Jaarverslag RFC 2016

Hogere winst bij lagere omzet in turbulent jaar
De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2016 toegenomen met 5,5 procent naar 362 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat daalde met 2,3 procent naar 563 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de negatieve valuta-effecten van 30 miljoen euro is het bedrijfsresultaat 593 miljoen euro. De marge bleef op niveau door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde, in vooral Azië, en lagere inkoopkosten. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 7,1 procent toe naar 10,8 miljard kilo. Ondanks de groei van het volume nam de netto-omzet af met 1,9 procent naar 11,0 miljard euro als gevolg negatieve valuta-effecten. De kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar 850 miljoen euro door een hogere waarde van de voorraden ultimo 2016.

Melkprijs 32,26 euro per 100 kilo melk
De melkprijs over 2016 is 32,26 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van 2015 (34,64 euro) is dat een afname met 6,9 procent. De garantieprijs over 2016 is 28,38 euro per 100 kilo melk, een afname van 7,5 procent ten opzichte van 2015 (30,68 euro). De prestatietoeslag bedraagt 2,19 euro per 100 kilo melk (2015: 2,25 euro). De afname is het gevolg van de sterkere toename van het melkvolume ten opzichte van de winst (verwateringseffect). De uitgifte van ledenobligaties over het jaar 2016 bedraagt 1,25 euro per 100 kilo melk (2015: 1,28 euro). Over het jaar 2016 wordt van de winst 35 procent toegerekend aan de prestatietoeslag en 20 procent aan de uitgifte van ledenobligaties. De biologische melkprijs over 2016 bedraagt 51,65 euro exclusief btw per 100 kilo melk (2015: 51,80 euro). De biologische garantieprijs is 47,71 euro per 100 kilo melk (2015: 47,77 euro).

Netto-omzet daalt
De netto-omzet nam af met 1,9 procent naar 11,0 miljard euro door negatieve valuta-effecten. De verkoopprijzen daalden met 2,7 procent. De verkopen (volumes) van producten met toegevoegde waarde, zoals kindervoeding (met name Friso-kindervoeding in China) en zuiveldranken, namen toe met 2,8 procent. Het volume basisproducten groeide met 2,7 procent door de toename van de melkproductie van de leden-melkveehouders, die vooral werd gebruikt voor de productie van meer boter en melkpoeder.

Bedrijfsresultaat licht gedaald
Het bedrijfsresultaat nam in 2016 af met 2,3 procent tot 563 miljoen euro. Valuta-effecten hadden een negatief effect van 30 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. De brutomarge is met 3,7 procent afgenomen naar 1.926 miljoen euro. Zonder valuta-effecten was de brutomarge constant versus 2015. Het verkoopvolume nam toe bij lagere verkoopprijzen en lagere kostprijzen, waardoor de marges op het niveau van 2015 bleven. De kostprijs van de omzet daalde met 1,5 procent naar 9.075 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van de lagere garantieprijs voor boerderijmelk, kostenverlagende maatregelen in alle business groups en het verbeteren van de inkoopcondities voor overige grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

Hogere winst
De winst over 2016 nam toe met 5,5 procent naar 362 miljoen euro (2015: 343 miljoen euro). De toename van de winst is het gevolg van meer verkopen van producten met toegevoegde waarde vooral in Azië, herstel van de verkoopprijzen van basiszuivelproducten in het tweede halfjaar, lagere inkoopkosten en een lagere belastinglast.

Melkaanvoer neemt toe met 7,1 procent
In 2016 is 10.774 miljoen kilo melk door de leden-melkveehouders van de coöperatie aangeboden. Door de groei van het aantal melkkoeien, de goede voerkwaliteit en de milde weersomstandigheden lag de melkaanvoer 7,1 procent boven het niveau van 2015 (10.060 miljoen kilo). Het groeiende aanbod van boerderijmelk bij een achterblijvende marktvraag heeft in de eerste vijf maanden van 2016 gezorgd voor een verdere daling van de prijzen van vooral basisproducten als foliekaas, boter en melkpoeder. Vanaf mei trad langzaam prijsherstel op door het dalende melkaanbod in Europa. Tijdelijke maatregelen hebben geholpen de groei van het melkvolume af te remmen.


Valt mij nog mee, we zijn de slechte tijd door dus nu weer zaak van vooruit kijken 💪

Lees meer »

Deel dit topic

Grensboertje

Reacties

+4
jorisdriepinter
Met 7% meer melk aangevoerd die met verlies verkocht moest worden is dit geen slecht resultaat.
weideboer
@jorisdriepinter idd, in eerste aanleg zeg ik ook ; goed gedaan
Erco
Een kinderhand is gauw gevuld.... 😏
+2
weideboer
@Erco beter weten is beter doen 😉
arie.j
Er waren er pas enthousiast over Milcobel , je weet soms niet wat je leest.
Het verschil over 2016 zal echter 3 tot 5 cent de kg zijn in het nadeel van Milcobel zo schat ik, trend zet zich gewoon door.
Veel te verbeteren en in te halen dus
torrarica
Deze cijfers vallen alles mee. Had dit niet verwacht.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden 2016 , remmen , melk , china , melkpoeder , frieslandcampina , melkprijs , europa , afrika , melkproductie , nederland , melkkoeien , boter , rfc , foliekaas , euro , 2015 , coöperatie , melkaanvoer , btw , toegevoegde waarde , garantieprijs , marge , kostprijs , marges , boerderijmelk , ledenobligaties , lag , omzet , licht en coöperatie geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!