Grondgebonden

Wat wordt precies onder grondgebonden verstaan . Mag je dan een paar kilo fosfaat overschot per hectare hebben of helemaal niets
fries8

Niet zo gezellig als de veemarkt..

..maar wel net zo effectief! Koemarkt.nl is de online marktplaats voor handel in rundvee.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

Martijnv95
Helemaal niets in 2015
Niets! Geen druppel! En owee als ze merken dat je een druppie teveel hebt !!
George
@t komt ooit goed!
Je moet wel heel eigenwijs zijn om zo'n naam te kiezen. 😆
KNMEG. 😄
hooivork
Eerst had men het erover dat een klein beetje overschot niet inhield dat je 4 % in moet leveren maar daar hoor je nu niets meer over.
Brutus64
Als je net boven de grondgebonden norm zit, dan wordt je gewoon dit jaar met 4% gekort op je Gve norm.
Wat fosfaatrechten betreft vanaf 2018, wordt je geloof ik beperkt generiek gekort tot je P overschot 0kg is, volgens mij geld dit nog steeds.
Wat me niet helemaal duidelijk is, hoe wordt dit bepaald, met de bex, of fosfortair (zonder de bex).
Misschien kan @Wiebren hier meer over zeggen.
Wiebren
@Brutus64 BEX speelt geen enkele rol in fosfaatrechten en fosfaatreductieplan. Kringloopwijzer in 2017 ook zeker niet, 2018 afhankelijk van de toetsing op borging.
Daarnaast is het zoals @Boerderie aangeeft zo dat een GVE gebaseerd is op de gemiddelde NL melkkoe van 41,3 kg fosfaat. Nu maakt die fosfaat niet veel uit, tenzij je na 2-7-15 hebt bedacht om meer koeien te gaan houden met een lagere excretie (bijv overgeschakeld op Jerseys of biologisch) dan op de referentiedatum.
+6
Wilbert
@Wiebren niet mee eens. De 41 kg fosfaat hakt erin als je een lagere productie hebt en op de basis daarvan wel grondgebonden bent. Nu ineens niet meer en moet je dus nog 4% inleveren.
Het GVE reductieplan zou zoveel mogelijk aansluiten op het fosfaatrechtenstelsel. Deze "versimpeling" vergroot juist het verschil.
Ik snap heel goed dat er koeien weg moeten, maar wel op basis van fosfaatproductie als in fosfaatrechtenstelsel.
+2
Huppel
@Wilbert

dat is hier dus het geval. Nooit mest afgevoerd, alles forfaitair op eigen grond geplaatst en nu alsnog gekort!! Waardeloos!

Ik overweeg om er werk van te maken omdat er willekeur in het spel is.
Herbert
@Wiebren sorry, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik val net in de categorie die wel grondgebonden was maar nu door die gemiddelde fosfaatproductie per koe niet meer dus -4%. Is die -4% alleen dit jaar reductieregeling, of ook voor de fosfaatrechten komende jaren?
Wiebren
@Herbert alleen dit jaar. Volgend jaar met fosfaatrechten krijg je geen korting en kun je dus maximaal houden wat je op 2 juli 2015 had. Tenzij je rechten bijkoopt natuurlijk
+1
fries8
@Wiebren dus als de melkkoe een lagere fosfaat heeft dan 41,3 dan moet je in verhouding meer koeien wegdoen ?
+3
Boerderie
Ik ben bang dat ik het nog 'mooier' kan maken(leuker niet, uiteraard): Juist de regeling doorgenomen en er staat toch echt dat men hierbij dient te rekenen met het excretieforfait van 41,3.

Dit vind ik echt zwaar belachelijk. Wanneer het gaat om extra efficiency gebruiksruimte binnen fosfaat dan moet men bedrijfsspecifiek af kunnen rekenen (raad eens welk bedrijfstype hier voornamelijk aan voldoet) en nu het gaat om de vaststelling grondgebonden 2017 dwingt men ineens een forfait aan waar veel extensieve of biologische bedrijven lang niet aan komen (uiteraard zijn er uitzonderingen).
friesboertje
@Boerderie
En bedrijven met een hoge productie die in 2015 mest moesten afvoeren kunnen nu ineens weer onder de noemer grondgebonden vallen.
cs-agrar
Quote Reactie van @friesboertje:
En bedrijven met een hoge productie die in 2015 mest moesten afvoeren kunnen nu ineens weer onder de noemer grondgebonden vallen

hebben ze toch nog iets bedacht wat mij wel past?? man man, kom nog koeien tekort zo!
m uut m
@Boerderie
Klopt Femke,
Ik ben grondgebonden zonder derogatie dus stikstof productie onder 170 en nu zijn we in het fosfaat reductie plan ineens niet meer grondgebonden.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
nu zijn we in het fosfaat reductie plan ineens niet meer grondgebonden.

Jij zit toch al 6 koeien onder je referentie, dus die 4% korting is het probleem niet.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Dat is precies de 4%.
Het gaat om het feit dat mij en velen met mij nu 4% extra moeten korten.
Deze extra korting houdt in dat intensief minder hard wordt gekort.
Er zijn nu niet veel grondgebonden bedrijven meer over.
+1
Nick83
Quote Reactie van @m uut m:
Ik ben grondgebonden zonder derogatie dus stikstof productie onder 170 en nu zijn we in het fosfaat reductie plan ineens niet meer grondgebonden.

Als het niet zo erg zou zijn, zou je dr bijna om gaan lachen ...
kuilhapper
Quote Reactie van @Boerderie:
waar veel extensieve of biologische bedrijven lang niet aan komen

Is toch gewoon gemiddelde NL productie? Snap er trouwens weer niks van, eerst een hoop heisa maken om de latente ruimte op te kunnen vullen, is de latente ruimte opgevuld door reductieplan 2017, is het weer niet goed...
+3
Boerderie
@kuilhapper

Dat een meisje, die nog niet zo heel lang geleden vers het agrarische land in is komen wandelen, jou, als 'doorgewinterde' agrariër nog een lesje inzicht moet geven: Het gaat om een representatief beeld. Dat is 41,3 gewoonweg niet. Zeker niet voor bedrijven die grotendeels zelfvoorzienend zijn, het zou echt goed zijn voor jouw beeldvorming om je daar ook eens in te verdiepen, beetje kennisontwikkeling doet geen mens kwaad. Maar waarschijnlijk wil je het niet zien.

Dat dit het gemiddelde in Nederland is zegt zo ongeveer 0,0 over de grondgebonde bedrijven, aangezien slechts een fractie van het totaal nog grondgebonden is. Statistisch gezien klopt het dan niet dat je het gemiddelde neemt, althans, wanneer je representatief te werk wilt gaan (waarbij ik oprecht twijfel of dat in dit geval zo is).

Ik probeer onze eigen situatie altijd zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten in deze discussie, maar toch: Wij konden gebaseerd op de werkelijke situatie in 2015 nog 6 koeien extra plaatsen (klein bedrijf met nog geen 60 koeien). Met de forfaitaire norm komen we ruimte voor 2 te kort en zouden we niet meer grondgebonden zijn. Je hoeft echt niet bijster slim te zijn om te begrijpen dat dat best wel krom is 😉 .
+1
Wiebren
@Boerderie nog een stukje inzicht; veel bedrijven die met de forfaitaire normen werken produceren in de werkelijkheid vaak meer stikstof en fosfaat dan de norm
m uut m
@Wiebren
Wat een zeer domme opmerking van jouw.
Iets meer begrip zou je meer prijzen.
+1
Boerderie
@Wiebren

Oh nee hoor, M uut M, ik kan daar wel tegen: Ze zullen er zijn. Maar de vraag is welke bedrijven zijn dat? Wij voeren eiwitarm, structuurrijk. Wellicht produceren onze koeien weer iets meer methaan maar zeker minder N en dan met name veel organisch gebonden. Fosfaat moet ik nakijken.

Je zegt er zijn bedrijven die meer produceren dan de norm, welke bedrijven zijn dat volgens jou?
kuilhapper
Quote Reactie van @Boerderie:
Wij voeren eiwitarm, structuurrijk.

Daar krijg je geen melk mee in de tank...
Wiebren
@Boerderie het forfait is een gemiddelde (met daarin onderscheid naar gem.melkproductie per koe per jaar, wat een belangrijke factor is in excretie van fosfaat). Via het bedrijfsspecifiek berekenen van excretie kun je berekenen wat de mestproductie van jouw bedrijf is.
In plaats van een gemiddelde melkproductie wordt dan gerekend met die van het bedrijf, het rantsoen is niet meer gemiddeld maar bedrijfsspecifiek, het ras (belangrijk om energiebehoefte te bepalen) wordt ook meegenomen.
Vul je de bedrijfsgegevens nauwkeurig in dan rolt uit de berekening de mestproductie van het bedrijf en wordt afgezet tegen het gemiddelde.
Boeren die BEX-voordeel hebben beroepen zich op de hogere efficiëntie van hun veestapel, zij produceren minder fosfaat (mest) per koe. Terecht stel je dat de verliezen soms buiten het bedrijf liggen (veel aankoop van energieproducten bijvoorbeeld)
Boeren waar de mest(fosfaat)productie hoger dan gemiddeld is laten met de berekening zien dat hun veestapel méér fosfaat produceert dan de norm. Te vaak krijgt de BEX daar de schuld van.
Een boer met 10% BEX-voordeel mag dat benutten in de mestwetgeving (maar niet voor fosfaatrechten en reductieregeling)
Een boer met 10% BEX-nadeel mag toch met het forfait (wat dus 10% lager ligt) rekenen in de mestwetgeving (ook voor fosfaatrechten en reductieregeling).

Natuurlijk valt er nog wel wat te nuanceren (zo is het de vraag of andere rassen zomaar te vergelijken zijn met Holsteins en of grasrijke rantsoenen wel hetzelfde verteren als die met veel mais, ook speelt P in melk nog een rol). De hoofdlijn is wel zials hierboven.
Boerderie
@Wiebren Nou had ik verwacht dat jij inmiddels wel zou weten dat ik bovenstaande materie zelf ook wel in de bovenkamer heb 😉 . Ik bedoel welke bedrijfsspecifieke omstandigheden liggen ten grondslag aan het al dan niet gunstig scoren, is er een trend in de bedrijfstypen, of bepaalde specifieke bedrijfsvoeringen, die daar onder vallen, ik heb dat overzicht zo niet helder, jij misschien wel.
Wiebren
@Boerderie dat overzicht heb ik inderdaad wel aardig helder. Gaat dan vooral om bedrijven waarbij de energiebalans van de koeien duidelijk anders is dan gemiddeld (bijv. kleinere/specifieke rassen) en in rantsoenen met een heel andere eiwitvertering. Dat zijn vooral rantsoenen waar het aandeel maïs/energieproducten minimaal is en er veel gras opgenomen wordt. Nadeel is dat daar weinig aan gemeten is en ook wat de koeien vreten niet elke dag gewogen en bemonsterd kan worden. Zeker waar er heel weinig tot geen krachtvoer/bijproducten in de koeien gaat verwacht ik sterke verschillen met het koemodel.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
het forfait is een gemiddelde (met daarin onderscheid naar gem.melkproductie per koe per jaar, wat een belangrijke factor is in excretie van fosfaat) .............................................................................. rekenen in de mestwetgeving (ook voor fosfaatrechten en reductieregeling).

Artikel 1.1.k van het Besluit:
Quote:
.........waarbij wordt uitgegaan van een excretieforfait van 9,6 kilogram fosfaat voor een vrouwelijk rund van 0 tot 1 jaar, 21,9 kilogram fosfaat voor een vrouwelijk rund van 1 jaar of ouder dat niet heeft gekalfd en 41,3 kilogram fosfaat voor een rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd ....

Jij beweert dat het forfait een gemiddelde is met onderscheid naar gemiddelde productie èn dat je daarmee mag rekenen in de reductieregeling. Bijgevoegd artikel uit het Besluit beweert iets anders, namelijk één vast forfait.
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam in de regeling is het een vast forfait. Qua uitvoerbaarheid kan dat eigenlijk niet anders, bovendien is de regeling onder de landbouwwet gebracht en niet onder de meststoffenwet.
In de meststoffenwet en dus ook in de fosfaatrechten telt tabel 6 met melkproductie wel
+2
m uut m
@Wiebren
Het zou lto niet ontsieren om nu ook eens voor extensief op te komen.
Ik moet dit jaar 7 koeien inleveren tov mijn fosfaatrechten referentie 2 juli 2015 en dat terwijl ik toen en nu grondgebonden ben qua stikstof (lager dan 170 kg ) want ik ben nu voor de reductie regeling niet grondgebonden .
Maar dat interesseerd jullie geen malle moer. Als intensief er maar weer goed afkomt.
Het is dan ook geen wonder dat er al meer extensieve en biologische leden afhaken bij de lto.
+6
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
nog een stukje inzicht; veel bedrijven die met de forfaitaire normen werken produceren in de werkelijkheid vaak meer stikstof en fosfaat dan de norm

Goed zo Wiebren, waar mag ik mijn extra rechten nu gaan claimen? Want de rechten komen nu terecht bij mensen die middels de KLW hun fosfaat naar beneden sjoemelden, maar wel forfaitair de rechten claimen en gaan krijgen. En ik voel mij nu, met het verdrag van de rechten van de mens in het achterhoofd, benadeeld, ik heb volgens jou immers veel meer bijgedragen aan de schandelijke fosfaat-overbemesting dan op papier staat en wil daar middels extra rechten graag voor beloond worden.
Wilbert
@Wiebren als veel (>50%) bedrijven die met de forfaitaire norm werken in werkelijkheid meer produceren, dan moet je de normen aanpassen. Niet deze oplossing kiezen.
Echter betwijfel ik of jij gelijk hebt.... Mestmonstergegevens van dit soort bedrijven zou al meer info geven.
Wiebren
@Wilbert de landelijke productieberekening die CBS jaarlijks maakt bevestigd wel mijn punt maar niet het jouwe. Bij het bepalen van de forfaits worden daarnaast ook nog alle vervoersbewijzen mestafvoer meegenomen.
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
Bij het bepalen van de forfaits worden daarnaast ook nog alle vervoersbewijzen mestafvoer meegenomen.

Dat is doorgaans niet de mest met de laagste gehalten,of begrijp ik er weer niks van
+4
Nick83
@Frans1 ik doe heel de winter niet mixen en nu afvoeren. Daarbij trek ik de slang omhoog, zodat die net geen lucht zucht. Ik heb 4.9 stikstof en 2.3 fosfaat. Betaal nu paar euro meer, maar uitgerekend in prijs per kg stikstof is het goedkoper dan afvoer in de zomer. Dan ist zowat water...

Ik hoop niet dat meneer Wiebren mij nu een crimineel vind? 😁
Rondhus
@Wilbert mestmonsters geven aan wat voor gehalten in de put zit, niet wat de koe produceert
+1
brabo
Quote Reactie van @Boerderie:
Dat een meisje, die nog niet zo heel lang geleden vers het agrarische land in is komen wandelen, jou, als 'doorgewinterde' agrariër nog een lesje inzicht moet geven: Het gaat om een representatief beeld. Dat is 41,3 gewoonweg niet. Zeker niet voor bedrijven die grotendeels zelfvoorzienend zijn, het zou echt goed zijn voor jouw beeldvorming om je daar ook eens in te verdiepen, beetje kennisontwikkeling doet geen mens kwaad.

Misschien moet dat meisje misschien ook maar eens kijken naar al die bedrijven die met een klw aan kunnen tonen dat ze veel minder fosfaat produceren dan de forfaitaire norm. Ook deze bedrijven moeten nu dieren in leveren (als ze gegroeid zijn). Terwijl ze mogelijk volgend jaar deze dieren weer zo kunnen gaan houden als de klw wordt opgenomen in de wetgeving.
Boerderie
@brabo
Jij bedoelt die met zulke efficiënte koeien 😉 dat de gewasteelt verliezen op een ander bedrijf liggen?
brabo
@Boerderie
nee ik bedoel met koeien die vooral fosfaatarme voerders in voergoot krijgen.
kuilhapper
Quote Reactie van @brabo:
Terwijl ze mogelijk volgend jaar deze dieren weer zo kunnen gaan houden als de klw wordt opgenomen in de wetgeving

Dat gaat echt niet gebeuren, vragen om problemen!
kuilhapper
Quote Reactie van @Boerderie:
Het gaat om een representatief beeld.

Ik snap je punt wel, geef je zelfs gelijk dat je het niet pikt! Juist voor kleinere bedrijven is extra vee opruimen naar zo'n waardeloos melkprijsjaar extra zuur. Moet toch echt ook is weer een jaar wat verdient worden!

Maar het zijn toch echt de extensieve die het hardst tegen Bex/Kringloop aan trappen, en nu ineens wel afgerekend willen worden op gerealiseerde cijfers...

Misschien nu ook van de kant van extensief wat meer bewustwording dat wanneer je anders/beter presteert dan starre normen je daar graag gebruik van wil maken! Heeft niks met willen sjoemelen te maken.
Boerderie
@kuilhapper

De fosfaatrechten worden ook niet toegekend op de forfaitaire normen, met als ijkpunt het gemiddelde: Indien dit wel het geval was dan hoor je mij niet. Het gaat er om dat wel degelijk de belangen van een bepaalde groep ondergeschoven worden en er goede argumenten zijn om hier anders mee om te gaan. Dat zou ook moeten. Maar op de één of andere manier dringt die bewustwording tot de sector zelf maar summier door.
kuilhapper
Quote Reactie van @Boerderie:
De fosfaatrechten worden ook niet toegekend op de forfaitaire normen, met als ijkpunt het gemiddelde: Indien dit wel het geval was dan hoor je mij niet.

Dan waren het gewoon dierrechten! was mij ook prima geweest...
Boerderie
@kuilhapper
Nee, het gaat er om dat je dan iedereen uitdeelt gebaseerd op het gemiddelde, ongeacht of die representatief is, of niet. Ik heb daarbij niets gezegd over het al dan niet werken met een KLW, het gaat om de vaststelling. Zoals de plannen er nu liggen, heb je dan evengoed ruimte binnen je fosfaatquotum om efficiënter om te gaan met je mineralen en zo productieruimte te creëren. Maar dan wordt men forfaitair toegedeeld. Dat betekent dat je gehouden wordt aan een norm die (soms totaal) niet representatief is, zoals nu bij de vaststelling van grondgebondenheid. Ik hoor ze alleen niet over dat dit dan vervolgens bij de vaststelling voor volgend jaar ook gebeurd, dus geen gelijke monniken, gelijke kappen...
+1
kuilhapper
Quote Reactie van @Boerderie:
Zoals de plannen er nu liggen, heb je dan evengoed ruimte binnen je fosfaatquotum om efficiënter om te gaan met je mineralen en zo productieruimte te creëren

Dat gaat nooit gebeuren, gaat Brussel nooit in mee. Feitelijk krijgen we gewoon dierrechten uitgegeven op basis van gemiddelde productie. Zelf nog productieruimte creëren, vergeet het maar.., uitbreiden wordt fosfaat kopen!
janv
Quote Reactie van @Boerderie:
De fosfaatrechten worden ook niet toegekend op de forfaitaire normen, met als ijkpunt het gemiddelde: Indien dit wel het geval was dan hoor je mij niet. Het gaat er om dat wel degelijk de belangen van een bepaalde groep ondergeschoven worden en er goede argumenten zijn om hier anders mee om te gaan. Dat zou ook moeten. Maar op de één of andere manier dringt die bewustwording tot de sector zelf maar summier door.

Fosfaat rechten die toegewezen worden in 2018(eerder zijn ze er niet)worden op de forfaitaire norm ingevoerd.
Boerderie
@janv Ik bedoel dan de gemiddelde forfaitaire norm van 41,3 dan wordt het wel beddrijfsspecifiek icm melkproductie.
janv
Quote Reactie van @Boerderie:
Ik bedoel dan de gemiddelde forfaitaire norm van 41,3 dan wordt het wel beddrijfsspecifiek icm melkproductie.

Is geen bedrijfsspecifieke norm,het is een norm die overheid op dit moment voor 1 gve rekent.
+1
Boerderie
@janv Waar het mij om gaat is dat deze norm niet representatief is om mee te rekenen voor grondgebondenheid. De enige juiste manier is om dan ook de productie mee te nemen, aangezien veel grondgebonden bedrijven die zelfvoorzienend zijn lang deze norm niet halen. Bio bedrijven, grasbedrijven. Door deze norm te nemen kan zoals Robbie al stelde zelfs iemand ineens wél grondgebonden worden terwijl hij mest zelf niet kan plaatsen (bij hele hoge productie). In de fosfaatsoap heb ik nog mee mogen bedenken over de definitie van grondgebonden: Kunnen plaatsen van de mineralen op grond opgegeven in gecombineerde opgave.

Daar voldoet deze regeling dus niet aan, beide kanten op. Er wordt echt wel bewust gekozen voor hoe iets wordt geïmplementeerd en in dat licht vind ik dit dus niet kloppen.
janv
Quote Reactie van @Boerderie:
Waar het mij om gaat is dat deze norm niet representatief is om mee te rekenen voor grondgebondenheid. De enige juiste manier is om dan ook de productie mee te nemen, aangezien veel grondgebonden bedrijven die zelfvoorzienend zijn lang deze norm niet halen. Bio bedrijven, grasbedrijven. Door deze norm te nemen kan zoals Robbie al stelde zelfs iemand ineens wél grondgebonden worden terwijl hij mest zelf niet kan plaatsen (bij hele hoge productie). In de fosfaatsoap heb ik nog mee mogen bedenken over de definitie van grondgebonden: Kunnen plaatsen van de mineralen op grond opgegeven in gecombineerde opgave.Daar voldoet deze regeling dus niet aan, beide kanten op. Er wordt echt wel bewust gekozen voor hoe iets wordt geïmplementeerd en in dat licht vind ik dit dus niet kloppen.

Iemand die zijn mest niet kan plaatsen is niet grondgebonden volgens de wet,maar volgens de berekening van robbie zou het( kunnen),Hoeveel boeren zijn dat in dit land.Waar praten we over.
Ik denk de verdeeldheid die er door gezaaid wordt schadelijker is.
+3
robbies
@kuilhapper Het heeft niet alleen met intensief extensief te maken. Het gaat om de verdeling. Een bedrijf met een melkproductie van meer dan 10.624, 200 GVE heeft en net niet grondgebonden is op basis van de gerealiseerde cijfers krijgt nu per koe wel 8 kilogram fosfaat per koe aan plaatsingsruimte in de schoot geworpen. Op 200 GVE is dat (200*8)/80= 20 ha. daardoor is hij wel grondgebonden en hoeft hij 4% minder in te leveren (8 koeien). Leg dan maar eens uit aan een melkveehouder met 50 GVE (productie 7.500 kilogram melk) die net wel grondgebonden is, dat hij 4 % extra moet inleveren, omdat hij op basis van forfaits 3,2 kilogram fosfaat per koe plaatsingsruimte kwijtraakt. Hij moet nu 2 GVE extra inleveren.

Een beetje jurist moet hier alvast een aanknopingspunt in vinden om dit ter discussie te stellen
kuilhapper
Quote Reactie van @robbies:
Een beetje jurist moet hier alvast een aanknopingspunt in vinden om dit ter discussie te stellen

Stel je daar nou maar niks van voor, over 10 maand hebben we fosfaatrechten, die nu een probleem hebben, hebben dat dan ook!
robbies
@kuilhapper een plan zal niet klappen op 1 aspect, maar kan wel aanleiding zijn om het hele plan juridisch eens onder de loep te nemen. Als het vervolgens klapt en derogatie alsnog op de totale tocht komt te staan, dan zullen fosfaatrechten voor veel bedrijven al niet meer nodig zijn
+1
pieta
@Boerderie Niet om het een of het ander maar beseft dat meisje dat net de sector binnen is gewandeld gewone gezinsbedrijven die niet gegroeid zijn extra korting in de schoenen heeft geschoven zonder dat deze bedrijven hebben bijgedragen aan de verhoging van de NL-productie qua fosfaat. Niet dat ik deze regeling nu helemaal handig vind maar ik vind het stiekem ook nog wel lachen zeg maar. 😁
+1
Boerderie
@pieta Beste Pieta, je bent misschien niet helemaal op de hoogte, maar ik speel al meer dan een jaar geen rol meer in de fosfaatsoap. Ik had het ook heel terecht gevonden dat de niet groeiers niet gekort zouden worden, maar helaas was dat juridisch niet mogelijk. Van Dam heeft dat nog door landsadvocaten uitvoerig laten onderzoeken begin 2017, gaat ook erg in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel en had 't van harte toe gejuicht die groep te ontzien.

Maar dat wil niet zeggen dat je dan verder alles maar op zijn beloop moet laten. Ik sta volledig achter en voor de input die ik destijds gegeven heb. Hoe GRONDig zich nu af en toe profileert heb ik mijn twijfels bij.

Ik hoor jou trouwens ook niet klagen over de fosfaatreferentie nu voer-mestcontracten blijkbaar erkenning krijgen voor AMvB. Komt je net weer beter uit denk ik.
pieta
Quote Reactie van @Boerderie:
Ik hoor jou trouwens ook niet klagen over de fosfaatreferentie nu voer-mestcontracten blijkbaar erkenning krijgen voor AMvB. Komt je net weer beter uit denk ik.

Klopt daar klaag ik niet over. Maar in mijn beleving is rechtvaardig dat wie al jaren op een bepaalde manier boert dat niet van de ene op de andere dag verboden mag worden. Wij hebben in 2002 ooit een uitbreiding gedaan, netjes melkquotum gekocht en zijn toen een 110 koeien gaan houden. Per 2 juli 2015 zijn we tov 2002 met ongeveer 3 keer zoveel hectares uitgebreid als aantal koeien. En de uitbreiding van 2015 tov 2014 volledig grondgebonden gedaan.
janv
,,,,,,[quote="@Boerderie" p="1396712"] Hoe GRONDig zich nu af en toe profileert heb ik mijn twijfels bij.,,,,,,

Ben blij dat ik niet de enigste ben die twijfels heb bij grondig:😀 welke twijfels heb jij bij grondig.? Maar als ik het goed begrepen heb,zit er nog een boeren bestuur achter, hoe moet ik dat rijmen met de milieudefensie die daar aan de touwtjes trekt.
+1
m uut m
@pieta
Alle bedrijven die de mest niet op eigen bedrijf kunnen plaatsen zijn een onderdeel van het probleem. Een extensief bedrijf dat is 2015 binnen zijn eigen plaatsingsruimte is gegroeid is niet de veroorzaker van de fosfaat overschot.
Bedrijven zoals die van jou zijn daar verantwoordelijk voor.
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
Een extensief bedrijf dat is 2015 binnen zijn eigen plaatsingsruimte is gegroeid is niet de veroorzaker van de fosfaat overschot.

voor 2 juli niet nee, daarna wel
m uut m
@brabo
Ook niet maar toen was het plafond al overschreden.
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
toen was het plafond al overschreden.

nogmaals, voor twee juli had je mogen groeien zo veel je wilde, nadien niet meer.
m uut m
@brabo
Er is geen wet die dat verbood.
En nogmaals als elke veehouder grondgebonden was hadden we geen overschot. Zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen.
+1
brabo
@m uut m
Nee er was geen wet die dat verbood, maar van 1 maart gaat er een andere wet en die je dat wel aanraad op straffe van behoorlijke boetes
tja, en als elke melkveehouder grondgebonden was dan had de akkerbouw een groot probleem.
Wanneer ga je nu eens snappen dat fosfaatrechten straks uit gedeeld gaan worden op basis van produktie in het verleden, en niet op plaatsingsruimte.
George
Quote Reactie van @brabo:
elke melkveehouder grondgebonden was dan had de akkerbouw een groot probleem

Waarom?
+1
brabo
Quote Reactie van @George:
Waarom

dat juist een akkerbouwer dat niet weet.
omdat er dan geen mest meer richting akkerbouw gaat Sjors. En nu zul je wel melden dat ze het dan met kunstmest wel af kunnen. En ja dat kunnen ze ook, maar niet voor vele jaren op rij
Noorderling
@brabo
Vruchtwisseling doet veel meer dan eens in de paar jaar een paar kuub mest. Er zijn genoeg percelen waar al 20jaar geen dierlijke mest op is gekomen en daar groeien de gewassen ook goed.
zwier
@brabo Hoe deden ze dit dan 30 jaar geleden? Toen was er helemaal geen mestoverschot.
brabo
@zwier
misschien niet , maar toen werden ook niet de opbrengsten gehaald die er tegenwoordig vanaf komen in de akkerbouw.
30 jaar geleden ging er overigens ook al mest richting de akkerbouw hoor, alleen werd er toen niet voor bij betaald
m uut m
@brabo
Dat snap ik best.
Maar dat wil niet zeggen dat ik mij daar bij neerleg.
Wij moeten richting plan JC en dat kun je het snelst bereiken door geen derogatie voor de komende jaren.
Jij wil het nog niet begrijpen dat de fosfaat rechten ons straks een veelvoud gaan kosten van wat de derogatie ons ooit kan brengen.
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
ons

het is maar net wie je onder "ons" verstaat. Voor jouw persoonlijke situatie zou het best zo kunnen zijn. Voor mijn persoonlijke situatie en voor de gemiddelde NL melkveehouder in ieder geval niet
simpel
@m uut m onzin! ik ben gegroeid binnen de fosfaatplaatsingsruimte van mijzelf en een akkerbouwer. ben ik en de akkerbouwer dan wel schuldig volgens jouw?
+1
m uut m
@simpel
De plaatsingsruimte van de akkerbouwer is niet jouw plaatsingsruimte.
simpel
@m uut m maar samen met die akkerbouwer zijn we wel grondgebonden! dus ik produceer samen met die akkerbouwer geen overschot
Noorderling
@simpel
U heeft geen mestverwerkingsplicht?
simpel
@Noorderling regionale mestafzet overeenkomst, dus verwerkingsplicht vrijgesteld
+1
pieta
@m uut m Pure kletskoek. Het is een productieplafond. Alle productie draagt bij. Dat bepaalde grondgebondenheidseisen het overschrijden hadden kunnen uitstellen klopt.
m uut m
@pieta
Bepaalde grondgebonden eisen had al deze ellende kunnen voorkomen.
zwier
@pieta Helemaal geen kletskoek, productie plafond heeft direct te maken met de plaatsing ruimte, maw, als Nederland groter was geweest hadden we ook een hoger productie plafond gehad. Dus eerst is de plaatsingsruimte bepaald en aan de hand daarvan het productie plafond.
+1
pieta
Quote Reactie van @zwier:
als Nederland groter was geweest hadden we ook een hoger productie plafond gehad

Hiermee geef je de onzin toch aan. We hebben sinds jaar en dag al veel vee in NL. Enerzijds door een geweldig stimuleringsbeleid van weleer en anderzijds door de vele ontzettend ambitieuze ondernemers. Als NL groter was geweest en we hadden niet meer "boerenpotentieel" gehad had eenieder wat meer ruimte gehad. We hebben jaren gevangen gezeten in een quotumsysteem en dat quotum kwam eigenlijk altijd al meer als vol. Dan laten ze het los zonder enige vorm van echte beperking. Dat kon gewoon niet. NL is te klein voor de ambities die hier leven.
Ik snap wel dat ze de grondgebonden bedrijven ontzien van korting. Er is eenmaal politiek draagvlak voor. Maar de logica vind ik toch wat ver gezocht. De enige groep bedrijven die ze niet hadden hoeven te korten waren bedrijven die al lang niet meer uitgebreid zijn in productie.
zwier
@pieta fosfaat plafond is toch al vast gelegd in2002 of zo? We zaten toen vast in het quotering systeem. Ik zeg alleen dat het productie plafond een direct afgeleide is van plaatsing plafond.
Wees blij dat de extensieve bedrijven alleen hun eigen plaatsingsruimte claimen en niet zoals jij wilt ook een gedeelte van een ander zijn plaatsing ruimte
pieta
Quote Reactie van @zwier:
Wees blij dat de extensieve bedrijven alleen hun eigen plaatsingsruimte claimen en niet zoals jij wilt ook een gedeelte van een ander zijn plaatsing ruimte

Ik claim niemand zijn plaatsingsruimte. Ik vind dat wie altijd legaal vee gehouden heeft dat moet kunnen blijven doen. Op een gegeven moment was NL vol blijkbaar en dan wordt er een quotum ingesteld. Ik vind dat op zich wel logisch.
En dat ze lange tijd geleden al eens een keer iets beters hadden moeten regelen kan ik wel in meegaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dat is niet mijn schuld. Wij werken al 10 jaar op grondgebondenheid aan. We zijn qua ruwvoer geheel zelfvoorzienend. Ik zie gewoon niet wat ik verkeerd doe of gedaan heb.
m uut m
@pieta
Als je niet al je mest op je eigen land kan plaatsen claim je in principe wel de ruimte van een ander.
Wat noem jij grondgebonden?
Zelf voorzienend voor ruwvoer is een zeer ruim begrip.
+3
Coen
@m uut m , gedateerde getallen qua aanwendingsnormen 😞

zelfvoorziening ruwvoer is door de ontwikkeling in de techniek / technologie mogelijk, echter op dit moment met roofbouw op de grond.
evenwichtsbemesting vraagt overal om hogere aanwendingsnormen.
pieta
@m uut m Het ruime begrip hiervan is het probleem. Ik ken er ook die wel de mest kon/kunnen plaatsen op eigen land en toch af en toe ruwvoer kopen.
Maar ik vraag me nog steeds af wat er mis is met het vee houden waar je het voer voor hebt, middels vvo's de verwerking steunen en mest afzetten bij een akkerbouwer. Het echte probleem is dat NL te klein is voor al onze ambities tezamen. En dat je niet van de ene op de andere dag elk bedrijf verplichte volledige grondgebondenheid kunt opleggen.
robbies
@pieta maar wel van de ene op de andere dag een productieplafond?
pieta
@robbies Dat productieplafond was er al jaren.
pieta
Quote Reactie van @m uut m:
Als je niet al je mest op je eigen land kan plaatsen claim je in principe wel de ruimte van een ander

Ik claim mijn recht om het vee te blijven houden wat ik al vele jaren houdt.
m uut m
@pieta
Dat is geen recht.
pieta
@m uut m Net zo min als plaatsingsruimte. Of heb jij al vele rechtszaken aangespannen bij elke normverlaging. En als het over recht gaat dan wil ik even melden dat ik een milieuvergunning en een NB-vergunning heb voor iets van 180 melkkoeien met jongvee. En dat er tot vorig jaar geen plicht was om grond te hebben om melkvee te mogen houden. En dat we sinds er AmvB grondgebondenheid en daarna de melkveewet we netjes (zeer ruim zelfs) aan die grondgebondenheidseisen voldoen. Dus ik denk zelfs dat ik meer in mijn recht(juridisch gezien) sta als iemand die plaatsingsruimte over heeft op zijn grond. De plaatsingsruimte op grond is namelijk juridisch voorheen nooit(vanaf 2000 ofzo) de basis geweest om melkvee te mogen houden en vanaf het moment dat die (beperkte) eis er wel was voldoen wij daar netjes aan.
En dat het jou niet bevalt kan ik ook niet helpen. Sommige dingen had ik ook liever anders gezien.
+1
Wilbert
@pieta Zelfs voor bio boeren is grondgebondenheid niet verplicht...
m uut m
@Wilbert
Je bent wel verplicht om al je mest op biologische grond te plaatsen.
+1
Wilbert
@m uut m en op vergelijkbare manier plaatsen veel gangbare boeren hun mest op gangbare grond.
puntertje
@Wilbert doen varkenshouders ook, en worden nu uitgekotst door een groot deel van de bevolking die daar weinig begrip voor heeft. Dat is ook het voorland waar een gedeelte van onze collega's onze sector naar toe trekken. Vergelijk het met weidegang, was prima te regelen binnen de sector maar nee, sommigen binnen de sector gaan weiden tot de grond toe afbranden, en kijk aan, over een paar jaar is het verplicht.
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
doen varkenshouders ook, en worden nu uitgekotst door een groot deel van de bevolking die daar weinig begrip voor heeft

Volgens mij zitten er andere motieven achter het door jou genoemde uitkotsen dan dat ze mest afzetten.
m uut m
@pieta
Opstallen en intensiveren was het begin van het probleem. Komt dat bekend bij je voor.
christo
@m uut m Vraag jezelf eens wat nu het probleem is. Zolang iets opgelost kan worden hoeft het geen probleem te blijven. Als je blijft geloven in gecreeerde problemen werk je jezelf ook een keer vast. Wees blij met de diversiteit die jou bestaansrecht geeft.
m uut m
@christo
Het is niet mijn probleem maar toch wordt ik gekort. Terwijl het hele probleem simpel is op te lossen. Het fosfaatrechten stelsel is niet de oplossing.
+1
christo
@m uut m Als alle energie nu eens in fatsoenlijke richting was gestoken i.p.v. elkaar verwijten maken, dan waren we heel wat verder geweest. Nu alleen maar verliezers.
m uut m
@christo
Zijn we het daar over eens
+1
fries8
@m uut m Gewoon het oude melkquotum weer invoeren wat iedereen toen had. probleem opgelost
pieta
@m uut m Sommige zijn ook intensief omdat de normen aangescherpt zijn.
m uut m
@Wilbert
Biologische veehouderij inclusief varkens en pluimvee is verplicht zijn mest biologisch af te zetten .
Was de hele veehouderij in nederland zo geregeld dan was er geen probleem.
schoppenboer
@m uut m
Hetzelfde als mijn mest afzetten naar een akkerbouwer. Allebei niet biologisch.
m uut m
@schoppenboer
Een biologische boer moet aantonen dat de mest op biologische grond is geplaatst daar is hij verantwoordelijk voor.
Gangbaar kan de voorraden aanpassen en mest door een intermediair laten ophalen met andere woorden jaar productie hoeft niet opgehaald worden en wat afgevoerd is ben jij niet meer verantwoordelijk voor .
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
verplicht om al je mest op biologische grond

mag een biologische boer zijn mest niet naar gangbare grond brengen dan?
m uut m
@brabo
Nee
brabo
@m uut m
kan ik eigenlijk niet geloven en ik snap ook de reden niet.
andersom kan ik het me wel voorstellen
Wilbert
@m uut m bio akkerbouwers mogen geen kunstmest gebruiken en mogen enkel bio mest gebruiken. Zonder deze mest zijn zij snel uitgeboerd. Dus heeft niets te maken met de veehouderij kant, maar ter bescherming van de bio akkerbouwer dat deze voldoende mest kan krijgen.
pieta
@brabo Nee, maar ze mogen wel gangbaar voer bijkopen.
J.v.G
@pieta biologisch eigenlijk helemaal niet zo logisch😕
m uut m
@pieta
Echt niet.
+1
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
Echt niet

dat doen ze anders wel
m uut m
@brabo
In mijn omgeving niet.
Zal wel weer iets Brabants zijn die weten de regeltjes wel vaker wat bij te buigen.
weurding
@m uut m bloedt je neus?
m uut m
@weurding
Dit zijn de regels waar we ons aan moeten houden. Doen we dat niet dan zijn we het bio certificaat weer kwijt. Daar mag je elke biologische boer op aanspreken.

Diervoeding
U voert uw dieren biologisch voer. Het diervoeder moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De niet biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen moeten staan op bijlagen V en bijlage VI van Verordening 889/2008.
Diervoeders moeten GMO vrij geproduceerd zijn.
Diervoeders mogen geen antibiotica, medicinale stoffen of groeibevorderaars bevatten.
Voer van percelen welke zijn aangemeld bij Skal, maar nog niet biologisch zijn, mag u voeren onder bepaalde voorwaarden.
In omschakelingsvoer van percelen die in het 'tweede jaar van omschakeling' zijn mag u voeren voor:

100 % van het totale rantsoen (% drogestof per jaar) als uw in omschakelingsvoer alleen van eigen bedrijf afkomstig is.
30 % van het totale rantsoen als u tweede jaars in omschakelingsvoer aankoopt. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt.
In omschakelingsvoer van percelen die in het 'eerste jaar van omschakeling' zijn mag u gebruiken voor begrazing of oogsten. U mag hiervan maximaal 20% van het totale rantsoen gebruiken onder de volgende voorwaarden:

U teelt op deze percelen overblijvende gewassen (gras, luzerne) of eiwithoudende gewassen (erwten, tuinbonen, veldbonen, kapucijners, schokkers en lupinen). Voor bijvoorbeeld maïs geldt deze regeling dus niet.
De percelen zijn van eigen bedrijf en zijn de afgelopen 5 jaar niet biologisch geregistreerd geweest.
Verkoopt u de oogst van 'eerste jaar in omschakeling' percelen, dan moet u het verkopen zonder verwijzing naar biologisch.
Wanneer u 'in omschakelingsvoer' aankoopt en daarnaast eerste én tweede jaars omschakelingsvoer van uw bedrijf voert dan mag dit maximaal 30% van het totale rantsoen zijn.

Krachtvoer
U mag maximaal 40 % van het totale rantsoen krachtvoer voeren. Corn cob mix, maiskolverschroot, perspulp, bierborstel, aardappelvezels, gras- en luzernebrok telt u mee als krachtvoer als:

Het voedermiddel meer dan 900 VEM/kg droge stof bevat
Het voedermiddel een structuur van 0,3 of minder heeft
Het voedermiddel een droge stof van 80% of meer heeft
Voer van eigen bedrijf
Minimaal 60% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen.

Toevoegingen en hulpstoffen bij het inkuilen
U mag bij het inkuilen toevoegingen en hulpstoffen gebruiken, maar alleen middelen die staan op bijlage VI (onder 1e) van Verordening 889/2008. Als u producten van agrarische oorsprong gebruikt, zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, moeten deze biologisch zijn.

Moet u jonge zoogdieren moedermelk voeren
Jonge zoogdieren voert u bij voorkeur moedermelk. Als dit niet kan, mag u de jonge zoogdieren biologisch melkpoeder geven. Natuurlijke biest moet biologisch zijn. Zolang er geen biologische biestvervanger bestaat, mag u eventueel gangbare biestvervanger gebruiken. De zoogperiode voor kalveren is minimaal 3 maanden.
brabo
Quote Reactie van @m uut m:
iets Brabants

Tja, dat is lekker.
Altijd maar naar een ander wijzen....
De KLW was al niks en werd de sjoemelwijzer genoemt en nu de de sjoemelbioboeren vernoemd worden ligt het ineens aan de plek waar je woont.
Doe toch eens niets zo huichelachtig man. Je weet toch dat overal gerommeld kan worden met de regels. Dus ook binnen de biowereld.
m uut m
@brabo
In mijn omgeving wordt NIET gerommeld met gangbaar voer aan biologische koeien te voeren. Als jij in jouw omgeving dat anders ervaart zal dat dan toch iets Brabants zijn.
Je geeft nu ook toe dat de klw fraudegevoelig is.
+1
pieta
@m uut m Altijd opletten waar je je handen voor in het vuur steekt. 😁
brabo
@m uut m ik geef niet toe dat de klw fraudegevoelig is. Ik geef aan dat als je wil frauderen dat je dat met alles kan . Dus met de klw maar ook met de reglementen van de bioboeren.
En waarom ga jij er van uit dat die sjoemelen bioboer een Brabander is? Ik heb die verhalen ook al eens horen vertellen een heel eindje boven de rivieren
m uut m
@brabo
Nu begin je al terug te krabbelen.
Eerst beweer je dan ze gangbaar voer voeren en nu heeft iemand je verteld dat hij een verhaaltje heeft gehoord dat er een bio-boer gangbaar voer aan zijn biologische koeien voert.
Heel geloofwaardig.
pieta
@m uut m Ik kan je vertellen dat ik het ook wel gehoord heb. En waar rook is is vaak ook wel vuur. 😁 En ik heb het uit betrouwbare bron.
+1
brabo
@m uut m ik krabbel helemaal niet terug man.
ik weet gewoon een paar namen van bioboeren die voor 100 % zeker afgelopen jaren voer bij gekocht van een niet biologisch bedrijf. Dat ik hier die namen niet ga noemen op het prikkebord kun je ook wel snappen denk.
Maar als jij nog in sprookjes wil geloven dat in de biosector niet gesjoemeld wordt, dan laat ik je maar in die waan.
Leo,s vriend
@m uut m nee, ook bioboeren mogen mest afzetten, niet voor niets is ruim 10% van de bioboeren niet grondgebonden.
m uut m
@Leo,s vriend
Stikstof uit dierlijke mest, maximaal 170 kg per hectare per jaar
U mag maximaal 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest gebruiken. Produceert u meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar (bij een te hoge veebezetting) betekent dit dat u al het overschot moet uitrijden op biologische percelen van een ander bedrijf. Dat al uw mest is uitgereden op biologische gronden moet u kunnen aantonen in de administratie.
zwier
@m uut m We hebben het over mest , maar als het over grondgebonden gaat praten ze ineens over voer
Farmer_
@zwier Het is toch heel simpel, kun je je mest afzetten binnen de geldende regels op eigen land ben je grond gebonden, kun je dat niet werk je mee aan een overschot.
m uut m
@Farmer_
Piet weet wel wat grondgebonden is
+1
zwier
@Farmer_ Ik snap dat ook wel maar er zijn er die in de discussie over mest/ fosfaat overschot, de term grondgebonden gaan gebruiken voor de hoeveelheid voer die ze winnen. de ene keer hebben over mest en als het hen beter past praten ze liever over voer lijkt het wel.
matt
Hier bij de uitleg

Of bedrijven grondgebonden zijn en dus ontzien worden bij de korting van 4% bij vaststelling van het referentieaantal wordt bepaald door de fosfaatproductie van het gemiddeld aantal aanwezige dieren in 2015 te vergelijken met de fosfaatruimte van het bedrijf in 2015. Voor de fosfaatproductie van de runderen wordt uitgegaan van een excretieforfait van 9,6 kg fosfaat voor een vrouwelijk rund van 0-1 jaar, 21,9 kg fosfaat voor een vrouwelijk rund van een jaar of ouder dat niet heeft gekalfd en 41,3 kg fosfaat voor een rund dat tenminste een keer heeft gekalfd. De fosfaatruimte is die als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel II van de Meststoffenwet, echter voor natuurterreinen zijnde grasland wordt 70 kg fosfaat per ha gerekend en voor overig natuurterrein 20 kg fosfaat per hectare. Voor de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond telt de hoeveelheid grond op basis van de gegevens krachtens de landbouwtelling en de gecombineerde opgave 2015
+1
Nick83
@matt ja... de bioboeren zijn de lul, want die hebben normaal een veel lagere excretie. Sommigen zullen nu plots niet grondgebonden meer zijn.
+1
Wilbert
@Nick83 idd, zeer dom van makers van dit plan om dit er zo in te zetten. Bio en extensief hebben laten zien dat ze de politiek / maatschappij aan hun zijde hebben. Dit corrigeren wordt hun volgende overwinning.
+1
Veehouder grond
Rekenen met de gemiddelde melkproductie en daarvan afgeleide fosfaatnorm 41 kg per GVE is totaal onnodig als forfaitaire fosfaatnormen per bedrijf direct beschikbaar zijn.
Wie heeft dit erdoor gedrukt?
+1
weideboer
@Veehouder grond uiteindelijk zijn WIJ verantwoordelijk dat dit er doorheen is gedrukt. We zijn vrijwillig gaan groeien en en wij zijn er zelf als sector niet eens over geworden hoe dit op te lossen. Dus anderen hebben de regie overgenomen, en dan krijg je dat er gehakt van je gemaakt wordt met de botte bijl. Harde maar eerlijke conclusie.

Lees ook;

melkvee.nl/m/nieuws/…-
robbies
@weideboer beetje simplistisch uitgelegd.
weideboer
@robbies en toch is het zo. achteraf praten is makkelijk maar feit blijft een feit. Hetzelfde is nu weer gebeurd met de weidegang, de andere kant blijven uitkijken is prima, mekker dan ook niet dat anderen het heft in handen nemen, in dit geval de politiek(opnieuw). Conclusie; wij mekkeren te veel en kijken te veel naar ons eigen toko, die we als de enige waarheid beschouwen
Veehouder grond
@weideboer De oplossing is in deze discutabel! Het heeft ook niets te maken met eerdere fosfaatwetgeving! Er wordt ineens besloten een gemiddelde melkproductie aan te houden terwijl juist daar behoorlijke spreiding is!
Wie is de initiatiefnemer hierin geweest? Ik benieuwd naar de afwegingen.
dijkstra uit w
Wat een mooi land leven we, eerst in de voorstellen van de fosfaatwetgeveing net niet grond gebonden, maar nu door de gem P productie op 41,3 te stellen 15 kilo plaatsingsruimte over.. en dus geen 4% krimp nodig.

@Wiebren is dit nu hetzelfde in de komen de fosfaatwetgeving, of wordt daar wel rekening gehouden met je eigen forfaitaire norm pet melkkoe?
Wiebren
@dijkstra uit w in 2018 is het zoals eerder aangekondigd, fosfaatrechten op basis de forfaits van diercategorie 100, 101&102. Aantallen per categorie van 2 juli 2015. pink 21,9 kalf 9,6 en koe afhankelijk van productie zoals in tabel 6 RVO.
Rechten krijg je per 1 januari 2018, de generieke korting wordt er eerst afgetrokken voordat je ze toegekend krijgt. Grondgebonden geen korting.

In 2017 de regeling die kijkt naar I&R. Heeft maar 1 doel, tenminste 4 miljoen (of als stoppers niks wordt 6,5 mln) reduceren door melkveehouders koeien te laten afvoeren naar slacht of te exporteren. Sluiproutes om ze om te katten of op een schuiladres te stallen zijn zoveel mogelijk afgesloten. De geldsom per GVE (€240,-/maand of meer) en het percentage per periode 3 (min. 10 max 20%) en 4,5 (minimaal dat van 3, max 40%) bepalen hoe hard dat gaat.
2017 wordt een bijzonder jaar voor wie toch meer melkvee wil houden.
kuilhapper
Quote Reactie van @Wiebren:
2017 wordt een bijzonder jaar voor wie toch meer melkvee wil houden.
Je bent het woordje 'duur' vergeten...
+2
Farmer_
Quote Reactie van @Wiebren:
De geldsom per GVE (€240,-/maand of meer)

Voor dat Geld kun je 3 GVE in het buitenland stallen.
+1
weurding
@Farmer_ nog ruimte over? 😄
+1
Farmer_
@weurding Misschien wel.
Frans1
@Farmer_ Kijk maar uit wat je zegt,er zijn er hier nog pak em beet 160.000 over,moet je toch knap wat ruimte hebben 😄
Wiebren
Naar aanleiding van de vele vragen hierover.
De regeling moet in 2017 haar werk doen, vanaf 1 maart welteverstaan.
Dat betekent dat alle referenties door RVO moeten worden vastgesteld en in geval van melk-leverende bedrijven aangeleverd worden bij ZuivelNL. Daarnaast moet voor ieder bedrijf bepaald worden of deze grondgebonden is of niet.
Kijk ook naar de fosfaatrechten, dat gaat niet in 3 weken als je per bedrijf én moet berekenen én moet discussiëren over de getallen.
Let wel: referentie 2 juli 2015 voor fosfaatrechten is niet in alle gevallen gelijk aan die voor de regeling. Dat komt door het verschil in uitvoering:
- Fosfaatrechten is gebaseerd op diercategorieën uit de Meststoffenwet
- Fosfaatregeling is gebaseerd op vrouwelijk rundvee uit I&R.

Daarom de werkwijze:
- vrouwelijke runderen uit I&R worden omgerekend naar aanwezige GVE's in 2015.
- aan elke GVE wordt 41,3 kg fosfaat toegerekend (en aan kalf dus 0,23x41,3 en pink 0,53x41,3)
- vervolgens wordt plaatsingsruimte van geregistreerde hectares Opgave 2015 berekend en afgetrokken van productie.
- is productie groter dan plaatsingsruimte: niet grondgebonden. Anders wel.
- Grondgebonden terug naar 2 juli 2015 om buiten regeling te vallen, niet-grondgebonden naar 2 juli 2015 -4%
pieta
Quote Reactie van @Wiebren:
rouwelijke runderen uit I&R worden omgerekend naar aanwezige GVE's in 2015.

De nuchtere stieren tellen dus niet mee?
Wilbert
@Wiebren Dank voor de uitleg. volgens mij een zeer kleine moeite om ook de melkproductie mee te nemen. Deze is al bekend. Dan maar geen bezwaarmogelijkheid voor het aantal liters geleverd. Is ook niet aan de orde bij het bepalen van grondgebondenheid. (Lager is gunstiger).
Huidige methode is echt te kort door de bocht.
Wiebren
@Wilbert een zeer kleine moeite voor een individueel bedrijf, dat is waar. Tenzij je in 2015 weidekoeien had, stierkalfjes vallen hier weer weg en in fosfaatrechten niet. Oftewel andere berekening. En niet-melkleverend weer andere GVE-verhoudingen.
Dus dat maal bijna 30.000 bedrijven die in I&R Rundvee houden. Dat wordt niks voor 1 maart.
Dus toch pragmatisch en doordoen, zo is besloten
Wilbert
@Wiebren alle benodigde gegevens omtrent melkproductie en aantal melkkoeien zijn al bekend bij RVO. Deze hebben we zelf moeten controleren eind augustus ivm aantal fosfaatrechten.
Werk verder met die gegevens. Als het dan niet klopt omdat iemand het nog niet heeft gecontroleerd, jammer dan. Vindt deze persoon het ook niet belangrijk.
Weidekoeien staan er buiten, die produceren immers geen melk voor verkoop. Snap wel dat deze worden meegenomen voor grondgebondenheid.
Noorderling
@Wiebren
Hoe gaat het met bedrijfsoverdrachten?
Referentie is het oude overgenomen brs nummer voor zowel gve als p ruimte?

Ook na anderhalf jaar nog niks gehoord over definitieve fosfaatrechten, wordt ook wel eens tijd.

Als je geen referentie hebt kun je ook nergens naar toe werken, maar daarop kunnen wel sancties opgelegd worden?
Wiebren
@Noorderling ja als je die overdracht overeengekomen bent in ieder geval de fosfaatreferentie. Voor de regeling 2017 voor de zekerheid voor 1 april nogmaals melden bij RVO.

Grond kan ik niet overzien vandaag. Grond bijtellen bij 2015 na overname niet denk ik. Verwacht dat Van Dam wat regelt voor simpele verandering van het "briefhoofd" van bedrijf. Bijv. toetreding maat, van eenmans naar vof zolang bedrijfsstructuur maar niet gewijzigd is
Noorderling
@Wiebren
Laatste is het geval, als ik berichten zo lees van najk ben ik er nog niet helemaal gerust op. Betekend wel dat we wel of niet grondgebonden zijn. Zou mij weinig verbazen als rvo/zuivelNL zich nu verslikt in peildata en referenties en ze je melkgeld inhouden waar je twee jaar achteraan kunt procederen.

Ondertussen zijn we bijna 2jaar verder, in die periode is er wel wat gebeurd in nederland.
Veehouder grond
@Wiebren dank voor de toelichting
m uut m
@Wiebren
ZuivelNL legt straks uit dat grondgebonden wordt bepaald door het aantal dieren van de GO 2015 en niet 2 juli 2015 is dat correct.
dwers
Het is allemaal hogere wiskunde,gewoon 2 koeien + jongvee per HA duidelijk en simpel.
maar ja dat kost te veel hun baan.
pieta
@dwers Dat klopt.
Coen
@dwers , de hele fosfaatsoap moet een technocratisch gedrocht blijven, dat houdt nooit stand dus je eigen plan maken en niet afhankelijk worden van de politiek en (sinds kort ook) ideeen van belangenbehartigers 😄
George
Quote Reactie van @Coen:
eigen plan maken

Dat is vast en zeker je plan-B.
Coen
@George , graag niet allemaal ons plan-B kopieren, een ieder moet zijn eigen plan maken.
bedrijfsplannen zijn er de laatste jaren al veel teveel gekopieerd, met de huidige malaise / soap tot gevolg 😞
robbies
Een beetje off topic, maar nu voermestcontracten als grondgebonden wordt gezien, is de intensieve veehouderij dubbel gematst. Allereerst kunnen ze gemakkelijker aan de AMVB voldoen, maar hebben ze ook een hele dikke referentie die eigenlijk niet terecht is. Of worden met terugwerkende kracht ook de hectaren onder voer/mest contacten in referentiejaar 2014 bij de berekening van de mvfr meegenomen? Wat denk 't prikkerbord daarvan?
cornelissen
Quote Reactie van @robbies:
voermestcontracten als grondgebonden wordt gezien

Ik neem aan,dat je dan deze ook bij de gecombineerde opgave moet opgeven en intekenen
(maar dan eventueel als voermestcontracten,maar daar is toch niets mis om ze in te tekenen)
robbies
@cornelissen Ik doel op de AMVB grondgebonden groei. Het klopt toch dat daar nu ook regionele voermestcontracten zijn opgenomen als zijnde grondgebondenheid. Of zit ik er nu compleet naast?
matt
Quote Reactie van @robbies:
Ik doel op de AMVB grondgebonden groei. Het klopt toch dat daar nu ook regionele voermestcontracten zijn opgenomen als zijnde grondgebondenheid. Of zit ik er nu compleet naast?

volgens mij zijn die contracten nog niet in werking,maar wel opgenomen in de AMVB grondgebonden groei.
en worden ze nu voorbereid,om volgend jaar in werking te treden.
prima moment dus om nu te discussieren,hoe deze contracten in te richten
Nick83
Quote Reactie van @robbies:
Allereerst kunnen ze gemakkelijker aan de AMVB voldoen, maar hebben ze ook een hele dikke referentie die eigenlijk niet terecht is.

Hiermee zeg je 2 dingen die gewoon op hetzelfde neer komen...
robbies
@Nick83 ik snap de verwarring. Ik bedoel het volgende: de MVFR is gebaseerd op de hoeveelheid grond in GC in 2014 exclusief voermestcontracten, terwijl nu ook de voermestcontracten meetellen in de AMVB. Dan zou eigenlijk ook de MVFR aangepast moeten worden inclusief voermestcontracten in het referentiejaar

Stel: een melkveehouder heeft zijn volledige mest overschot in het referentiejaar met voermestcontracten geregeld. Zijn mvfr wordt echter berekend obv zijn eigen grond. Hij heeft dus een hele dikke referentie. Nu tellen zijn voermestcontracten ineens ook mee als grondgebondenHeid en kan hij uitbreiden zonder een ha grond extra onder zijn bedrijf te schuiven tov het referentiejaar.

Zo helderder?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
verwarring

Zeg nu gewoon wat je bedoelt. Intensief heeft eerst een referentiehoeveelheid fosfaatproductie opgebouwd door mestafvoer in het verleden. Deze referentie is verwerkingsvrij. Nu mag dezelfde hoeveelheid afgevoerde fosfaat opnieuw opgevoerd worden in het kader van de voer/mest-contracten waardoor deze twee keer vrijgesteld is van verwerking en zelfs mee telt voor de grondgebondenheid. Kortom, alleen maar voordeel voor de betreffende melkveehouders. Wat is nu precies je probleem? Ik krijg het idee dat hoewel je er zelf geen nadeel van hebt, dat je je collega's het voordeel misgunt.
pieta
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ik krijg het idee dat hoewel je er zelf geen nadeel van hebt, dat je je collega's het voordeel misgunt.

Dat merk je hier wel vaker. Over de verwerkingsplicht: dat is niet zo spannend bij de huidige prijsstelling. Voor de grondgebonden groei zou ik zeggen met een overgangstermijn naar een max veebezetting per hectare maar dan niet JC zijn plan maar 3 of 4 GVE/ha.
puntertje
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ik krijg het idee dat hoewel je er zelf geen nadeel van hebt, dat je je collega's het voordeel misgunt.

Ik denk dat jij daar wel achter komt als je in 2018 fosfaatrechten wilt kopen. Die worden door dit soort regelingen onbetaalbaar omdat er geen enkele druk is richting grondgebondenheid, dwz dat begrip is dusdanig uitgehold dat het een lachertje is geworden.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @puntertje:
denk dat jij daar wel achter komt als je in 2018 fosfaatrechten wilt kopen

Contracten liggen al ruim een half jaar in de kast. Maak je nou niet druk over zaken die je toch niet meer kunt veranderen, intensief heeft de lobby gewoon beter voor elkaar dan extensief. Links- of rechtsom draait het op termijn toch uit op grondgebondenheid. De vraag voor een individuele ondernemer is nu hoe hier het beste op in te spelen. Het verleden leert dat dat niet is door grond te hamsteren, maar binnen de regels zo intensief mogelijk te worden zodat er een referentie opgebouwd wordt en pas na invoering van een verplichting te gaan bewegen.
Frans1
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Het verleden leert dat dat niet is door grond te hamsteren, maar binnen de regels zo intensief mogelijk te worden zodat er een referentie opgebouwd wordt en pas na invoering van een verplichting te gaan bewegen.

Precies 👍
robbies
@Jack Rijlaarsdam Ik misgun niemand iets Jack. Ik vroeg het me af, that's all. jij bent alleen iets beter in dingen benoemen
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
Ik misgun niemand iets

Dat is een hele mooie eigenschap. Ik heb daar zelf eerlijk gezegd wel wat moeite mee.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
voordeel misgunt
Is geen kwestie van misgunnen. Probleem is dat het voordeel van de een het nadeel van de ander is. Dit geldt niet alleen voor de situatie die jij schetst, maar ook voor b.v. BEX en alle andere ondeugdelijke regelingen.
+1
robbies
@kanniewaarzijn @Jack Rijlaarsdam

Het zijn allemaal achterhoedegevechten. Dat weet ik ook wel. Mijn frustratie zit vooral in de onrechtvaardigheid, want geen van de regelingen treft mij bijzonder hard, maar zoals het nu allemaal ingestoken is moet een heel groot gedeelte vd veehouderij (varkens, kippen, vleesveehouderij, extensieve melkveehouderij) Lappen voor het "collectief belang". Maar als driekwart vd veehouderij moet leveren om een kwart in de benen te houden, praat je dan nog over collectief belang of over een opzichtige poging om een klein deel vd melkveehouderij in de benen te houden? Dat Jack en Pieta dat afdoen als misgunnen vind ik best, maar ik zie het vooral als de empathie die de belangenbehartiging ontbeert.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @robbies:
Maar als driekwart vd veehouderij moet leveren om een kwart in de benen te houden
En vergeet de akkerbouw niet, die mag ook al jaren de gewassen niet bemesten naar wat nodig is, ook ten voordele van de intensieven. Maar dat even terzijde. Die "echte ondernemers" (waar alles en iedereen aan opgeofferd wordt) hadden jaren geleden al tegen zichzelf beschermd moeten worden. Er wordt nu geprobeerd om ze koste wat kost in de benen te houden met de gedachte "het geld gaat vanzelf wel weer klotsen", als de fosfaatrechten ingevoerd zijn. Nou, vergeet het maar! Onze "deskundigen" zijn duidelijk niet deskundig genoeg om te zien waar de problemen werkelijk vandaan komen.
+1
brabo
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
En vergeet de akkerbouw niet, die mag ook al jaren de gewassen niet bemesten naar wat nodig is, ook ten voordele van de intensieven.

kun je die effen wat beter uitleggen, want dat verband zie ik zo even niet
robbies
@brabo verlaagde gebruiksnormen
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @brabo:
kun je die effen wat beter uitleggen
Lang verhaal, maar even in het kort: Toen de MINAS werd ingevoerd is men begonnen met het gelijkwaardig optellen van ongelijkwaardige mineralen. Er zit verschil tussen anorganische, plantaardige en dierlijke mineralen. Voor intensieve bedrijven geldt dat er plantaardige mineralen worden omgezet in dierlijke mineralen, met een forse toename van mest als gevolg. Bij de akkerbouwers en extensieve bedrijven zijn het vnl. anorganische mineralen die worden omgezet naar plantaardige mineralen. Hier gebeurt precies het tegenovergestelde: er ontstaan tekorten. Ook achter de invoering van de MINAS zat destijds de ZLTO. Nadat de MINAS was afgeschoten, ging het feestje door onder andere benamingen, zoals de handreiking, BEX, kringloopwijzer enz. enz. Wat er ook bedacht werd: alles in het voordeel van de intensieven en ten koste van de extensieven.
puntertje
@kanniewaarzijn Maar er ligt een linkse meerderheid in de 2e kamer in het verschiet, die hebben geen verstikkende banden met ZLTO. En daar kan Jacco G. met zijn populistisch gewauwel wat hij toch niet waar kan maken niets aan veranderen. Helma L. heeft dusdanig gebrek aan inzicht laten blijken, het is buitengewoon onvoorstelbaar dat die zo hoog op een verkiezingslijst komt. Dat geeft nogal te denken over het niveau van de overige kandidaten op die lijst die na haar komen..
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @puntertje:
Maar er ligt een linkse meerderheid in de 2e kamer in het verschiet
Maakt niet uit Puntertje. Die linkse partijen hebben net zo min enige kennis van zaken. Wat er gebeurt is dat onze "grote deskundige" Oenema wordt uitgenodigd, en wat deze nitwit vertelt wordt als waarheid aangenomen. Door IEDEREEN, van links tot rechts, een gevolg van het feit dat er in die 2e Kamer geen enkele kennis aanwezig is. Ik denk dat ik ook maar eens in die 2e Kamer ga zitten, je verdient je geld nergens zo gemakkelijk als daar.
brabo
@kanniewaarzijn
Het is hier tegenwoordig op het prikkebord nogal populair om de intensieve overal maar de schuld van te geven, maar deze keer ben ik het toch niet met je eens
Volgens mij hebben de akkerbouwers juist dankzij de intensieve hun land nog een beetje kunnen bemesten. Als alle veehouders extensief zouden zijn dan werd er helemaal geen mest afgevoerd richting de akkerbouw.
cornelissen
@brabo Vergeet je niet de varkens en kippen
pieta
@cornelissen Oh, die mogen wel intensief zijn. Dat is toch het toppunt van hypocriet.
robbies
@pieta als zij niet intensief zouden zijn, dan kon jij nergens je VVOTJES vandaan halen.

Overigens zijn deze bedrijven historisch gezien al intensief, dus mogen dat ook blijven. Dat verkondig jij hier ook altijd
+2
pieta
Quote Reactie van @robbies:
Overigens zijn deze bedrijven historisch gezien al intensief, dus mogen dat ook blijven. Dat verkondig jij hier ook altijd

Mooi dat je het eindelijk toegeeft. Gezien mijn historie mag ik dan zonder grond nog een slordige 3 miljoen kg uitbreiden. 😁
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Oh, die mogen wel intensief zijn. Dat is toch het toppunt van hypocriet.

Kan het even niet volgen,ging er over of er mest voor de akkerbouwers was,lijkt mij met varkens of kippenmest niet een probleem, als men mest zoekt. Een visie van grondgebonden varkens of kippenhouderij ken ik niet , alleen voor de melkveehouderij heeft de sector tot voor kort hiervoor gekozen.
pieta
@cornelissen We lezen die visie allemaal op onze eigen manier en visie is geen wetgeving. Er wordt specifiek benoemd dat bedrijven zonder grond niet worden geaccepteerd.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @brabo:
akkerbouwers juist dankzij de intensieve
Je denkrichting is verkeerd. Als je nu eens zou laten doordringen wat ik hier zeg (schrijf), dan zou je snappen dat er helemaal geen mestprobleem is. We worden met z'n allen al jarenlang belazerd, óók de intensieven.
brabo
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
geen mestprobleem is

dat ben ik dan weer wel met je eens, het eerdere nog steeds niet
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @brabo:
het eerdere nog steeds niet
Waar ben je het niet mee eens dan?
brabo
@kanniewaarzijn
Jij legde een link tussen de akker bouwers die hun grond niet optimaal kunnen bemesten en de intensieve. Deze link zie ik nog steeds niet
kanniewaarzijn
@brabo Dat is toch niet zo moeilijk? Door stug vast te houden aan deze berekeningssystematiek houden we het mest"probleem" zelf in stand. De "verliezen" worden berekend door de verschillende mineralen gelijkwaardig op te tellen. Dan krijg je altijd aan de ene kant "bergen" en aan de andere kant tekorten. De mestwet zelf bewijst dat het vermeende mest"probleem" veroorzaakt wordt door een rekenfout. Het is mij een raadsel waarom iedereen dit zo graag intact wil houden. Hoeveel heeft dit de landbouw al wel niet gekost? (ook de intensieven, ook zijn die in het voordeel). Ook die ellende waar we nu in zitten is een gevolg hiervan. Je staat er niet bij stil dat niet alleen de kippen- en varkenshouderij hun eigen ondergang aan het financieren zijn, maar ook de melkveehouderij!
kanniewaarzijn
@kanniewaarzijn Herstel: ook de intensieven, ook AL zijn die in het voordeel
Nick83
Quote Reactie van @robbies:
voermestcontracten in het referentiejaar

Die bestonden toen nog niet. Misschien wel afspraken, maar een boer zal niet uit zn eigen met die afspraken boven water komen, immers dat is dan nadelig voor hem. En voor het ministerie valt niet te bewijzen dat er enige vorm van afspraken waren.
Wilbert
nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

Quote:
In aangenomen moties van ChristenUnie, SP en PvdA wordt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken verzocht om bij de uitvoering van de GVE-regeling grondgebonden boeren net zo te ontzien als bij het fosfaatrechtenstel. In die laatste wet worden de grondgebonden boeren vrijgesteld van de generieke korting.

Van Dam zegde de Kamer donderdag bij de stemming toe te kijken naar de mogelijkheden om de verschillen in grondgebondenheid in het reductieplan van 2017 en het fosfaatrechtenstelsel te voorkomen. De motie van de ChristenUnie benadrukte dat de uitvoering van het fosfaatreductieplan niet in gevaar mag komen.

Goed om te zien dat de tweede kamer (Carla Dik Faber) hier aandacht aan heeft gegeven. Mogelijk wordt het eea gelijkgetrokken met het fosfaatrechtenstelsel. We wachten het af.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden fosfaat en grondgebonden geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!