Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld

Staat sinds deze morgen op Melkweb

Staatssecretaris Van Dam heeft een wijziging aangekondigd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden alsnog buiten de regeling gehouden. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan bezwaren van deze bedrijven. De zuivelsector vindt het jammer dat de regeling beperkt blijft tot melkleverende bedrijven. De aanpassing maakt de regeling voor deze bedrijven complexer, maar daardoor niet minder effectief.

De zuivelsector ondersteunt het voornemen van de staatssecretaris om de regeling zo aan te passen dat het tijdelijk elders onderbrengen van dieren op niet-melkproducerende bedrijven wordt tegengegaan. Op die manier kan de al in gang gezette afname van de fosfaatproductie worden voortgezet.

De fosfaatreductie kent een voortvarende start. In de periode 1 oktober 2016 t/m 1 april 2017 is de veestapel al met ongeveer 90.000 runderen gekrompen. Samen met de overtekende subsidieregeling voor beëindiging van melkveebedrijven én de verlaging van het fosforgehalte in melkveevoeders zorgt dat er voor dat de Nederlandse veehouderij op de goede weg is om dit jaar niet meer fosfaat te produceren dan de Europese Unie toestaat.

Lees meer »

robbies

Laatste  |  

Reacties

+15
robbies
Toeval dat de aanpassing gedaan wordt op de dag dat er een kort geding dient tegen de staat door jongveeopfokkers?
kuilhapper
Quote Reactie van @robbies:
Toeval
Ja, reductie gaat schijnbaar boven verwachting, gaat nog maar om 7,5 maand. Bedrijven met veel te veel vee hebben al gehandeld voor eerste 2 maands termijn.

Vee wat al weg is kun je moeilijk ergens anders stallen.. 90000 plus 30000 stoppers gve's is 120000, dus nog zo'n 40000 te gaan komende maanden.
robbies
@kuilhapper 90.000 runderen zijn al weg staat in de brief. is heel wat anders 90.000 GVE
sorry
@robbies welke brief?
Grasbaal
sorry
@Grasbaal nee.. de brief van 90000...
pietjepuk
Nou massaal jongvee op een niet melkleverend bedrijf dumpen. weten we 1 ding heel zeker. geen derogatie meer.
Todi
@pietjepuk Tot 2 7 2015.
voortman
@pietjepuk geloof je daar dan nog in?
+1
pietjepuk
@voortman nee
jongveehouder
@pietjepuk ik als opfokker moet me ook aan 2 juli 2015 houden....beethe jamner van mn voor weinig verkochte pinken onlangs om eraan te voldoen
robbies
@jongveehouder gewoon een claim indienen. Rechtsbijstand erachter zetten. Denk dat je een hele sterke zaak hebt
MARTIJN G
Laten wij het hopen dat er geen ongewenste groei komt.
JohnDeere6serie
Wat een gasten
groeier
@JohnDeere6serie
Zullen nog wel meer rechtszaken volgen, GVE per ha is de oplossing.
Porky
@groeier nee joh ,dat is veel te gemakkelijk voor ze, lekker moeilijk doen , je kent de slogan v de overheid toch , ; waarom makkelijk maken ,als het ook moeilijk kan
jg
" blijvend borgen dat het onderbrengen van dieren op niet melkleverende bedrijven wordt tegengegaan". Niet melkleverende bedrijven mogen zoveel jongvee aankopen als ze willen!!
huub
@jg als melkveehouder met teveel dieren moet je slachten of exporteren, dus niet aan de buurman verkopen.
voortman
@huub waar staat dat? geldt alleen voor "stoppers" volgens mij?
+1
vaak
@jg En mag je nu wel nuka vaarskalveren verkopen aan een opfokker of wordt dat ongeoorloofd geacht.
De nieuwe regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Zou je er tzt alsnog gedonder mee kunnen krijgen?
arjankok
@vaak terug werkende kracht tot 12 april zegt romijn en die kan het weten , was geen verrassing zei die
robbies
@arjankok waar heeft Romijn dat gezegd? Dan voer ik nog gauw wat jongvee af naar een oud- UBN-nummer
Noorderling
@robbies dan staan je dieren toch nog onder je melkveebedrijf of zie ik dat verkeerd?
Denk dat er iets meer moeite voor nodig is.
robbies
@Noorderling ik heb geen idee.
achterhoeker2
Als dit een reactie is op het dreigende kortgeding, dan komen er meer rechtszaken van de bios,de extensieven, de niet groeiers en de knelgevallen.
Met als argument: de vervuiler betaalt!
+8
dewittemotor
Dit betekent gewoon dat het juridisch compleet niet houdbaar is

Ik vrees voor de rest van het plan
+2
Jannus
@dewittemotor Bay bay derogatie
+1
dewittemotor
@Jannus heb ik al niet, dus schaf hem maar af.

Alleen komt er dan weer een hoop onrust. Inkrimpen zal de overheid toch wel willen. Dus begint alles weer van voor af aan met nieuwe winnaars en nieuwe verliezers
+6
familie pelle
Had jan-Cees toch gelijk?
+5
JanCees
@familie pelle komt soms vaker voor
Grietje62
@JanCees
Quote:
komt soms vaker voor
Soms vaker of Steeds vaker....?? 😉
familie pelle
@JanCees
Oke, en nu?
Twentsch Land
@familie pelle

Zou zijn plan juridisch meer kans van slagen hebben gehad en had is zijn plan geen extra vee geslacht hoeven te worden ?
familie pelle
@Twentsch Land
Denk dat je het aan de verkeerde persoon vraagt.
+8
JanCees
@Twentsch Land er is zo een janboel van gemaakt waarbij het eigenlijk te treurig voor woorden is en triest aandoenlijk is om te zien hoe gemaakte keuzen die binnen een paar weken tijd weer worden aangepast in andere keuzen worden verdedigd.
Iemand die deze stappen neemt en dergeijk beleid opzet maar ook nog voor gaat staan kun je toch met niet echt serieus meer nemen.
Het is te triest voor woorden en klaarblijkelijk heeft men nog niet het besef dat ook deze stap weer zal leiden tot procedures om schadeloosstelling van dit ondoordachte bestuurlijk onzorgvuldige rampenplan.
En dit alles omdat een Staatsecretaris en zijn ambtenaren zomer 2016 een tijdje zaten te maffen toen er een opmerking kwam vanuit Brussel over staatssteun en een melkveehouderij en zuivelsector die vanaf april 2013 het Rode Hoed Debat waar ze een openlijke waarschuwing kregen van Dijksma bleven pappen en nathouden.
En wie betaald het gelach?

Is het slachten van 160.000 koeien noodzakelijk.
Nee dat is het niet.

Er was een andere optie geweest.
Namelijk zorgen dat I&M de juiste cijfers over oppervlaktewater vervuiling gaat aanleveren in Brussel waardoor ook Brussel ziet dat oppervlaktewaterproblemen niet veroorzaakten worden door de veehouderij maar door waterschapsmaffia waarzelf zogenaamde geborgde boerenzetel bestuurders zitten te maffen.
Over een aantal weken komen er weer feiten naar buiten
+11
Grasbaal
Beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald, maar wat een wanbeleid door onze beleidsmakers...

En ook heel lullig voor de mensen die door de aangekondigde maatregelen al afscheid hebben genomen van hun hobbyvee of ingeschaard jongvee.
-Jan-
Quote Reactie van @Grasbaal:
Beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald

Ben bang dat we eerder op een dood spoor zijn gezet
bella
Is 12 april nu weer een nieuwe peildatum?
Grietje62
politiek.eenvandaag.nl/tv-items/73331/…
Hier nog een filmpje van de heer Calon. Wat een rare woorden kan die man uitspreken..... En de biologen moeten ook mee doen aan het reductieplan ????????? Wie had dat plan ook al mede bedacht??? Ongelooflijk zeg.
groeier
@bella
Een GVE per ha peildatum.
basbes
Dus als ik het goed begrijp : een melkkoe draagt bij aan het fosfaatoverschot terwijl een koe die melk produceert voor haar kalf van de reductie weer wordt vrijgesteld omdat er "bezwaren " werden ingebracht? Aan welk complex lijden degenen die aan de knoppen draaien?
+1
KuikenenKoe
Zo als ik het begrijp komen er dus weer kansen

"snel telefoon grijpt om een paar vrachtjes verse koeien te bestellen voor ze niet meer te krijgen zijn"
Groen1
Vleesvee buiten fosfaatregeling is terechte keus
'Een terechte keuze.' Zo reageert LTO-bestuurder Kees Romijn op het besluit om niet-melkleverende bedrijven volledig vrij te stellen van de fosfaatreductieregeling. Ook de LTO-vakgroep Vleesveehouderij reageert tevreden. 'Vleesveehouders werden in februari verrast door de regeling die hen onverwacht ernstig raakt in hun bedrijfsvoering. Ze hebben er sindsdien voor gepleit om buiten de regeling te komen', zegt vakgroepvoorzitter Jos Bolk. 'De vleesveehouderij wilde buiten de regeling blijven, omdat wij als sector geen bijdrage geleverd hebben aan de overschrijding van het fosfaatplafond. De staatssecretaris heeft gehoor gegeven aan de bezwaren van deze bedrijven', stelt Bolk vast. Hij concludeert dat deze bedrijven niet meer worden benadeeld door de fosfaatreductie in de melkveehouderij. 'Ze kunnen nu weer verder met hun dagelijkse bedrijfsvoering.'

nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…
+1
robbies
@Groen1 LTO was toch ook blij dat vleesvee en jongvee er juist inzaten omdat dat de kans op succes van het plan en dus behoud van derogatie zou vergroten?
Wiebren
De regeling is nog hetzelfde tot er een wijziging gepubliceerd wordt. De keuze om ook niet-melkleverende bedrijven mee te nemen was vooral praktisch. Nu dat vervalt is het onvermijdelijk dat er meer eisen gesteld worden aan de afvoer van melkleverende bedrijven.
Dus heel praktisch, je melkfabriek houdt melkgeld in over april als je gemiddeld aantal gve's niet onder de referentie(s) zit
m uut m
@Wiebren
Wat een frustratie!
Wiebren
@m uut m gewoon zakelijk Meindert, al is het natuurlijk niet leuk
vofjagtenberg
@Wiebren Op dit moment worden de mandaten afgerond om te zorgen dat vanuit zuivelbedrijven, met instemming van de ondernemers, prognoses kunnen worden gegeven per bedrijf, op basis van de in het I&R bekende gegevens”, laat Van Dam weten.
Hier staat: met instemming van de ondernemers. We moeten een machtiging afgeven,begrijp ik. Wat zijn de sancties als je dat weigert?
Wiebren
@vofjagtenberg die machtiging geef je af voor je eigen inzicht in de aantallen (oa melkweb).
m uut m
@Wiebren
Geweldige administratie hebben ze ik heb gemiddeld in maart 1 koe, 1 pink en een half kalf.
+1
m uut m
@Wiebren
Geweldige koe gaf 64000kg melk in maart
Frans1
Quote Reactie van @m uut m:
Geweldige koe gaf 64000kg melk in maart

😁 En wat voor excretie hing er aan deze koe?
pieta
@Frans1 een 50 kg fosfaat. Daar houdt de tabel ongeveer op meen ik. 😁
robbies
@Wiebren moet ik nu nog snel mijn jongvee op een ander UBN-nummer zetten, wil ik niet tot de slaapkoppen horen?
Harry K
@Wiebren En wat gaat er met de GVS's gebeuren van het jongvee dat door een melkleverend-bedrijf vóór 12 april aan een jongvee-opfokker is verkocht?
dwers
Quote Reactie van @Wiebren:
Dus heel praktisch, je melkfabriek houdt melkgeld in over april als je gemiddeld aantal gve's niet onder de referentie(s) zit

Ja heb de gek er maar mee, zet RVO maar onder druk dat ze snel met de juiste cijfers komen (8 GVE ten onrechte gekort)
brabo
Quote Reactie van @Wiebren:
melkleverende bedrijven.

dus als ik als melkveebedrijf mijn melk niet lever maar zelf verwerk dan ...........
+2
pietjepuk
@brabo Ik ben 2 van de 3 dagen geen melkleverend bedrijf. mag ik nu 3 keer zo veel vee houden 😅
+2
harke
@Wiebren maak je niet zo druk.
Het fosfaat plan mislukt vanzelf
+1
jongveehouder
Maar s kijken hoe dit loopt. Heb dan eventueel voor 10 gve plek deze zomer
harke
@jongveehouder heb wel interesse in de evt 10 jongvee plekken .
Stuur me maar een berichtje als het zover is
+1
jozo
@jongveehouder Moet je ze misschien wel uit het buitenland laten komen als ze hier van een melkveehouder niet als afvoer tellen, hoe krom kan het gaan?
+1
jongveehouder
@jozo ik heb nog ruimte ten opzichte van 2 juli, dus dat telt als afvoer lijkt me?
jozo
@jongveehouder Ja is een goeie vraag wat is nu het referentie getal voor een jongvee opfokker, 2-7-2015 of 15-12 2016 of onbeperkt [max milieuvergunning]
+1
jongveehouder
@jozo Ik had op 2 juli nog melkkoeien, deze zijn maart , 2016 helaas wegens mn gezondheid vertrokken, daar heb ik de rechten van, staan ook geregistreerd bij voen crv mineraal, lijkt mij dat ik me daar aan moet houden, heb nog 13 gve over, maar heb daar niet de stalruimte voor. maar heb nog wel wat ruimte in de grond
+1
robbies
@jongveehouder er zijn nog geen fosfaatrechten, dus of je ze wel of niet hebt is niet relevant. Je mag nu zoveel vee houden als je wilt, mits mestplaatsing is geregeld
jozo
@robbies Maar telt het vee dan ook als afvoer van de melkveehouder of komt het oude regeltje weer tevoorschijn van alleen slacht of export is afvoer?
robbies
@jozo geen idee. Al kan ik met dat haast niet voorstellen. Er zijn zoveel legale constructies met stoppers opgezet waarbij er met GVE''s geschoven is tussen nummers. Zouden die nu ineens ook illegaal zijn?

1 dezer dagen zal er ws wel een wijziging gepubliceerd worden waarin staat dat afvoer vanaf 12 april alleen nog maar naar slacht of export mag worden verhandeld. We weten immers dat referenties niet in het verleden mogen liggen. Heb je nog een leeg UBN-nummer, dan zou ik er als een gek met terugwerkende kracht vee naartoe verkassen en wat grond eronder schuiven. Het schuiven met vee heeft op 2 juli, 1 oktober en 15 december ook prima gewerkt
arjankok
@jozo ja
+2
jongveehouder
@robbies k kan nu wel heel veel vee gaan houden en ze over 7 maanden weer wegdoen, wat schiet ik er mee op, moek ook alle mest nog gaan afzetten, jaren gedaan trouwens, maar nu ik genoeg grond heb ik meer rust over mn voer en mn mest en vind t wel prima zo, maar kan er tot aan januari nog wel wat bijhebben, en dan straks maar wat rechten verhuren als dat kan
robbies
@jongveehouder vaarzen kunnen weleens heel duur worden over 7 maanden
+1
jongveehouder
@robbies klopt. Kunnen.......weet jij t?
+7
robbies
@jongveehouder niemand weet iets. Tegen deze soap kun je niet ondernemen. Straks alsnog derogatie kwijt, imago naar de knoppen en een totaal verdeelde sector, veroorzaakt door LTO, NZO en v Dam (in die volgorde)
jg
@robbies 2000 Euro en meer voor afgekalfde vaarzen ?
vaak
@jg Vannacht slecht geslapen of..........
jg
@vaak Denk dat de reductie van 160000 gve dat tot gevolg zal hebben.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @jg:
2000 Euro en meer voor afgekalfde vaarzen ?

ach kom op nou
is een europese markt dan haal je ze toch uit duitsland of zo
of verwacht je in gans europa spectaculaire prijsstijgingen omdat hier enkele vaarsjes minder zijn?
jg
pieta
Quote Reactie van @robbies:
mits mestplaatsing is geregeld

?
robbies
@pieta ?
pieta
@robbies Volgens mij hoef je de mestplaatsing helemaal niet te regelen om ze te mogen houden.
+1
robbies
@pieta correctie: verantwoorde mestafzet 😬
+1
m uut m
@robbies
Piet heeft een keer gelijk.
Je kan de mest ook gewoon in voorraad houden.
pieta
@m uut m Heeft ie wel vaker alleen gelijk krijgen is het probleem. 😁
Pluto
En nu de bio en melkveehouders die grond over of mest te kort hebben nog???.
Hier is er een die 300 stuks jongvee over de grens heeft gebracht en hoeft daarom geen melkvee af te stoten!. Sommigen zijn echt creatief.
jg
@Pluto Opfok is daar gratis ?
Pluto
@jg Het euro plaatje veranderd als er geen melkvee weg hoeft , bovendien wordt hier de buitenlandse opfok voor het grootste deel gefinancierd door de huidige melkprijs .
Melk is een internationaal product . En melk fabrieken zijn niet meer Nederlandse bedrijven ,ze halen hun grondstof net zo makkelijk ergens anders .
Ohzo
@jg in Nederland ook niet
cs-agrar
Quote Reactie van @Pluto:
Sommigen zijn echt creatief
Maar die zijn wel van de hollandse rekening af. kunstig doen in het binnenland helpt niemand
Grasbaal
Onthutsend hoe deze mislukte wet er is door gedrukt, alles dicht-timmeren is niet mogelijk:

Niet-melkleverende bedrijven vielen aanvankelijk niet onder de fosfaatreductie-regeling. Het plan is immers in de steigers gezet door de zuivelsector. Het zijn namelijk de melkveehouders die verantwoordelijk zijn voor de overschrijding van het fosfaatplafond, niet de vleesveehouders.

De niet-melkleverende bedrijven zijn naderhand, circa anderhalve maand geleden, toegevoegd aan de fosfaatreductieregeling. Dat was nadat er signalen uit de zuivelsector kwamen dat melkveehouders hun (jong)vee stalden bij niet-melkleverende bedrijven. Zo konden diverse melkveehouders de dans ontspringen en hoefden zij minder dieren te laten slachten of aan te bieden voor export.

De melkveehouders maakten, naar verluidt, niet echt op grote schaal gebruik van deze achterdeur. Echter, de zuivelsector vond het wel belangrijk genoeg om er bij het ministerie op aan te dringen een slot op die deur te zetten. De zuivelsector kan immers alleen eisen stellen aan melkleverende bedrijven en niet aan niet-melkleverende bedrijven.

Daarvoor had de zuivelsector de overheid nodig en moest de regeling ministerieel worden. Dat is ook gebeurd. In februari maakte Van Dam namelijk bekend dat het fosfaatreductieplan ook gold voor niet-melkleverende bedrijven.

Meer: boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/…
robbies
@Grasbaal IenR is nog niet eens sluitend, of wel @dwers ? Ben benieuwd wat ze gaan doen met de aantallen die voor 12 april op naam van een jongveeopfokker gezet zijn
dwers
Quote Reactie van @robbies:
IenR is nog niet eens sluitend, of wel

Nee klopt nog niet, fabriek houd het straks wel van mijn melkgeld in, net blij dat de melkprijs beter is dan vorige zomer beur ik straks weer het zelfde bedrag per maand.
Todi
De uitbreiders na 2 luli 2015 die staan toch allen al op de zwarte lijst.
arie.j
Houders van Blaarkoppen, Lakenvelders etc. zijn inmiddels ook vrijgesteld van de fosfaatwet lees ik, wie volgt?
basbes
@arie.j Die "vrijstelling" gaat alleen over 2017. En geldt alleen voor de kalfjes geboren na 1 oktober 2016. Dus ongeveer zoveel als een muggestipje.
arjankok
@basbes je kan er vanuit gaan dat ook volgend jaar als de rechten door gaan er voor deze rassen vrijheid blijheid is
jvt
@arjankok volgend jaar is er gewoon geen derogatie, voor iedereen gelijke kappen dan. Meeste boeren in nld zitten nu nog in de ontkenningsfase, terwijl als je er van afstand naar kijkt eea gewoon heel duidelijk aan het worden is...
pieta
Quote Reactie van @jvt:
voor iedereen gelijke kappen dan

Dat vind ik nou juist niet. Als je op maisland evenveel mest mag brengen als op grasland dan zit er iets scheef in mijn beleving.
robbies
@pieta laten we nu niet doen alsof de gemiddelde intensieve veehouderij derogatie wenst vanuit bodemgezondheid. Geen derogatie=groot probleem om de mest te plaatsen
pieta
@robbies Geen derogatie geeft wel meer problemen als alleen mestplaatsing.
robbies
@pieta dat ontken ik niet, maar het belangrijkste probleem is dat derogatieverlies de mestmarkt ontwricht en de rendabiliteit van intensieve bedrijven fors onder druk komt te staan. Dát is het doemscenario, de rest zijn slechts ongewenste neveneffecten.
Leo,s vriend
@robbies volgens mij is dat te simpel gesteld, al die duizenden boeren die tussen de 170 en 230/250 kgN zitten hebben dan een enorm probleem vwb ruwvoer, door de lagere norm(170) zal de zelfvoorzienendheid qua ruwvoer bij een groot deel van die boeren wegvallen.De extra kosten van mestafvoer zullen bij die bedrijven niet enorm zijn.
robbies
@Leo,s vriend als ze een cursus bij @pieta gaan volgen, dan worden ze zelfvoorzienend qua ruwvoer
Leo,s vriend
@robbies onzin, dat weet je zelf ook.
robbies
@Leo,s vriend geen onzin, gewoon je ruwvoerteelt optimaliseren. Valt nog heel veel te halen
Leo,s vriend
@robbies ja, klopt op zich, maar ruwvoer kan massa zijn, of kwaliteit, ik heb liever kwaliteit als kuilbulten tot de horizon.
+1
pieta
@Leo,s vriend Man man man, als je alle stikstof uit drijfmest op eigen bedrijf kunt plaatsen dan dien je ruwvoeroverschot te hebben waar je niet overheen kunt kijken. 😁
+1
m uut m
@pieta
Dan voer je te veel krachtvoer
pieta
@m uut m Nee hoor, volgens mijn voorlichter van Agrifirm voer ik zelfs te weinig. 😁
+3
Frans1
Quote Reactie van @pieta:
volgens mijn voorlichter van Agrifirm

Das geen voorlichter maar een verkoper 😁
+2
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
en de rendabiliteit van intensieve bedrijven fors onder druk komt te staan.

Ik denk dat je dat niet goed ziet. De meeste pijn komt bij degenen die gebruik maken van derogatie en (bijna) geen mest hoeven af te voeren,deze bedrijven krijgen er ineens een flinke kostenpost bij die nergens gecompenseerd wordt.De intensieve bedrijven hebben hun mestafzet in vorige jaren al geregeld,en als dit op akkerbouwgrond is blijft die plaatsingsruimte gelijk,dus geen last,enige punt is dat er meer aanbod komt dus oplopende prijzen.
vaak
@jvt Geen Derogatie, maar dan komt er gegarandeerd een andere beperking.
De veestapel groeit echt niet meer.
m uut m
@vaak
Natuurlijk zijn er beperkingen.
De milieu beperkingen moet je op bedrijfsniveau bekijken niet nationaal.
Invoering van fosfaatrechten biedt ook geen enkele garantie dat er geen verdere beperkingen komen.
robbies
@m uut m ik meen dat @Wiebren dat hier toch wel meermaals verkondigd heeft.
pieta
Quote Reactie van @m uut m:
De milieu beperkingen moet je op bedrijfsniveau bekijken niet nationaal.

Juist niet. Volgens mij gaat het om beperking van de uitstoot naar het milieu van wat dan ook en dat moet je collectief bekijken. Sommige zaken daarvan zijn zelfs mondiale problemen.
m uut m
@pieta
Ja natuurlijk daar zijn Nederlanders heel goed in zelf gigantisch produceren en de "rechten " van een ander gebruiken ( CO2 ).
Zo werkt het dus niet.
Wil je de problemen aanpakken dan doe je dat waar ze gemaakt worden.
Dus niet doorschuiven maar beginnen op bedrijfsniveau.
Frans1
Quote Reactie van @m uut m:
De milieu beperkingen moet je op bedrijfsniveau bekijken niet nationaal.

Vond ik ook altijd,maar er is anders besloten,dus nu zullen we ons moeten redden met de fosfaatrechten
m uut m
@Frans1
Ze zijn er nog niet hè.
Frans1
@m uut m haal je kop nu maar eens uit het zand 😁
robbies
@jvt kan zijn, maar de beschuldigende vingers zullen er altijd blijven. Dat is het enige dat resteert
JohnDeere6serie
Als we nu deze week een paar koeien wegdoen voor de weiderij dan gaan ze van onze i&r af, hoe werkt dat dan met het maandgemiddelde? Alles blijft voor ons hetzelfde tot wijzigingen bekend worden gemaakt door van Dam denk ik?
Groen1
@JohnDeere6serie Heb je CRV Mineraal, daarin kan je bij GVE Overzicht de up to date gegevens zien of kijk bij je zuivelgegevens onder Fosfaatreductie (weet niet of je al een machtiging hebt afgegeven). Op de site van ZuivelNL staat bij Fosfaatreductieplan informatie en een rekenmodel zuivelnl.org/
JohnDeere6serie
@Groen1 Ja dat is allemaal in orde. Ging mij erom dat niet eind van de maand bekend wordt dat ze opeens met terugwerkende kracht per 12 april verplicht voor slacht of export weg moesten
jozo
@JohnDeere6serie Ja die kans is denk wel heel groot dat alleen slacht, dood of export geld voor afvoer.
robbies
@JohnDeere6serie ik zou er niet op gokken dat de wijziging vanaf publicatie ingaat.
Todi
Zowel voor niet als wel melker met ruimte tov 2 7 2015 hebben niks aan dode koeien.
Todi
Zowel voor niet als wel melker met ruimte tov 2 7 2015 hebben niks aan dode koeien.
Ties6210
Hoe zit het met Eigen zuivel verwerkers
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden 2016 , lto , veehouderij , fosfaat , buiten , dieren , melkveebedrijven , fosfaatproductie , dam en fosfaatreductieplan geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!