Partner FrieslandCampina gaat over tot ruilhandel

Donkere wolken pakken zich samen boven de trots van Shenyang, in het noordoosten van China. Zuivelgigant Huishan staat op instorten nu zakenbank HSBC aandringt op een faillissement. Huishan, de belangrijkste partner van FrieslandCampina in China, heeft al langere tijd moeite met het betalen van zijn rekeningen. Het heeft verscheidene leveranciers nu zelfs gesmeekt om betalingen in melkpoeder te accepteren, zo stellen bronnen tegen deze krant. Een actie waar – voor zover bekend – nog geen leverancier mee akkoord is gegaan.

Meer: fd.nl/economie-politiek/1196814/…
Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

Wimblij
Deze ballon is met meer dan 4 miljard euro afwaardering op de beurs hard leeggelopen. Ik ben benieuwd op hoeveel de joint venture waarin Campina voor 90 miljoen een 50% belang kocht nu nog wordt gewaardeerd en of het babyvoedingrendement er uit komt.
Een ding is zeker, degene die het boekenonderzoek van de partner gedaan heeft, die heeft een totaal foutieve inschatting gemaakt. Als een beurswaarde door middel van een drone met miljarden onderuit gaat, was die luchtbel ook wel eerder te voorzien geweest...
sorry
Joosten ook maar uitbetalen met melkpoeder
Groen1
Meer fd

De wanhoopsactie laat zien dat het bedrijf zich in alle hoeken wringt om de productie maar draaiende te kunnen houden. De brief van HSBC, waarin geschreven wordt dat het bedrijf niet langer voldoet aan de convenanten die het eerder met de bank overeenkwam, is de meest recente klap voor Huishan in wat steeds meer weg krijgt van een strijd op leven en dood. Al bijna drie weken zit Huishan op het strafbankje van de beurs in Hongkong. De handel in het aandeel van de zuivelproducent werd eind maart stilgelegd nadat de koers in elkaar was geklapt. In korte tijd zakte Huishan op de Hang Seng met bijna 90%.

Bedenkelijk resultaat
Het bedrijf kwam in de problemen na geruchten over verduistering door bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder Yang Kai. Een hoge schuldenberg en twijfels over de boekhouding werden in eerste instantie aan de kaak gesteld door short-seller Muddy Waters. Dat was in december, en werd toen nog ontkend. Yang, voor de krach goed voor zo’n € 3,5 mrd, rijk geworden van een beursgang in 2013, kocht zelfs aandelen bij. Via zijn holding heeft hij nu zo’n 71% van de aandelen in handen. Met een bedenkelijk resultaat. Sinds eind maart is zijn financieel directeur spoorloos en is de voltallige raad van commissarissen opgestapt.

Bedenkelijk resultaat
Huishan zag zich genoodzaakt te erkennen dat het inderdaad krap bij kas zit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat investeerders huiverig zijn extra geld in het bedrijf te steken. Zolang er nog geen oplossing is vanuit de overheid van de provincie Liaoning, wordt de kans op grootschalige herstructurering van schulden te groot bevonden, zo stellen bronnen. Verschillende leveranciers hebben hun leveringen aan Huishan gestaakt, containers worden teruggehaald. Alles uit angst dat facturen nooit meer betaald zullen worden. Dat een volledig operationeel bedrijf waarin koeien dagelijks te eten krijgen en gemolken kunnen worden meer oplevert dan een bedrijf waarin de karkassen geruimd moeten worden, begrijpt iedereen in de regio. Liaoning is de enige provincie in de Volksrepubliek dat afgelopen jaar kampte met een recessie, nadat die stopte met het publiceren van gemanipuleerde data. Leveranciers van voeding en grondstoffen zien hun wankelende klant ook niet graag omvallen. Betalingen accepteren in melkpoeder, is voor hen echter een brug te ver.

Gevolgen FrieslandCampina
Het is niet voor het eerst dat Huishan met creatieve manieren van financiering over de brug komt. Afgelopen jaar verkocht het bedrijf een deel van de veestapel om het vervolgens weer terug te leasen. Voor de joint venture tussen de twee partijen lijken de gevolgen vooralsnog beperkt. De entiteit die onder meer melkpoeder produceert en werd opgezet in 2015, staat los van het kwakkelende moederbedrijf. Chinese leveranciers tonen zich weliswaar bezorgd, de joint venture krijgt meer telefoontjes waarin het moet uitleggen wat er aan de hand is. De pijn voor FrieslandCampina zit hem vooral in het aandelenpakket dat onderdeel uitmaakte van de deal met Huishan. Een belang dat aan het einde van het afgelopen boekjaar nog € 53 mln besloeg, maar bij de huidige marktprijzen gereduceerd is tot een luttele € 7,5 mln. Mocht Huishan omvallen, lijkt de kans klein dat de Nederlandse zuivelreus ook daar nog iets van zal terugzien. Een woordvoerder van FrieslandCampina stelt de verhalen over leveranciers die betaald krijgen in melkpoeder, niet te kennen. Gevraagd naar de blootstelling aan Huishan zegt hij dat de joint venture ‘werkt met melk afkomstig van melkveebedrijven van Huishan’.

Zorgelijk signaal
De brief van HSBC, waarvan Huishan maandag melding maakte bij de beurswaakhond in Hongkong, zal niet direct leiden tot een faillissement. Het gaat om een lening die pas in 2018 hoeft te worden afgelost. Een geruststellend signaal naar de buitenwereld is de brief echter niet: Huishan is minder liquide in vergelijking met het moment dat de lening werd afgesloten. Zonder redding lijkt de rol van topman Yang Kai dan ook uitgespeeld.

Te groot om te falen
Zuivelbedrijven lijken zich niet direct te kwalificeren voor de status van ‘too big to fail’. Zeker niet een bedrijf als Huishan, op zijn best een regionale speler in het noordoosten van China. Ware het niet dat zuivelbedrijven een sleutelrol vervullen in het huidige Vijfjarenplan. In 2020 moet elke druppel melk die in China wordt geproduceerd, kwalitatief gelijkwaardig zijn aan buitenlandse zuivelproducten. De plannen komen tegemoet aan het wantrouwen onder Chinese moeders waar het gaat om de veiligheid van melkpoeder. In 2008 werden honderdduizenden baby’s ziek van – naar wat later bleek – melamine. De stof werd toegevoegd om de eiwitwaarden in melkpoeder hoger te doen uitvallen. Lokale producenten verloren in rap tempo marktaandeel en gingen samenwerken met buitenlandse zuivelbedrijven. Chinese merken vechten zich langzaam terug in de markt. Boven alles zorgt een bedrijf als Huishan echter voor werkgelegenheid in een regio waar dat niet vanzelfsprekend is. Het in leven houden van de zuivelgigant is daarmee ook voor de overheid van Liaoning vooral ook daarom van levensbelang.
Groen1
De top van FC rekent erop dat de Chinese overheid Huishan Dairy, dat in zwaar financieel weer lijkt verkeren, niet ten onder zal laten gaan. Onder meer omdat Huishan van groot belang is voor de werkgelegenheid in de arme noordelijke provincie Liaoning en tevens een belangrijke voedselproducent is. Terwijl er nog volop onzekerheid heerst over het lot van Huishan Dairy, probeert het bedrijf geruststellende berichten naar buiten te brengen. Op de website van het bedrijf wordt gemeld dat de voorjaarswerkzaamheden volop in gang zijn. Op foto’s is een rij trekkers te zien, die bezig zijn met de inzaai van snijmais voor de 200.000 melkkoeien. Er wordt ook nog steeds melk geleverd aan joint venture Friesland Huishan. Intussen nadert wel een cruciale deadline. Huishan moet binnen vier weken na de start van de crisis opnieuw voldoen aan een aantal betalingsverplichtingen. Dat is het moment waarop helder wordt of er financiële rugdekking is gevonden, of dat een andere partij is ingestapt. Eerder deze week werd bekend dat Huishan Deloitte Advisory heeft ingeschakeld om de nog aanwezige bezittingen te inventariseren.

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
kaas
Dan moet rfc er maar verder in stappen met geld of de hele onderneming over nemen
Noordoost
@kaas mooi klusje voor meneer Joosten
Zijn we hier in Nederland van hem af
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden china , melkpoeder , frieslandcampina en faillissement geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!