Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogels

Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen. 'Als wij er hier niet in slagen om de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden', zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert van Natuurmonumenten. 'Staatssecretaris Martijn van Dam pleitte dit weekend voor extra geld voor onderzoek. Prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrij gemaakt voor extra weidevogelbeheer.' Sinds 1 januari 2016 werken boeren gezamenlijk aan weidevogelbeheer. Het totaal aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is echter gedaald van 40.000 naar 16.000. 'Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren en afhankelijk is van subsidie', zegt Roodhart.

nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…
Groen1

Zelf uw fosfaatrechten kopen of verkopen??

Fosfaatrechten zijn nu het nieuwe melkquotum, bekijk hier actuele vraagprijzen en het aanbod.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

Cornelis
Wat doet Natuurmonumenten zelf dan behalve alarmeren?
+1
wotan2
@Cornelis Die leggen allerlei gebieden aan om ons dwars te zitten, en waar geen weidevogel het naar zijn zin heeft. 😂
+10
cjw73
@Cornelis de vos vrij baan geven en ons de schuld geven.
+2
jordi 1455
@Cornelis subsidie innen en schooien om subsidie.
+2
-Jan-
@Cornelis Natuurmonumenten is meer bezig met stem-vee dan met weidevogels,pure stemming makerij om aandacht te trekken en de kassa te vullen,niets meer of minder
+6
MARTIJN G
Sinds het bovengronds uitrijden van drijfmest verboden is dalen de weidevogel standen. Zou er een verband zijn??
Porky
@MARTIJN G ik weet het wel zeker, hier zit er één in de buurt met de koeien nog op Hollandse stal met mest ketting , dus " ruige mest " het barst er van de vogels en nesten .
+1
Pluto
Wij er niet voor zorgen de daling te stoppen ????? slimmeriken jullie hebben de daling veroorzaakt!!!. Bovendien is het beschermen van weidevogels buiten het beschermingsgebied niet toegestaan volgens het fauna regelement !!!.
Het biotoop voor het voedsel van de weidevogel is door opeenvolgende kabinetten vernietigd via mestwet en nu denkt Natuurmonumenten dat er geld nodig is ?????? sinds wanneer eten vogels geld ????.
Als akkerbouwer\ veehouder vraag ik niet om geld , ik wil niet het risico lopen op een korting als ik een strook gras laat staan of een akkerrand die later een halve meter te smal is aangelegd!!.
+2
Groen1
Omdat sommige soorten roofdieren toenemen worden er steeds meer eieren en jonge weidevogels verslonden en gedood door roofdieren. Soorten als buizerd, hermelijn, bunzing, vos, kraaiachtigen, blauwe reiger, ooievaar, maar b.v. ook egels, hebben – naast veel andere prooien en aas – ook weidevogels op het menu staan. Als roofdieren beschermde nesten leeghalen is dat zeer frustrerend voor de boeren, vrijwilligers en natuurbeschermers die zich gepassioneerd voor weidevogels inzetten. De Vogelbescherming zegt deze frustratie te begrijpen. Anderzijds zegt deze natuurbeschermingsorganisatie niet om het feit heen te kunnen dat predatie een natuurlijk fenomeen is. Het doden van roofdieren is volgens Vogelbescherming alleen in uiterste gevallen een optie.
+3
Titus de Wolff
@Groen1
Dat laatste is het belangrijkste. Er zijn zo 'n 40 jaar geleden mensen begonnen met de ideeën dat natuur alleen natuur is als je niet ingrijpt of handhaaft. Elk dier en elke plant mag best dood of verdwijnen als een andere mens dat maar niet doet. Daar is het hele natuurbeleid nu op gebaseerd. En dat zal volgehouden worden tot het einde.
Het maakt niet uit hoeveel het allemaal kost; hoe meer, hoe beter, als het maar inrichting is. Het is een heel machtssysteem geworden. Ik doe al meer dan 40 jaar aan natuurbeheer en heb me al 40 jaar tegen dat inrichtingsdenken verzet maar dat is nutteloos.
Als we natuur gewoon onderhouden is het ook natuur, maar daar vinden de geleerden niets aan. Dat is niet spannend.
En wij boeren krijgen de schuld.
+1
Jannus
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
En wij boeren krijgen de schuld.

Helemaal juist Titus,de mooiste plekjes vind je waar de mens niet te vinden is maar door als maar meer gebieden in te richten en je toegang geeft voor de mens verdwijnt de natuur,een 10 jaar geleden barste het hier van de weidevogels mn achter op de huiskavels omdat daar het het rustigst was maar nu hebben ze daar met subsidie een zg klompenpad aangelegd en men laat er nu de honden uit,weg weidevogles,de honden verstoren het gebied en zeg je er iets van dan ben je de domme boer,met de centen wordt alles opgebouwd maar ook weer afgebroken alleen is het de kunst om de ander de schuld te kunnen geven
gerrie-hul
@Jannus En wat te denken van ooievaars en buizerds Die zitten in deze omgeving veel Ligt een vogelreservaat [ s b b ] waar practies geen weidevogel is te bekennen Worden diverse waterstanden toegepast maar geen weide vogels Wel diverse rovers die daar vandaan komen maar die zijn weer beschermd
Jannus
Quote Reactie van @gerrie-hul:
vogelreservaat [ s b b ]

De arrogantie van SBB wordt je ziek van,ik wil er niets meer mee van doen hebben en ken jagers die ook met het beheer geen verantwoording meer willen nemen over de manier zoals SSB met het wild omgaat onder de mom van 'Regie uit Den Haag",het probleem zit hem in het maken van mooie films in de Oostvaarderse plassen(Jah en dan alleen de mooie kant) en men is in de stad wild 😂 de mooie natuur en wederom worden er dikke subsidies aangeboord etrwijl de mensen in het gebied aan de lijve ondervinden welk een natuurellende er ontstaat door die fratsen,maar zoals met veel dingen hier in het oosten,we zijn te gelaten totdat de bom barst en dan begint de aarde te schudden.

Kom regelmatig bij kennissen op de Veluwe en als je ziet hoe de wildzwijnen huishouden gewoon in de dorpen en kleine steden ??bewoners zetten tuinen af met stroomdraden en wildroosters op de oprit om tuinen te sparen!! een gaos,als het Vondelpark er in Amsterdam zo bij zou liggen ging men er wel anders aanstaan

Het wordt tijd dat er eens aan Marianne Thieme gevraagd wordt hoeveel insecten er op de motorkap van elke auto geplet worden..kijken wat ze gaat zeggen en denken
Titus de Wolff
@Jannus
Het is vandaag weer weidevogelkennisdag. Ik heb dat zo 'n tien jaar geleden bedacht; laten we een weidevogelkennisdag houden. Gewoon als ervaren boeren kennis doorgeven aan anderen. De provincie enthousiast, er kwam subsidie, er kwamen geleerden en professoren voor de weidevogelkennisdag. Titus mocht verder geen invloed meer hebben hoe de dag er uit zou zien. Ik ben er nog twee keer geweest. De boeren kwamen niet aan bod, het was allemaal theorie en we werden met nog veel meer regelarij opgescheept. Mis, mis en nog eens mis. Het werd een weidevogeluitmoorddag.
We zullen morgen wel in de krant lezen wat voor domme onzin ze weer gedaan en bedacht hebben. Bah.
Jannus
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
geleerden en professoren voor de weidevogelkennisdag.

Dit herken ik.
dwers
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
er kwamen geleerden en professoren voor de weidevogelkennisdag.

Zo is het met de meeste dingen de geleerden zijn de verkeerden.
-Jan-
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
er kwam subsidie, er kwamen geleerden en professoren voor de weidevogelkennisdag

Dat trekt geleerdheid aan
+1
dwers
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
En wij boeren krijgen de schuld.

Natuurorganisaties willen alleen maar verschralen, maar we hebben het over weidevogels en daar horen ook de planten bij die in de weide voorkomen als je te veel verschraald verdwijnen
die ook.
Prachtig voorbeeld is bij mij voor de boerderij provinciale weg brede berm van 20 meter tot 20 jaar geleden gebruikt door een boer uit het dorp bracht er altijd vaste mest en gier op, in het voorjaar waren het allemaal mooie kleuren van paardenbloemen, pinksterbloemen, boterbloemen ect.
Toen werd de berm van de provincie 2 keer per jaar gemaaid gras afgevoerd, dus verschralen je zou zeggen meer bloemen (zo denken de natuur organisaties) maar het omgekeerde is gebeurd vlutgras, pitrus, riet, en distels de mooie kleuren zijn weg een dooie boel.
Titus de Wolff
@dwers
Neisoarchje wurdt tenei oanfuld mei skriezeskriktriedtiezepielferskrepmennedzjen !
dwers
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
Neisoarchje wurdt tenei oanfuld mei skriezeskriktriedtiezepielferskrepmennedzjen

Ja hjir yn de buurt has se no ek skriktried om it fjild, has se it hast op e wetterliene no dat sit dalliks
fol groeit mei reid en dan is de stroom ek fourt.
+2
arie.j
Quote Reactie van @dwers:
Ja hjir yn de buurt has se no ek skriktrie om it fjild, has se it hast op e wetterline no dat sit dalliksfol groeit mei reit en dan is de stroom ek fourt.

Zijn ze vergeten jullie een inburgering cursus te geven? 😉
dwers
Quote Reactie van @arie.j:
Zijn ze vergeten jullie een inburgering cursus te geven?

Erkende taal mag zelfs in de rechtbank gebruikt worden.
Titus de Wolff
@arie.j Je zou wat meer enthousiasme kunnen uitstralen als we jou wat willen leren voor als je hier eens komt. Toen Graaf Willem de 2de hier te paard kwam en voor het ijs stond riepen we nog massaal: it ken net.
Groen1
@Titus de Wolff Volgens mij staat er, Hier in de buurt hebben ze ook schrikdraad om het veld langs de waterkant, als daar veel riet groeit
dan is de stroom ook weg 😉
Titus de Wolff
@Groen1 Dwers moet nog wel een cursus Frysk schrijven.
dwers
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
Dwers moet nog wel een cursus Frysk schrijven.

Ja praten doe je het vrijwel de hele dag, maar dat schrijven gebruik je bijna niet, dom geboren niets bijgeleerd ja dan blijf je dom.
buorman
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
skriezeskriktriedtiezepielferskrepmennedzjen

Ik wol wol graach in kursus Frysk lêzen fan jo ha 😃
Want jo 'skriezeskriktriedtiezepielferskrepmennedzjen' kin ik as hikke en teine Frys gjin sop fan siere.
Ja skriezeskriktried giet noch wol, mar dêrnei wurd it neffens my in nuvere tizebrol.
Ek de hifker en de oersetter kinne har der net mei rêde.
Titus de Wolff
@buorman Jonkje toch, het moet niet raarder. Om niet met het werk in de war te komen moet elk nieuw werk wel een passende naam krijgen. Dat zodoende.
arie.j
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
Je zou wat meer enthousiasme kunnen uitstralen als we jou wat willen leren voor als je hier eens komt. Toen Graaf Willem de 2de hier te paard kwam en voor het ijs stond riepen we nog massaal: it ken net.

Nou ik heb er geen verstand van, maar in Westfriesland schijnt het dialect toch heel anders dan het echte Fries te zijn.
Verder hou ik het maar bij het dialect van Holland, dat is tenslotte komen boven drijven 😉
Titus de Wolff
Quote Reactie van @arie.j:
het dialect van Holland,

En dat wordt weer ingehaald door het Engels. En dat gaat steeds sneller.
g-poke
@Groen1 ik heb wat rondgekeken op het internet en zie op sites van faunabeheer, bureaus en overheid dat de vos niet toeneemt maar stabiel is. Zit jij in een gebied waar iets aparts aan de hand is? Het aantal vossen kan alleen stijgen als voedselaanbod stijgt. Dat kunnen de weidevogels helaas niet zijn. Hebben jullie misschien veel muizen gehad de afgelopen jaren? Die vreten ze tenslotte het meest.
Titus de Wolff
@g-poke Zo 'n 40 jaar geleden is de neergang van de weidevogelstand begonnen.Jagers vertelden mij dat hun geleerd is dat er toen zo 'n 3000 tot 5000 vossen in Nederland waren. Vertel jij nu maar hoeveel er momenteel zijn. De oorzaak dat er vroeger niet meer dan 5000 waren zal echt niet gelegen zijn aan het feit dat er toen geen voedsel genoeg was. Dat lag eerder aan het algemene standpunt destijds dat ze bestreden moesten worden . De weidevogelzorg was voor 40 jaar gewoon een agrarische produktietaak. Dat is eeuwenlang zo geweest. Onze boerderij moest altijd 200 kievitseieren leveren voor de adelijke landheren.
arie.j
Quote Reactie van @Titus de Wolff:
Zo 'n 40 jaar geleden is de neergang van de weidevogelstand begonnen.Jagers vertelden mij dat hun geleerd is dat er toen zo 'n 3000 tot 5000 vossen in Nederland waren. Vertel jij nu maar hoeveel er momenteel zijn. De oorzaak dat er vroeger niet meer dan 5000 waren zal echt niet gelegen zijn aan het feit dat er toen geen voedsel genoeg was. Dat lag eerder aan het algemene standpunt destijds dat ze bestreden moesten worden . De weidevogelzorg was voor 40 jaar gewoon een agrarische produktietaak. Dat is eeuwenlang zo geweest. Onze boerderij moest altijd 200 kievitseieren leveren voor de adelijke landheren.

Dan is het typisch dat in deze streken waar zowel vroeger als ook nu eigenlijk geen vossen zijn ook de vogelstand drastisch is afgenomen.
Dat beteken niet dat ik de vos wil vrijpleiten, beslist niet, maar sommige boeren komt het wel heel goed uit om alle schuld daarheen te schuiven.
Even wat oude kranten nagekeken, halverwege de jaren 70tig werd het aantal vossen in Nederland op ongeveer 6000 geschat.
Een van de oorzaken dat in die tijd jaren (80tig)de vossenstand niet al te explosief toenam was de uitbraaak van hondsdolheid onder de vossen , waar nogal wat vossen soms vrij massaal aan dood gingen.
Maar klachten over de toename waren er 30 jaar geleden ook al veelvuldig
hier bv.delpher.nl/nl/kranten/…
+4
dwers
Ben laats nog naar een avond geweest over weidevogels, de grootste piek in weidevogels was begin jaren 80 ik zou zeggen de ketsplaat weer achter de tank en een half miljoen koeien erbij.
+7
Rondhus
Tiental kilometers hier vandaan zit een ooievaarsdorp. Jongen worden grootgebracht met eendagskuiens. Onder het maaien bij ons in de buurt lopen er 20 tot 25 ooievaars achter de maaier aan om het eten te zoeken van wat ze geleerd zijn
arie.j
Quote Reactie van @Rondhus:
Tiental kilometers hier vandaan zit een ooievaarsdorp. Jongen worden grootgebracht met eendagskuiens. Onder het maaien bij ons in de buurt lopen er 20 tot 25 ooievaars achter de maaier aan om het eten te zoeken van wat ze geleerd zijn

Dat is verbeelding van je, een ooievaars eet zelden een jonge vogel (en eieren al helemaal niet).
zie om. ooievaarszegveld.nl/?page_id=102
Zelf zit ik ook niet zo heel ver van een ooievaarsdorp, wat al tientalle jaren bestaat.
En een paar ooievaars bij je als je aan het maaien bent, dat is al heel wat jaren niets bijzonders.
Maar dat ooievaars een bedreiging voor jonge pullen zijn, dat heb ik van nog niemand gehoord.
Ook niet van de andere deelnemers (en dat zijn er heel veel) aan het agrarisch natuurbeheer van het collectief waar ik bij ben aangesloten en waar dat ooievaarsdorp midden in ligt.
Als boer kun wel iets helpen om rovers niet extra te laten toenemen, nl. door maiskuilen niet open te laten. Anders ben je de kraaien aan het bijvoeren, en dat zijn wel erge eierrovers en jonge vogels zijn ook niet veilig voor ze.
+1
Frits1
@arie.j ze worden gevoerd met eendagkuikens, en eten geen kuikens van weidevogels? 😂
arie.j
Quote Reactie van @Frits1:
ze worden gevoerd met eendagkuikens, en eten geen kuikens van weidevogels?
,
Die eendagskuikens zijn dood, maakt een groot verschil.
Wanneer je vlees van een koe of varkens in het kattenvoer doet dan eten de katten het met smaak op.
Maar dat wil niet zeggen dat katten voortaan op koeien of varkens gaan jagen.
We moeten niet gaan overdrijven met verhalen, dan schiet je op enig moment in eigen been.
Gewoon de waarneembare feiten noemen, en laat ze desnoods een foto of filmpje zien.
+4
jg
@arie.j Ooievaars vreten alles wat klein en levend is, dus ook pullen en jonge hazen.
arie.j
Quote Reactie van @jg:
Ooievaars vreten alles wat klein en levend is, dus ook pullen en jonge hazen.

Bewijzen?
De ooievaar is van oude tijden een geliefde vogel die men graag zag.
Op kerktorens werd veelal een nest gemaakt voor ze, ondanks dat ze het hele kerkdak onder poepten.
Dat zegt eigenlijk al genoeg in een tijd dat eksters, kraaien hevig werden bejaagd en zo mogelijk gevangen, dat aalscholvers in deze streken vroeger niet eens gezien werden omdat ze hier waren uitgeroeid
En dat er een fikse beloning door waterschap besturen werd betaald voor elke gevangen otter.
Nee man, je natuurkennis schiet flink tekort.
Frans1
@arie.j Wat kun jij stront eigenwijs wezen! Hier zie ik met maaien ook ooievaars lopen zie hopen wat te vinden,en heb er ook wel eens met een jong haasje in de snavel weg zien vliegen,dus beetje dimmen
arie.j
@Frans1 Wat zegt het nou dat er na het maaien ooivaars lopen?
Bij jou lopen er toch ook meeuwen na het maaien neem ik aan? Eten die ook jonge vogels?
Als jij met maaien jonge vogels of jonge hazen dood of half dood maait dan zal een ooievaar dat wel af maken als hij de kans krijgt dat geloof ik wel.Maar dat is heel wat anders.
En met dat stronteigenwijs, daar zou ik maar eens in de spiegel kijken.
Niet wat je roept is waar maar wat je bewijzen kan.
+1
Frits1
@arie.j je bent inderdaad behoorlijk eigenwijs. En doof voor alle geluiden uit de praktijk zoals een echte stadser... En inderdaad, vooral zilver- en mantelmeeuwen zijn echte rovers. Hier zijn we fanatieke weidevogel boeren (350 bp per 100 ha) met vooral dankzij hele goede jagers die nachten (zonder enige vergoeding) met de lichtbak op pad zijn.
arie.j
Quote Reactie van @Frits1:
je bent inderdaad behoorlijk eigenwijs. En doof voor alle geluiden uit de praktijk zoals een echte stadser... En inderdaad, vooral zilver- en mantelmeeuwen zijn echte rovers. Hier zijn we fanatieke weidevogel boeren (350 bp per 100 ha) met vooral dankzij hele goede jagers die nachten (zonder enige vergoeding) met de lichtbak op pad zijn.

Een lichtbak voor meeuwen zal weinig helpen, hier in omtrek nog nooit gehoord dat meeuwen voor weidevogels een probleem zijn. i
Het zijn trouwens beesten die er altijd al waren
Ik zit hier kort bij het weidevogel reservaat de Donkse Laagten
Direct grenzend aan mijn land, een kilometer van huis. Zelf heb enkele ha die er direct naast liggen met zwaar beheer
Op zondag loop ik er nogal eens heen, praat met de vogelaars die er met de meest indrukwekkende kijkers zitten te kijken, en ook wandel ik er dan nogal eens om en doorheen.
Een kleine 14 dagen geleden zaten er bv. tussen de grutto's ed. ook nogal wat kemphanen vertelden ze , maar dat zijn vogels die op doortocht zijn
Vossen zitten er niet, dat kraaien of buizerds in broedtijd achterna worden gezeten door mannetjes is een bekend iets. Maar dat meeuwen daar iets roven is onbekend .
En Ooivaars zie je in dat langere gras ook vrijwel nooit, terwijl het ooievaardorps Liesveld niet zo ver weg is.
Welke vogel een echt gevaar is, dat kun nogal gemakkelijk zien aan het gedrag van de mannetjes. Waar de mannetjes zich niet druk over maken hoeven wij ons ook niet druk over te maken, die zijn niet het echte gevaar.
hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/…
Verder mis ik in dit hele verhaal van jullie nog een ander beest ,nl de katten die los lopen.
En het feit dat veel minder land op ruime afstand van de bebouwing ligt.
Vroeger ,toen er nog geen ruilverkavelingen waren, waren de polders veel langer en was het zgn. hooiland voor een groot gedeelte een kilometer of meer buiten de bebouwing.
Nu is het land dat een kilometer of meer buiten de bebouwing veel minder (hier ten minste wel).
Ook vroeger kwam er binnen de eerste halve kilometer vanaf de boerderij vrijwel geen nest voor, daar liepen de katten en soms ook een hond.
In blijvend weiland broedde ook vroeger vrijwel geen enkele vogel.
Nick83
Quote Reactie van @arie.j:
Verder mis ik in dit hele verhaal van jullie nog een ander beest ,nl de katten die los lopen.

Ja... de katten worden daar bij dat vogeltjesland in de zomer soms zo uit de auto gezet als men op vakantie wil ofzo. Vorig jaar nog gezien toen ik daar de bermen aant maaien was. Gebeurde paar 100 m voor me. Ik had eerst heel niet door wat er speelde, maar ze stapten opeens in de auto en racete weg. Die katten hebben eerst nog een stukkie achter de auto aangerend. Onbegrijpelijk. Ik was dr zo verbouwereerd van, ik snapte dr eerst helemaal niks van...

Maar goed, die katten heb ik dus later nooit meer gezien. Die lopen het land in en je ziet ze niet meer.
Frits1
@arie.j Je hebt er inderdaad behoorlijk kijk op. Nee inderdaad worden meeuwen niet bejaagt met de lichtbak. Meeuwen mogen niet geschoten worden.

Verder schrijf ik niet dat meeuwen een probleem zijn, alleen zijn het wel rovers. En de kiviet ´´slaat´´ wel degelijk op meeuwen (dat gebeurd trouwens niet uitsluitend door de haan).
arie.j
Quote Reactie van @Frits1:
@arie.j Je hebt er inderdaad behoorlijk kijk op. Nee inderdaad worden meeuwen niet bejaagt met de lichtbak. Meeuwen mogen niet geschoten worden.Verder schrijf ik niet dat meeuwen een probleem zijn, alleen zijn het wel rovers. En de kiviet ´´slaat´´ wel degelijk op meeuwen (dat gebeurd trouwens niet uitsluitend door de haan).

Voor wie nog wat lezen wil over Predatie bij weidevogels hier een lijvig onderzoeksrapport.
sovon.nl/sites/default/…
Roofdieren voor zo ongeveer alle oorzaak van afname weidevogels aan wijzen lijkt me niet de weg.
Natuurlijk zou dat minder moeten, zeker omdat er al zo weinig weidevogels zijn en de rest zo goed mogelijk te beschermen.
Maar het is niet de echte oorzaak van de afname geweest.
Frits1
@arie.j Tuurlijk het is een combinatie, allemaal bio boeren, met hoog water en laat maaien helpt niet als je vooral de vos en andere marterachtigen niet in toom houd. Alle predatoren ruimen, en blijven maaien met 9 meter in een groene woestijn gaat het ook niet worden.
zwier
@arie.j Ben toch wel wat sceptisch over rapporten van zgn gerenommeerde onderzoek bureaus
Heb het van dichtbij meegemaakt dat ze een rapport durven te schrijven op basis van een totaal mislukt onderzoek.
Wilbert
@arie.j de feiten uit het sovon rapport geven weinig hoop. Zolang predatie niet wordt verminderd, hebben andere beschermingsmaatregelen geen effect. Duidelijke boodschap. Daarnaast heeft lang gras de grootste positieve invloed.
MTSTAMMINGA
@arie.j

Heb het meegemaakt 26 ooivaars op een rij Op een net gemaaid perceel Vraten zo te zien alles op
+1
arie.j
Quote Reactie van @MTSTAMMINGA:
Heb het meegemaakt 26 ooivaars op een rij Op een net gemaaid perceel Vraten zo te zien alles

Zitten bij jou op een gemaaid perceel jongen vogels????? Nou hier vluchten ze onmiddellijk naar niet gemaaide percelen als ze overleven.
Boovngrunn
@arie.j ook hier vreten de ooievaars jonge hazen en weidevogels op
Jannus
Quote Reactie van @arie.j:
een ooievaars eet zelden een jonge vogel (en eieren al helemaal niet).zie om

Oh nee!!! heir heb ik een grutto nest leeggeroofd zien worden onder mijn ogen,de ouders hebben zich nog verweerdt maar mocht niet baten,zelfs jonge hazen hebben ze geen moeite mee,zie regelmatig ooievaars voorbij vliegen met hun prooi naar hun nest(en) hier een 3 km vandaan
gerrie-hul
@arie.j Gister avond nog een boer gesproken die in het weide vogel project zit en bestuurslid daarvan Er is daar een ooievaarsnest geplaatst waar die club fel op tegen is Hij zij dat ooievaars grote rovers zijn als het kuikens gaat van weide vogels
arie.j
Quote Reactie van @gerrie-hul:
Gister avond nog een boer gesproken die in het weide vogel project zit en bestuurslid daarvan Er is daar een ooievaarsnest geplaatst waar die club fel op tegen is Hij zij dat ooievaars grote rovers zijn als het kuikens gaat van weide vogels

In een welles-nietes spelletje heb ik geen zin.
Wat ooievaars eten is vrij gemakkelijk uit hun braakballen op te maken.
Wanneer een jonge vogel een ooievaar voor de voeten loopt zullen ze hem wel grijpen maar dat blijven uitzonderingen
Verder maak je je als boeren zeker niet geliefd om een bij de burgerij zeer populaire vogel zwart te maken, terwijl je er op kunt wachten dat het tegendeel zal worden aangetoond.
Verder gaat hier ieder maar zijn gang met spookverhalen. als die dat zo leuk vind.
adviespraktijkvoorvogels.nl/artikelen/…
dwers
Hier in de buurt natuur gebied 135 Ha nog relatief aardig wat grutto s vorig jaar in 2 nachten alles weg (eieren/kuikens) oorzaak vos.
JappieJo
@dwers herkenbaar, gebied van 90 ha ook in 1 nacht leeggeroofd
+1
Groen1
Boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland vermoedt dat er duizenden vossen in de Noordkop zijn en dat de roofdieren steeds vaker in bebouwd gebied gaan opduiken. ,,Het vossenprobleem gaan wij in de huidige situatie niet oplossen. Niet met de middelen die wij nu tot onze beschikking hebben,,\"voegt bestuurslid Arnold Bregman van de Wildbeheereenheid Noordkop daar aan toe. Deze jagersvereniging heeft een werkgebied van zo’n 27.000 hectare in de Kop van Noord-Holland. Bregman deelt de ervaring van de boswachter. ,,De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijand. Terreinbeheerders doen niet of nauwelijks aan beheer van de vos. Hierdoor worden natuurgebieden broedkamers voor een opportunistische natuurlijke vijand als een vos.’’ De populatie vossen in de steden neemt de laatste jaren toe. ,,Ook stadsvossen krijgen jongen die uiteindelijk een territorium moeten hebben. Hier zijn de laatste jaren voldoende voorbeelden van geweest.
dwers
Hier in fryslân mogen ze in weidevogelgebieden weer op de vos jagen met lichtbak, maar als er een vos geschoten wordt komt er van buiten het gebied weer een nieuwe.
avondrood
@dwersDit houd van zelf een keer op lijkt me. En als je toch gaat beginnen met opruimen schiet dan ook ff naar boven. Daar vliegen genoeg vogels die gemunt hebben op de jonge beschermde vogels.
+3
dwers
Quote Reactie van @avondrood:
Daar vliegen genoeg vogels die gemunt hebben op de jonge beschermde vogels

We kunnen er zelf ook wat aan doen door in het voorjaar niet alles in 1 keer plat te maaien, stroken lijkt mooi maar roofvogels hoeven er maar over heen te vliegen en alles wat beweegt duiken ze op af.
Door in het voorjaar bepaalde stukken te beweiden, dan is er later voor de kuikens altijd wel een perceel waar ze kunnen schuilen.
hans van toos
Ik sla alarm over voortbestaan aantal melkveehouders.
janv
Quote Reactie van @hans van toos:
Ik sla alarm over voortbestaan aantal melkveehouders.

Die zijn vogelvrij in dit land...
+1
arie.j
Quote Reactie van @janv:
Die zijn vogelvrij in dit land...

Zou Marianne dan toch geen vegetariër zijn? 😉
+3
arjankok
Ingezonden brief in telegraaf ;

Met verbazing heb ik het artikel gelezen over de noodroep van Natuurmonumenten over het voortbestaan van de weidevogel. Niet alleen de grutto heeft het slecht maar ook kievit en scholekster gaan hard achteruit. De tureluur is de enige weidevogel die zich volgens de cijfers van Natuurmonumenten enigszins weet te handhaven.

Wanneer ik terug ga in de tijd, zo’n dertig jaar geleden, deden mijn vader en ik al weidevogelbescherming in de polders tussen Hollandse Rading en Utrecht. Wij lieten ons dan door mijn moeder afzetten bij het vliegveld Hilversum. Polsstok mee en een bos wilgentenen om bij de gevonden nesten te zetten.


We hadden per keer een uur of zeven nodig om bij mijn ouderlijkhuis in Westbroek te komen. Dit deden wij al zoekende. Rond de eerste week van april hadden wij niet genoeg aan 50 wilgentenen om nesten te markeren. De kievieten hadden de overhand toch vonden we elk seizoen wel 50/75 nesten van overige weidevogels. Kortom het was een genot voor een weidevogelbeschermer om daar te lopen.
In 1976 kwam het aanliggende natuurgebied Einde Gooi in handen van Natuurmonumenten. Eind jaren tachtig werden stukken agrarische grond in Tienhoven verkregen met overheidsgelden ten behoeve van natuurontwikkeling. Natuurmonumenten heeft sinds die tijd zijn visie aangepast qua natuurbeheer met als resultaat dat de predatoren van weidevogels belangrijker gevonden worden als de weidevogels zelf.

Het verkrijgen van subsidies middels afwaarderen van landbouwgronden en een tweede subsidie voor de herinrichting viert hoogtij bij Natuurmonumenten. De goede uitgangspositie die boeren geven met bemesten van weilanden om zo aantrekkelijke situaties te creëren voor weidevogels zijn verdwenen. Alles moet ’plas dras’ worden en de grond moet arm zijn. Afgraven en herinrichten zijn een feit. Alles voor de subsidie. Dat potentieel weidevogelgebeid verloren gaat interesseert ze niet.
De jacht op de vos is afgeschaft en das en marter zijn beschermd. De zwarte kraai mag zoveel broeden als hij wil. En wat ziet men: dat de weidevogelstand in de afgelopen jaren in de polders tussen Eindegooi en Utrecht zo goed als nul is. En dit ligt zeker niet alleen aan de boeren. Uit ervaring met boeren weet ik maar al te goed dat boeren ook fauna in de weilanden willen. Dus bij wilgentenen bij de nesten wordt er gewoon omheen gemaaid, gerold en gesleept.
Ik beheer en bejaag een stuk van 130 hectare tussen Westbroek en Utrecht, de provincie heeft dit als weidevogel kerngebied aangewezen als onderdeel van een veel groter weidevogel-kerngebied. De vos mag hier ’s nachts zelfs met de lamp bejaagd worden. In het afgelopen jaar zijn hier 35 vossen geschoten en gevangen. Deze komen voornamelijk uit de natuurgebieden welke beheerd worden door TBO’s (terreinbeherende organisaties.) Er zijn 400 zwarte kraaien en kauwen geschoten die voornamelijk uit de stad Utrecht komen.
Het resultaat is een weidevogeldichtheid van 1 span weidevogels per 2 hectare. Boeren werken subsidieloos mee en de weidevogelstand neemt toe. Dit kan alleen door samen te werken.
Sinds kort beheer ik een stuk van 80 hectare tegen Einde Gooi aan. Ik heb nu vier keer een aanzit ’s nachts gedaan op de vos en negen vossen gezien waarvan 7 geschoten. Waar kwamen deze vandaan; allemaal uit de richting Einde Gooi. Kortom bij Natuurmonumenten.
Waarom trekken ze de polders in? Omdat er in de bossen van Natuurmonumenten niks meer te halen is. Wie moet er dan aan geloven? Ja de weidevogel. Oh ja en niet te vergeten het haas. De vos moet toch iets eten wanneer de weidevogels op zijn nietwaar.
Om dit verhaal af te sluiten kom ik tot de volgende conclusie: Pak het probleem bij de bron aan en dat is het beleid van Natuurmonumenten zelf. Eerst de schadebestrijding op vos en zwarte kraai in orde maken in jullie eigen terreinen en dan vervolgens pas met die grote vinger gaan wijzen naar boeren en andere natuurgebruikers.
Jurn Vendrik
13 reacties
Log in


Plaats reactie als…
brutuspus
Wat dacht je van wat minder mensen op deze bol lijkt toch wel de grootste predator meneer de natuurbeheerder lol
Idefix
In de twintig jaar dat ik op het West Brabantse platteland woon heb ik in mijn omgeving al heel wat hectares weiland en ook natuurgebieden in record tempo opgeofferd zien worden aan glastuinbouwprojecten ,megalomane bedrijventerreinen (die vervolgens vele jaren leeg staan),enorme logistieke centra ,windmolenparken , (snel)wegen en woonwijken. Grondhandel door gewiekste projectontwikkelaars,aannemers en politici is in dit land nu eenmaal big business en vormt m.i. een grotere bedreiging voor het laatste beetje natuur .U kunt wel krampachtig uw hobby,n.l. jagen uit willen blijven oefenen maar uiteindelijk past de natuur zichzelf aan en als daar dan ,door menselijk handelen geen plaats meer is voor weidevogels is er weinig aan te doen. Verder verschilt u ook niet veel van natuurmonumenten en andere organisaties. U meent ook de wijsheid in pacht te hebben
Ollie B.
Het haas???
Hummm...na dit ellenlange relaas gelezen te hebben:
Waarom zoeken in "dierenfactoren"?
Is het niet simpelweg te stellen dat in NL TEVEEL mensen (lees MENSENFACTOREN; wegen, bebouwing etc) aanwezig zijn?
Jagen??? In dit minilandje? Kom ajb uit je droomwereld?
Als je dan persé wilt jagen (met alle jezelf in slaap sussende redenen) ga dan naar een land waar de hectares ook nog een "sport" opleveren voor de dieren en ga niet jagen in dit compleet verziekte natuurland. D.w.z de dieren kunnen geen kant op. In NL jagen is werkellijk GEEN sport. De vos /kraai etc kan geen kant op. WALGELIJK!
pdommelen2264
Waar ik woon heb ik in de afgelopen 20 jaren een toename gezien van de kauw en de zwarte kraai en een afname van de ekster, de mus, de spreeuw en de leeuwerikken. En nog meer vogels zijn hier zijn verdwenen terwijl de kauw en de zwarte kraai nu de overhand hebben. Ook de egel populatie is zwaar verminderd terwijl ik jaren koppels in mijn tuin heb gehad. Dat men de natuur wil beschermen dat snap ik, maar toen ik opgroeide liepen de koeien in de wij, zwommen de eenden in de sloten die vol lagen met waterkroos en andere water planten, en broede de weide vogels gewoon in de wei tussen de grazende koeien.
Toen de natuurbeschermers en architecten zich er mee gingen bemoeien pas toen is het mis gegaan. Het linkse gebroed is veel linker dan de rechtse boer ooit zal zijn. Want toen de boeren werden verdreven verdween ook de natuur. De boer was vroeger namelijk de gene die de natuur onder zijn hoede had en het prima deed. Maar Nederland had bouw grond nodig aangezien ze heel de wereld binnen haald. Eerst de boeren en zijn weide grond en dan de rest van de oorspronkelijke bewoners en inwoners.
ad48
Mooi verhaal met waarheden. Een soort gelijke toestand vind in de kroondomeinen op de Veluwe. Ik mis in het verhaal een andere kuikendief met een lange snavel : de ooievaar een de reiger. Deze spot je niet alleen aan de waterkant.
willem de 16de
Het probleem ligt voornamelijk bij dat iedere natuurliefhebber en en en willen.
Leuk en mooi om de vos en de wolf weer in ons land te kunnen tegenkomen of zien, maar die leven nu eenmaal van hun prooi. So, we can't have it all!
edj-almens
Nee die natuurfreaks blijven geld los kloppen voor dieren(hun speeltjes)die hier geen habitat meer kunnen ontwikkelen zonder dat er bijv. bouwverboden komen ,dijken ondermijnt worden,de aanleg van snelwegen vertragen,woongebieden bedreigen en onder laten lopen en wilde fauna en die van de boer bedreigen.U weet er vast nog wel een paar.Toch!Investeer eens in mensen zou ik zeggen.
gerardvantol
Ik mis ook nog de verwilderde katten in het verhaal, deze kunnen ook enorm veel schade aanrichten onder een vogelpopulatie. Ook het ongecontroleerd laten loslopen van honden doet geen goed, als je je hond wil laten loslopen moet je zorgen dat deze goed opgevoed is en dus niet achter alles aanjaagd.
jfvanleeuwen969
bestrijd liever iedere inmenging van buitenaf in de natuur. De natuur heeft het altijd zelf geregeld. Het gaat mis sinds wij ons -in al onze wijsheid- ermee bemoeien.
vandeveldejaap99
Helemaal met het bovenstaande eens, ik ken heel veel boeren en aanverwante natuurbeheerders, maar het echte probleem, zit bij de zogenaamde milieuclubjes, die denken de wijsheid in pacht te hebben.

Ik ken geen enkele boer, die niet bewust met de vogelstand omgaat, maar er moet altijd een zondebok gezocht worden, dat is de landbouw, dat is een makkelijk slachtoffer.

Maar die boer gaat niet naar de media, die heeft daar geen tijd voor, want hij moet 7 dagen werken, omdat hij klem zit, tussen de bank en de afnemers, die geheel het natuurbeleid als ondergeschikt zien.

Wie wel dagelijks naar de media gaat, dat zijn de natuurclubjes, die hebben daar alle tijd en geld voor, om zoveel mogelijk de agrarische ondernemers zwart te maken.

Maar ook het kabinet is ziende blind, want wel eerst regels verzinnen en dan later tot ontdekking komen, dat het eigenlijk een verkeerd beleid is.
Maar wij zijn roepende in de woestijn, want wij zien het helemaal verkeerd, maar volgens mij weten de meeste op het binnenhof niet eens dat een haas 4 poten heeft.....

fina.horstink
Ik woon in het oosten van het land Tot voor enkele jaren had ik in mijn tuin, 3500 m groot stuk grond met een groot deel verwilderd, vele vogeltjes. Roodborstjes, mezen, alle soorten, vinken, van alles. Nu enkel nog mussen in de hagen, verder niks meer te zien. Wel mega veel van die zwarte krengen Vreten alles weg, trekken planten in de moestuin uit de grond, schijten alles onder. Een paar is leuk, een paar honderd niet! Grachtengordelnatuurbeheer noem ik dat Ik rem er ook niet voor Soms heb ik geluk en dat zwarte kreng niet. Ik ben echt een vogelliefhebber, maar er zijn grenzen ook hier lopen trouwens veel te veel vossen. Natuurmonumenten krijgt van mij geen cent meer.!
aem.heeffer939
Organisaties als Natuurmonumenten zijn er alleen op uit om subsidies en lidmaatschapsgelden binnen te halen. Ook vinden zij het maar niets dat er wordt gesproken over daadwerkelijk reguleren van de wildstand om te zorgen dat er niet te veel dieren rondlopen op en rondom natuurgebieden. Zij menen alle wijsheden in pacht te hebben. Helaas, kijk maar naar de Oostvaardersplassen en naar de duingebieden langs de kust.
+1
dwers
Natuurorganisaties zien het niet of willen het niet zien, maar het wordt een grote ruige bende waar voor de weidevogels straks niets meer valt te halen.
Op mijn bedrijf (heb nog stromest) zitten nog meer wormen in de grond, dan op de grond van natuurorganisatie ik heb even met de schop onder de koeienvlaaien gekeken van vorig jaar op mijn bedrijf kwam ik op 10 tot 20 wormen in natuurgebied 2 a 3 je zou het anders om verwachten (want die rot boeren verpesten alles)
+5
Tinus
Goh, natuurmonumenten. Als ik zo om mij heen kijk zie ik precies wat er mis gaat. Ik woon op de rand van een bosrijke omgeving met o.a. een van de grootste heidevelden van Drenthe (Hijkerveld) en een vogelreservaat (Diependal). Maar welke vogels zie ik hier (naast kleine zangvogels) het meest?

Kraaien
Quote:

Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. Ze foerageren meestal in paren, meer zelden in wat grotere groepen, vooral op weide- en akkerbouwland, niet in dichtbegroeid landschap. Kraaien hebben een reputatie als jagers van kleine vogeltjes en nestenuithalers en werden om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd.
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_kraai/

Buizerd
Quote:

Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels.
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Buizerd/

Vlaamse gaai
Quote:
Ook kleine of jonge zangvogels en eieren behoren tot het dieet, evenals kleine knaagdieren.
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_gaai/

Eksters
Quote:
In het voorjaar, als hij jongen heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels aan zijn eigen jongen voeren
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Ekster/

Reigers
Quote:

Hij leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels.
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Grote_zilverreiger/

Kiekendief
Quote:

Jaagt op kenmerkende kiekendief-manier: laag zwevend en rustig flappend, schommelend, regelmatig biddend en draaiend waarna hij zich op een prooi stort. Leeft van kleine zoogdieren, jonge vogels, eieren, kikkers, aas.
Bron: vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/…

Had vorig jaar een discussie met een 'natuurliefhebber' op Twitter, waarschijnlijk zo iemand die alleen de Veluwe bezoekt en dat ziet als het summum van natuur. Die beweerde dat buizerds geen nesten leegroven. Terwijl ik dat dezelfde ochtend vanuit mijn slaapkamerraam nog zag gebeuren.

Een weidevogel heeft in dit gebied (en de omliggende kilometers) simpelweg geen schijn van kans.
+2
Frans1
@Tinus Die klote eksters hebben de laatste paar jaar ook in de gaten dat ze jonge zwaluwen uit de stal kunnen halen,alle dagen komen ze even kijken of er al weer nieuwe kuikens rondscharrelen 😠
arie.j
Quote Reactie van @Frans1:
Die klote eksters hebben de laatste paar jaar ook in de gaten dat ze jonge zwaluwen uit de stal kunnen halen,alle dagen komen ze even kijken of er al weer nieuwe kuikens rondscharrelen

eksters zijn niet moeilijk te vangen, het alleen niet toegestaan
Groen1
Brabants kievitsei geliefd in België
Ondanks een landelijk verbod verdwijnen er in Zuidoost-Brabant nog steeds tientallen kievitseieren van de akkers. In Wintelre werden er op één avond al 27 geroofd. Vogelbeschermer Jochem Sloothaak vermoedt dat de vogeltjesmarkten in de regio en in België er goud geld aan verdienen.

ed.nl/eersel/…


Groen1
Ttt


Pluto
Wij hebben ganzen !!.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden 2016 , subsidie , boeren , vogels , onderzoek , natuurmonumenten , vogelbescherming , nederland , weidevogels , natuurbeheer , toekomst , Agrarisch en dam geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!