie.
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
Die kosten waren zonder afschaffing ook wel gezakt. Daar hebben ze bij LTO nooit voor open gestaan. Als de melkprijs echt zo slecht was geworden(28 cent) en ze hadden ons een quotumverruiming van 20% (ruimte in NL voor wat meer) gegeven dan was de melkquotumprijs gezakt.

Waar je nu heen wil weet ik niet.
Je denkt toch zeker niet niet dat Nederland ook maar iets extra t.o.v. andere landen had gekregen?
George
Quote Reactie van @arie.j:
Waar je nu heen wil weet ik niet.Je denkt toch zeker niet niet dat Nederland ook maar iets extra t.o.v. andere landen had gekregen?

Nee maar het was dan beter geweest van LTO om niet te lobbyen voor afschaffing quotering maar om een eventuele verruiming van het quotum als de markt dat aankon. En dan uiteraard niet alleen voor NL maar gewoon Europees geregeld. Het is de meest bizarre fout geweest van LTO om zich in te zetten voor afschaffing quotering.
+1
jg
@arie.j Het europese parlement had al ingestemd met europese verevening.
pieta
Quote Reactie van @arie.j:
Waar je nu heen wil weet ik niet.

Nu nog even nergens maar maandag gaan we op vakantie. 😁
pieta
@arie.j Niet helemaal duidelijk omschreven. Quotum gewoon als NL-instrument in de benen houden (10 jaar terug dus). De ruimte voor uitbreiding die er was had je op basis van melkquotum uit kunnen delen op vele manieren. Dat bedoel ik. Niet Europees behoud van melkquotum.
In NL hebben we een beperking nodig blijkbaar. Elke beperking kost je geld. En ook zonder beperking kost het geld om uit te breiden.
Je kunt toch wel geloven dat we met zijn allen niet structureel 5 a 6 centen quotumkosten gingen dragen bij een ingeschatte melkprijs van 28 cent.
George
Quote Reactie van @pieta:
Dat bedoel ik. Niet Europees behoud van melkquotum.In NL hebben we een beperking nodig blijkbaar

Europees behoud. Dat had in ieder geval de eerste inzet moeten zijn.
m uut m
@pieta
Dat zou ook maar tijdelijk zijn.
pieta
@m uut m Ook grondgebonden geeft maar tijdelijk een voordeel. Als er goed verdiend wordt dan wordt de grond en de pacht van grond dan namelijk duur(der). Dus als je een goed argument hebt dan kom je maar terug. 😁
+1
sorry
@josl een heel verhaal weer.... en hoop onzin.... oa de stijgende consumptie ,de productiviteit stijgt veel sneller
George
@sorry Er zit een stuk in zijn verhaal met wel wat waarheid maar ook een heel groot deel waar ik totaal niks mee kan.
jg
@josl Is de datum 2 juli toeval ? of zit daar een reden achter omdat John deze zo specifiek noemt.
+1
matt
@jg komt geen antwoord..
1 juli pas 2 juli datum van 1 dag alle koeien gelegaliseerd
Volgens mij zijn daar ook vragen over gesteld in de kamer maar heeft van dam daar op geweigerd te antwoorden
+1
nescio
@matt De DDB heeft een Wob verzoek ingediend over hoe en waarom 2 juli 2015. Dit is nog niet gehonoreerd.
josl
@jg vraag het aan John, hij noemt het, ik weet het niet.
jg
@josl Wat denk je zelf ?
BoerBart
@josl waarom is er niet gekozen voor de grondgebonden weg? Siem-jan was er stellig in.
De LTO heeft er mede voor gezorgd dat we de intensieve veehouderij kant op gaan.
JOS, DURF je nog een enorme koerswijziging aan? Zo ja, dan zou ik is heel snel ECHT iets voor de grondgebonden boeren doen.
+1
josl
@BoerBart iets voor de grondgebonden boeren doen? En wat gaan de grondgebonden boeren dan doen? Als je een algemeen belang hebt zal je ook algemeen water bij de wijn moeten doen.
Op dit moment draaien de niet- grondgebonden boeren voor alles op incl. de ruimte die knelgevallen claimen. Meer voor grondgebonden doen betekent aan de andere kant de rekening nog verder opschroeven. Hoeveel rechtszaken wil je. 17000?
m uut m
@josl
Het overschot is ook veroorzaakt door niet grondgebonden.
Ik zie niet in dat invoering van fosfaatrechten algemeen belang is.
En het is zeker geen algemeen belang als de klw wordt toegestaan voor de verdeling van fosfaatrechten
Jos1980
@m uut m
Klw is geen verdeling van fosfastrechten. Die worden hoogstwaarschijnlijk toegekend op basis forfaitaire normen van de veeaantallen op 2-7-2015. Al dan niet min de korting. Met klw zouden bedrijven die aantoonbaar maken dat ze minder fosfaat produceren meer vee kunnen houden met dezelfde rechten. Ze krijgen dus niet meer rechten toegekend. Een niet efficiënt bedrijf krijgt er ook niet minder. Fosfaatrechten zijn ook bedoeld om efficiëntie te stimuleren anders hadden ze wel dierrechten ingevoerd
m uut m
@Jos1980
De verdeling is duidelijk.
Een resultaat verplichtte klw komt op hetzelfde neer als herverdeling van rechten.
Jos1980
@m uut m
Er staat nergens een resultaatverplichting.
m uut m
@Jos1980
Als de klw geborgd wordt komt dat vanzelf
Jos1980
@m uut m
Wel graag discussie op basis van feiten. Staat nergens beschreven en rfc zal na al het gezeik wat ze nu hebben hooguit een paar focus punten duyrven toekennen. En stel dat er wel resultaat verplichting komt dan kunnen ze nog nooit geen rechten afnemen. Zoveel lijkt me nu al wel duidelijk met al sie rechtszaken geen paniek zaaien om niks graag maar feiten
m uut m
@Jos1980
Fosfaatrechten daar heeft rfc geen enkele stem in ff bij de feiten blijven.
In het huidige wetsvoorstel staat de klw al in mits geborgd kun je dan als je aan kunt tonen dat je efficiënter draait meer vee houden op de zelfde kg fosfaatrechten.
Aangezien de forfaitaire normen een gemiddelde is zullen of de norm worden aangepast of er komt een resultaat verplichting. Het komt er kort gezegd op neer dat als de klw wordt geborgd de meeste extensieve bedrijven minder vee per kg fosfaatrecht kan houden dan extensief.
Jos1980
@m uut m
Nee rfc heeft geen stem bij fosfaatrechten maar wel bij klw.
Maar als de rechten in de huidige vorm en kortingspercwntages doorgaan dan wordt er wel zoveel verhandelt en afgeroomd dat ze echt niks hoeven te korten
m uut m
@Jos1980
Wat rfc met de klw wil is niet interessant .
Waar het vooral om gaat is wordt de klw geborgd en mag je de klw dan ook voor de fosfaatrechten gebruiken.
+1
John Spithoven
@m uut m In het laatste overleg waar ik bij was hebben we na afloop een tekst opgesteld om met een pilot te beginnen voor de klw maar s middag EZ wilde er niets van weten. Voorstel is teruggetrokken en op een later tijdstip kijken we wel verder. Probleem borging is niet dicht te krijgen en de vrijwilligheid
m uut m
@Jos1980
Om straks aan al de jawinnetjes rechten te verstrekken en dat alleen met afroming op te lossen inclusief de huidige korting.
Dan zal de complete fosfaatrechten quota 2 keer verhandeld moeten worden.
+1
Jos1980
@m uut m
Ik kon met mijn aantallen van 2 juli en klw om wat terug te winnen prima leven maar nu er nog geen klw geborgd is ondanks ammandement en korting voor grondgebonden nogal wat hoger moet ik voor mezelf ook een jawinnetje worden.
John Spithoven
@Jos1980 Ook over fosfaatrechtn hbben ze wel een stem
+1
BoerBart
@John Spithoven Knap zoals RFC de rol van LTO geruisloos overneemt.
John Spithoven
@Jos1980 Zo zou het wel moeten alleen wil EZ daar niet.
Niet meer staarten is het moto
Oftewel in Wilderstermen
Minder ..minder
Jos1980
@John Spithoven
De helft stopt in 10 jaar bij gebrek aan opvolging dus als deze stoppers hun rechten verkochten hebben min 10 % korting is er na 10 jaar al 5 % minder vee. Als de stoppers voor die tijd nog bijkopen en afgeroomd worden en daarna nog een keer bij verkoop gaat het nog harder. Zoveel krijg je er gemiddeld met klw niet bij gerekend
dwers
Quote Reactie van @josl:
Op dit moment draaien de niet- grondgebonden boeren voor alles op incl. de ruimte die knelgevallen claimen.

In het qoutum tijdperk is de verhouding grond -vee/mest totaal scheef gegaan.
Boer boer transport later vvo's heeft de intensivering in de hand gewerkt, dat de extensieve veehouder nu zijn eigen grond weer wil benutten is zijn goed recht, tja dan zal de intensieve weer een beetje moeten inperken.
+1
Wilbert
@dwers als jouw stal vol zou staan met melk en jongvee, ben je dan nog steeds een extensieve boer?
Bedrijfseconomisch is het altijd gunstiger geweest om eerst de koeien te hebben en daarna de grond erbij te regelen.
+1
dwers
Quote Reactie van @Wilbert:
als jouw stal vol zou staan met melk en jongvee, ben je dan nog steeds een extensieve boer?

Kunnen 60 mk in en 24 stuks jongvee 33 HA, helft van de grond pal onder de 12 moet net kunnen.
robbies
@Wilbert alleen was het houden van koeien bedrijfseconomisch zo veel aantrekkelijker dat sommige vergaten er grond bij te regelen
+1
sorry
@josl en nog steeds geen oplossing voor hoge kosten van gebakken lucht daarvoor moest het quotum weg? een siemjan schenk die het quotum van sofamelkers afhandig maakt....
sorry
Het vetmelken aankaarten waar geen hond last van had.... puur uit jaloezie....
George
Quote Reactie van @sorry:
en nog steeds geen oplossing voor hoge kosten van gebakken lucht daarvoor moest het quotum weg?

Ja en fosfaatrechten terug en dan alleen in NL , dat is niet van de regen in de drup komen maar van de drup in de regen.
KOC1981
@George euh België heeft ook rechten, is alleen net zoals ten tijde van melkquotum dat je ze daar kan kopen voor 500€/koe ipv 10.000 in NL
+1
pieta
@KOC1981 Kijk hier hebben we de oplossing. We kopen gewoon even de Belgische rechten. 😁
sorry
En Mace al aan de gang jos of was het meer een beetje investeren om onder de amvb uitkomen
josl
@sorry er zijn maar iets van 275 melkveehouders in Nederland die middels investeren in mestverwerking voor 5 jaar onder de amvb zijn 'uitgekomen' zoals jij het noemt.Gaat helemaal nergens over. Kijk het filmpje nog eens terug. Zij hebben gewenst geanticipeerd op Dijksma.
+2
josl
@sorry dat is nu net de fout uit het verleden. Denken dat je veehouders kunt weerhouden geld uit te geven aan gebakken lucht. Waar een grens ligt, wordt de lucht gebakken. Kijk naar grondprijzen. Ook een giga luchtbel. Het pachtsysteem in Nederland is niet vol te houden dankzij de gekte op de grondmarkt. Pachters ten dode opgeschreven als men niet krampachtig vast houdt aan verworven rechten.
Jan S
Quote Reactie van @josl:
Nu blijven wij bakkeleien over die stok die op 2 juli uitgedeeld werd. Vóór de deur.Voor mij is het in ieder geval wel duidelijk dat wij een stok nodig hebben.

De stok moet grondgebondenheid zijn. Daar pleite de Lto in 2013n ook al voor. Alle andere stoken geven altijd problemen met mestafzet cq mestproduktie en politiek draagvlak. Als alle boeren grondgebonden worden is deverdeeltheid in de sector ook voorbij, want dan heeft iedereen hetzelfde belang. Probeer de execretienormen voor fosfaat maar omhoog te krijgen of de aanwendings-normen omhoog. Daar hebben we als sector veel meer aan. Als de hele melkveehouderij grondgebonden was dan hadden we voor de melkveehouderij geen fosfaatplafond nodig.
George
.
cornelissen
We zijn voldoende gewaarschuwd,maar het paste een groep melkveehouders beter om naar onnozele (op dit onderwerp) K.Romijn te luisteren. Helaas is hij een ramp voor de sector gebleken
langsdemelkweg.nl/wp-content/uploads/…
John Spithoven
Een veel gehoorde vraag is: Hoe moet het wel en wat is het alternatief voor P rechten. Allereerst ik heb wijsheid niet in pacht dus probeer ik maar eens te brainstormen over een alternatief. Net zoals Jos denk ik dat er een stok achter de deur moet. En ook NMV is altijd al voor regulering geweest.
Een optie is werken naar volledige grondgebondenheid. In een aantal jaren werken naar een plaatsing van alle P op eigen bedrijf. Voor sommigen een onmogelijke opgave. Begrijpelijk als je in een streek van het land woont waar de grond schaars is. Toch zijn de meeste ervan overtuigd dat het op termijn daar heen gaat. En als je over een duurzame zuivelketen wil spreken is dit het eerste wat voor de hand zou moeten liggen.
Maar dit gaat hem niet niet worden. In het fosfaatreductie plan is, ondanks alle tegenstand, heel veel bereikt. Ik denk samen met het voerspoor en de stoppersregeling dat de sectorale P productie nu uitkomt rond de 86 miljoen kg. Ik heb hier boven uitgelegd dat de 84,9 miljoen kg van 2002 hoger ligt door vleesvee code 101 en 102 wat er niet bij in zit. Dus bij een standstil van vandaag zal de P productie het P plafond naderen. Dus eigenlijk probleem opgelost. (was ook het doel van het reductieplan)
Als we vanuit de standstil gaan kijken hoe bedrijven zich mogen ontwikkelen, kun je een grondgebondenheid voor groei gaan reguleren. De huidige wet verantwoorde groei melkveehouderij is nu zo lek al een mandje ( 1 ha kwijt 2 koeien minder en 1 ha erbij is 4 of 8 koeien groeien, in samenwerking met 2 veehouders is er snelle groei zonder grond mogelijk_)
Als deze wet aangepast wordt dat vanuit de standstil groeien alleen op basis van volledige plaatsing bied dat een toekomstbestendige ontwikkeling op.
Voordeel geen P rechten, geen 2 juli 2015, geen knelgevalllen in de zin van rechten herverdelen en het grootste voordeel geld wordt niet in lucht gestoken maar in verduurzaming. En dat zal diverse sectorpartijen toch een keer in moeten zien.
Twentsch Land
@John Spithoven

Rechten herverdelen.... stukje communisme toepassen ?

Uiteindelijk grondgebonden misschien wel de weg ..... maar een intensieve die alles voor elkaar heeft wat wet en regel betreft te dwingen naar meer grond of minder vee zal ook geen draagvlak krijgen.
John Spithoven
@Twentsch Land Nee niet herverdelen, wat is houden en alleen groeien volgens regels. Het voorgestelde systeem van fosfaatrechten is herverdelen, dit idee niet
+1
Boerderie
Quote Reactie van @John Spithoven:
Nee niet herverdelen, wat is houden en alleen groeien volgens regels. Het voorgestelde systeem van fosfaatrechten is herverdelen, dit idee

Weet je John,

Je stelt het zo heel simpel. Maar zoals we nu in de fosfaatrechten gezien hebben, is totstandkoming van wetgeving een enorm stroperig proces. Alle politieke en sector partijen willen er allemaal eerst wat van vinden, en dan nog de juridische haalbaarheid (wat je in IEDER plan opnieuw krijgt, wat je vandaag ook opnieuw bedenkt).

Jij blijft hameren op dat 'we nu onder het plafond zitten' maar gaat het daar nou echt om? Zie jij niet in dat het eigenlijk ook ontzettend onrechtvaardig is dat iedereen die wel snel zoals gevraagd 4% gereduceerd heeft ten opzichte van 2 juli 2015, uit solidariteit, enorm benadeeld wordt zo ten opzichte van juist forse groeiers ná 2 juli, die maar 12% hoeven te reduceren ten opzichte van een nieuwe peildatum van 1 oktober 2016?

Zo'n stand still en overgangsperiode neemt ook veel tijd: Als je vandaag de dag ineens heel iets anders gaat bedenken is inderdaad de datum van 2 juli waardeloos geworden, in die brief wordt namelijk niet gesproken van een stand still, maar van rechten, dus dan moeten de nieuwe kaders worden gecommuniceerd om de belanghebbenden van deze nieuwe regeling op de hoogte te stellen. Dus inderdaad, dan is bijvoorbeeld 20 augustus de nieuwe peildatum. Buiten dat je met die peildatum de 'voorsorteerders' (want het zijn echt niet alleen maar bedrijven die daar fors voor geïnvesteerd hebben) wederom nogal beloond, zal er door enorme trek aan de grond dan vreselijk hoge prijzen betaald gaan worden voor koopgrond, de verpachters gaan dan ook een positie krijgen die je niet wilt (langdurige pacht zal dan wel einde oefening zijn) dus wat is dan een redelijke overgangstermijn? En dan geef je de intensieve bedrijven weer een nieuwe referentie. Naast de fosfaatreferentie. Ik vind dat we eerder toe moeten naar een level playing field, anders benadeel je de groep die al de gewenste richting ingeslagen was wel heel erg, en dat is ook niet zo´n moeilijke rekensom.
BoerBart
Quote Reactie van @Boerderie:
toe moeten naar een level playing field,

John, en ik denk bijna iedereen wil naar een level playing field.
Dit kost tijd. Juristen kunnen moeilijk bezwaar maken, als er een goede(langere periode) overgangsregeling is.
John heeft een goede opzet. Echter, wij boeren, gunnen een ander NIKS!
Juridisch gezien moet een nieuwe wet altijd vanuit een referentie datum beginnen.
Dit geeft veel wroeging en dus komen er weer bezwaren.

Oplossing kan zijn, om de oude "AmvB" wet verantwoorde groei melkveehouderij, aan te passen.
Deze wet ging uit van het referentiejaar 2014. Dit kan zo blijven.

De aanpassing zal ervoor moeten zorgen dat we allemaal naar een level playing field gaan.
De intensieve snelle groeier zal waarschijnlijk achter voldoende grond aan moeten. Geef ze een overgangsperiode en je maakt de juristen lam.

Helma Lodders zal wel weer dwars gaan liggen, maar gelukkig is de VVD flink gekrompen.
m uut m
@John Spithoven
Hoeft niet eens op eigen grond.
Het kan simpel alleen produceren als de mestplaatsing is geregeld maar dan de hele veehouderij. Kunnen varkens en pluimvee rechten ook in de prullenbak.
Todi
@m uut m Dus beurmans vrije grond 3 keer bemesten. Och nee dat kan niet.
pieta
@John Spithoven Hoe beteugel je het aantal koeien dan?
+1
Wilbert
@John Spithoven kom op John, je zakt door het ijs. Brainstormen over een alternatief? Is dat het beste wat het nmv bestuur te bieden heeft?
Waarom heb ik nimmer van jullie gehoord dat de AmvB grondgebondenheid strakker moest? Of een voorstel richting politiek? Wiebren heeft ooit gemeld dat daar best draagvlak voor was...

Verder veelzeggend voor de bestuurscultuur binnen de nmv dat je eerst anoniem en nu onder eigen naam prikt. Ik kan toch heel wat lto of rfc bestuurders noemen die direct onder eigen naam doen.
+5
familie pelle
@Wilbert het nmv bestuur was voorstander van behoud quota. Ik denk dat we dan in een minder slechte onzekere positie zaten dan nu. En dan ga je de nmv een verwijt maken dat ze geen oplossing hebben voor de chaos die anderen gecreeerd hebben. Laat me niet lachen.
Daarnaast stelt John zich zeer kwetsbaar op in tegenstelling tot zon beetje de hele lto-top. Ook daar maak je een misplaatst verwijt.
+1
Wilbert
@familie pelle quota werden afgeschaft, dat is de nieuwe realiteit. Je kan je niet blijven verschuilen achter dit argument, zwaktebod.
Betreffende kwetsbaar opstellen, is allereerst een persoonlijke keuze om hier te prikken. Dat je niet prikt is te begrijpen, dat je anoniem prikt uit angst voor "gedoe" omdat je "bestuurder" bent, vind ik niet te begrijpen.
+3
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wilbert:
dat je anoniem prikt .......................... , vind ik niet te begrijpen.

Dan begrijp je een hoop deelnemers aan het prikkebord niet.
+2
George
Quote Reactie van @Wilbert:
quota werden afgeschaft, dat is de nieuwe realiteit. Je kan je niet blijven verschuilen achter dit argument, zwaktebod.

Nee dat is niet verschuilen , quota zijn afgeschaft door onder meer gelobby vanuit NL door LTO , in plaats van voor behoud quotering strijden met Duitsland en Frankrijk . Daar mogen ze best aan herinnerd blijven. De realiteit is dat het door dit wanbeleid een complete chaos is geworden hier in NL en een totaal verdeelde sector.
+1
John Spithoven
@Wilbert Is direct gezegd bij voorstel en met Dijksma overlegt zoals ik hierboven beschrijf maar het werd genegeerd en de andere belangenbehartigers vonden het wel best
Dirk jan Schoonman toemalige voorzitter Nmv heeft daar toen heel veel overlegt hierover
Wilbert
@John Spithoven ook 2e kamerleden benadert? Begrijpelijk als andere partijen niet nodig vinden, Dijksma het niet uitvoerd. Wordt ze in de 2e kamer teruggefloten.
jg
@Wilbert Laten we het niet over Wiebren hebben in dit dossier......
kanniewaarzijn
@jg En verder ook maar liever niet.....
m uut m
@Wilbert
Nmv is in januari 2016 uit de regiegroep gestapt na die tijd zijn ze terug gekomen maar niet echt mee gediscussieerd.
+3
John Spithoven
Beste allemaal, de kamerbrief over reductieplan geeft aan dat er 8,3 miljoen kg P is gereduceerd. Voor 2016 was er een productie naar vandaag blijkt van 89.5 miljoen kg P. Dus we zitten op 81.2 miljoen kg P, ruim onder het plafond. Ik ben hier op dit prikbord onder eigen naam en als boerenbestuurder elke keer er van beticht dat ik er naast zat. Naar nu blijkt niet. IK lieg geen mensen voor. Ik wil mensen altijd recht in de ogen kunnen kijken en niet mensen belazeren. Maandenlang ben ik door bestuurders en ambtenaren en de staatssecretaris voorgelogen. Dat was de reden dat ik hier niet meer aan mee wilde werken en daarna de mensen het juiste verhaal vertellen. Bestuurders van enkele belangenorganisatie en de zuivel horen excuus aan te bieden. Ook de vertrekkende staatssecretaris zou het schaamrood op zijn kaken moeten krijgen. Mensen eis excuus voor dit wanbeleid.
+2
JanCees
@John Spithoven Beste John, De fosfaat reductie is berekend succes. En papier is gewillig. Je hebt waarheden halve waarheden halve leugens en hele leugens en statistiek.
Kijk maar eens goed naar de CBS cijfers en de uitgangspunten. Alles is uit de kast gehaald om op het eerste oog de reductie te halen .
Ze zijn in Brussel niet gek.
familie pelle
@JanCees leuk die cryptische opmerkingen en raadseltjes maar ik ben niet zon puzzelaar. Waar doel je op en waarom kloppen de cbs cijfers nu niet?
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
@JanCees leuk die cryptische opmerkingen en raadseltjes maar ik ben niet zon puzzelaar. Waar doel je op en waarom kloppen de cbs cijfers nu niet?

Vind ik ook, fosfaatverhaal is op zich al een mistig geheel voor me.
Jan Cees, is er nu iets met het CBS en die zijn berekeningen of niet?
sorry
@arie.j

De groep overige diercategorieën bestaat uit schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren. De fosfaatproductie van deze groep is met 1,4 miljoen kilo gedaald door een wijziging in de afbakening van landbouwbedrijven.

zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34532/…
familie pelle
@sorry dan zie ik toch een tegenstelling tussen John en jancees.
Jancees zegt dat het een berekend succes en geen daadwerkelijk succes is en dat Brussel daar niet in trapt.
John zegt juist het tegenovergestelde. Er is een veel grotere reductie gehaald dan cbs berekend. Door verkeerde uitgangspunten zitten we al ver onder het plafond, aldus John. Wie heeft nu gelijk?
sorry
@familie pelle

Voor de definitieve fosfaatproductie 2016 is, zoals gebruikelijk, uitgegaan van de definitieve dieraantallen in de landbouwtelling 2016 (peildatum 1 april 2016), terwijl voor het vaststellen van het referentiescenario 2017 voor melkvee gebruik gemaakt is van het werkelijk aantal dieren eind 2016. Aangezien de melkveestapel gedurende 2016 nog is gegroeid, betekent dit dat de fosfaatproductie in de referentiescenario hoger is dan de definitieve fosfaatproductie 2016. De opgave voor 2017 is daarom nog steeds een reductie van 6,6 miljoen kilogram.
familie pelle
@sorry dat snap ik, maar ik zou graag een verklaring willen voor de tegenstelling tussen jc en j zoals Arie j. het beschrijft. Als zulke heren het al niet snappen wie dan nog wel?
John Spithoven
@familie pelleWat jc bedoelt is de cijfers liegen niet maar de mensen die ze opstellen
Het was voor de NMV zeer moeilijk afgelopen maanden om de juiste cijfers te krijgen over aantallen
EZ gaf alleen wat ze kwijt wilden
CRVwilde ze niet geven
Terwijl we er achtet kwamen dat FC en LTO ja zelfs Forfarmers over meer info beschikten dan wij
Het is dan moeilijk de juiste beslissingen te nemen maar iets in ons zij voortdurend dat we veel te ver gingen en dat blijkt nu
+4
robbies
@John Spithoven dat is wel zorgelijk. Blijkt dat jullie niet als serieuze partij gezien worden en bevestigd dat LTO een stropop is van de grotere partijen in de sector
+1
kanniewaarzijn
@robbies Dat is toch algemeen bekend?
robbies
@kanniewaarzijn heb jij het ooit uit bestuurderskringen gehoord?
kanniewaarzijn
@robbies Het is toch bekend dat LTO, NZO, RABO en RFC bestaan uit steeds dezelfde figuren. Eén grote belangenverstrengeling!
+1
robbies
@kanniewaarzijn dat kunnen wij wel denken, maar het is nu ook een keer bewezen. Al was de rol van NMV vorig jaar wel duidelijk toen een uur voordat NMV over het refuctieplan wilde beslissen, van Dam ineens met een wettelijke regeling kwam
+1
KuikenenKoe
Quote Reactie van @familie pelle:
Wie heeft nu gelijk?

degene die jou het beste uitkomt
+1
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
@sorry dan zie ik toch een tegenstelling tussen John en jancees.Jancees zegt dat het een berekend succes en geen daadwerkelijk succes is en dat Brussel daar niet in trapt.John zegt juist het tegenovergestelde. Er is een veel grotere reductie gehaald dan cbs berekend. Door verkeerde uitgangspunten zitten we al ver onder het plafond, aldus John. Wie heeft nu gelijk

Precies, de éen schrijft dat dat er veel te veel beesten zijn afgevoerd , dat was helemaal niet nodig geweest.
En de ander schrijft dat het maar een berekend succes is, waarbij alles uit de kast is gehaald , Maar Brussel is niet gek, die zal daar niet in trappen (volgens Jan Cees)
Maar ze ook geven elkaar nog ongeveer gelijk in hun kritiek (Jan Cees en John).
Wie het kan volgen, die zegt het maar.
JanCees
@arie.j John en ik zijn het met elkaar eens inzake de hardheid van de genoemde cijfers.
+1
arie.j
Quote Reactie van @JanCees:
j John en ik zijn het met elkaar eens inzake de hardheid van de genoemde cijfers.

Dat is aardig van je naar John, maar nu even naar mij en de mensen op dit prikbord.
Je zet een hele serie verdachtmakingen neer n.a.v. de CBS cijfers en de uitgangspunten.
Wat klopt daar niet van, en waarom?
En wat zou Brussel er niet van willen geloven of onvoldoende vinden?
JanCees
@arie.j Als een belangrijk deel van de fosfaat reductie is behaald (1,4 miljoen kg) is behaald door de grens waaronder dieren hobbymatig worden gehouden naar boven aan te passen dan is er niet minder kg fosfaatproductie maar je telt gewoon 1,4 miljoen kg niet mee . Dat betekend dat 17% van de reductie een rekenkundige exercitie is.
Dat is niet onopgemerkt in Brussel gebleven en in Brussel hebben ze een bloedhekel aan zaken rekenkundig wegtoveren als een soort Hans Kazan van Dam.
familie pelle
@JanCees
Volgens John is andersom ook gebeurt bij het berekenen van het fosfaatplafond in 2002
versus de peildatum 2 juli 2015. In 2002 zat geen vleesvee en in 2015 wel. Daarom zijn deze plafonds/ peildata niet te vergelijken. Als dat zo is heeft John een zeer belangrijk punt.
Jullie Zeggen dus hetzelfde maar met een totaal tegenovergestelde eindconclusie en jullie geven elkaar daarin ook nog gelijk. Ben ik nou gek of....?
John Spithoven
@familie pelle De uitgangssituatie klopt niet. Daardoor rammelt het hele fosfaatverhaal. Het wordt net zoals het ammoniakbeleid en het gerommel met normering van N en P in oppervlaktewater, tijd voor een onderzoekje van het mesdagfonds. Daarna kan het gehele milieubeleid van de afgelopen dertig jaar naar een parlementair onderzoek waarbij de werkelijke agenda boven tafel komt. Ondertussen kunnen wij als sector voor een echt duurzame oplossing gaan
+1
JanCees
@John Spithoven is zonde van de tijd ik heb geen zin om uit te zoeken wie om welke reden er een zooitje van heeft gemaakt. Kijk liever vooruit wat er aan te doen is om het puin in de dossiers die je noemde te ruimen Oppervlaktewater dossier loopt nog. Ammoniak en verzuring komt binnen week of zes mooi en slecht nieuws te gelijk over. NH3 niet de grote boosdoener als 40 jaar beweerd maar iets anders het slecht nieuws 40 jaar de verkeerde maatregelen getroffen die niets met het doel (tegengaan van verzuring ) hadden te maken. Ook goed nieuws is dat het elitaire met Polpotsyndroom overgoten beleid in Brabant dan juridisch door het ijs zakt das dan wel weer leuk. Invulling duurzame melkveehouderij loopt ook vertraging op door het nieuws want iedereen denkt dan meteen weer nu hoeven we niks te doen en dat is nu ook weer niet zo.
Met Polpotsyndroom overgoten beleid is zonder kennis van zaken iets wat redelijk complex is en waar mensen op hun manier hun best in doen naar de vernieling helpen.
+1
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
Beste John, De fosfaat reductie is berekend succes. En papier is gewillig. Je hebt waarheden halve waarheden halve leugens en hele leugens en statistiek.Kijk maar eens goed naar de CBS cijfers en de uitgangspunten. Alles is uit de kast gehaald om op het eerste oog de reductie te halen .Ze zijn in Brussel niet gek.

Dus nu zijn we derogatie proof!
JanCees
@jan.1 niet echt dus
leonard.
Direct geld lenen zonder BKR toetsing (nu goedkoop lening )
Direct geld nodig? Maar wilt u niet teveel betalen. Binnen 24 uur geregeld! BKRgeen probleem! Vele mogelijkheden, €2000 tot €950.000 Hypotheken, persoonlijke leningen, zakelijke credieten. het is allemaal mogelijk. Neem dan contact met mij op en we zullen samen kijken hoe ik u kan helpen. E-mail:leonard.euro.credit@gmail.com
Erik,1979
@Grasbaal Kun jij de exacte datum van wanneer John dit geschreven heeft achterhalen
Erik,1979
@Erik,1979 Co kun jij dit nog achter halen?
John Spithoven
@Erik,1979 Ergens in oktober 2017 , maar misschien kan Co het exact zeggen.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!