Zuivelketen

Zuivelketen nieuws

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

10-09-2019 - De Duurzame Zuivelketen heeft een aantal doelen voor 2020 al gerealiseerd. Naast de oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO (zuivelindustrie), werken met ingang van 2019 ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samen in de Duurzame Zuivelketen.

Nieuwsgrazer

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

06-09-2019 - De Nederlandse zuivelketen staat voor een duurzame melkveehouderij die gezonde producten voortbrengt in een gezonde omgeving. Dit willen melkveehouders en zuivelondernemingen ook in de toekomst waarmaken op basis van verantwoorde productie, voldoende draagvlak en een gezond verdienmodel. Daarom komen we nu zelf met nieuwe duurzaamheidsdoelen...
Het bericht Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030 verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Nieuwsgrazer

Duurzame Zuivelketen komt met nieuwe doelen voor 2030

05-09-2019 -

Originele beschrijving

De Duurzame Zuivelketen (DZK) komt met nieuwe doelen voor 2030. Komende winter worden melkveehouders via informatiebijeenkomsten bijgepraat over de precieze inhoud ervan.

tobias-venhorst

Nog meer Zuivelketen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-09-2019 Kansenseminar Ontwikkelingen en kansen in de Armeense zuivelsector 0 reacties
05-07-2019 NZO wil beter verdienmodel voor melkveebedrijven 17 reacties
05-07-2019 Duurzame Zuivelketen komt bij ZuivelNL 5 reacties
05-02-2019 Zuivelketen stimuleert cursus jongvee 0 reacties
02-02-2019 Levensduur melkvee opnieuw lager 0 reacties
28-01-2019 Duurzame Zuivelketen boekt op veel thema’s vooruitgang in 2017 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
19-12-2018 Recordaantal boeren laat koeien buiten grazen 1 reactie
04-04-2018 Boeren laten hun inzet voor weidevogels zien 0 reacties
02-04-2018 Koeiendans met minister in de miezerregen 11 reacties
20-12-2017 Duurzame Zuivelketen pleit voor markt- en verdienmodel weidegang 0 reacties
20-12-2017 Drie digitale meetsystemen toegelaten om weidegang 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse kennis kan Iraanse zuivelketen vooruit helpen 0 reacties
20-12-2017 Inspanningen melkveehouders voor boerenlandvogels 0 reacties
29-11-2017 Duurzame zuivelketen achter initiatief biodiversiteitsplan 0 reacties
21-11-2017 Hackers helpen melkveehouderij verder verduurzamen 0 reacties
15-11-2017 Rabo: vraaggedreven afstemming noodzakelijk 0 reacties
06-10-2017 #Kringloopwijzer is gedegradeerd tot alleen een management-instrument 10 reacties
06-10-2017 Zuivelketen blijft inzetten op de Kringloopwijzer 4 reacties
22-09-2017 DZK lanceert webserie over duurzaamheid in Nederlandse zuivelsector 0 reacties
01-09-2017 De NVWA waardeert de aanpak van de gezamenlijke Nederlandse zuivelindustrie 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebonden melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid van de melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid 0 reacties
24-07-2017 Noorden onderzoekt kansen natuurinclusieve landbouw 0 reacties
21-07-2017 Stichting Natuurlijk Melken 2050 onderzoekt natuurinclusieve melkveehouderij 0 reacties
19-07-2017 Inspanningen voor boerenlandvogels beter zichtbaar 0 reacties
12-07-2017 WUR start onderzoek naar duurmelken 14 reacties
20-02-2017 Apparaatjes registreren wanneer koe precies buiten loopt 17 reacties
22-11-2016 Netwerk Grondig niet getekend voor fosfaatreductieplan 14 reacties
26-09-2016 Tool carbon footprint melkvee in ontwikkeling 0 reacties
31-05-2016 Een combinatie van maatregelen moet een einde maken aan lage melkprijzen. 41 reacties
12-04-2016 Crisistoeslag Belgische boeren komt supermarkten ten goede 0 reacties
08-03-2016 Overheid van gedachten verandert over peildatum? 1 reactie
03-03-2016 Fosfaatrechten noodzakelijk, maar zeer ingrijpend 1 reactie
11-02-2016 Van Dam: Kalf langer bij koe is zaak van sector 0 reacties
03-02-2016 Van Dam: sector aan zet voor kalf bij koe 57 reacties
18-09-2015 NMV lijnrecht tegenover Zuivelorganisaties betreft KringloopWijzer 167 reacties
17-09-2015 Wat is er zo uniek aan de Nederlandse melk? 40 reacties
27-08-2015 Met kringloopwijzer geen weidegang 36 reacties
24-07-2015 LTO/NZO: Zuivelsector kiest voor grondgebonden melkveehouderij 75 reacties
02-07-2015 Zuivelsector achter maatregelen voor begrenzing fosfaatproductie 0 reacties
22-06-2015 Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor schade fosfaatrichtlijn 8 reacties
03-06-2015 Nog één kans voor #melkveehouders 132 reacties
04-05-2015 Fosfaatplafond dichtbij: snelle actie sector noodzakelijk 27 reacties
12-08-2014 LTO: vertrouwen op kracht zuivelketen 4 reacties
23-07-2014 VLB: melkveehouders anticiperen op verdwijnen melkquota 6 reacties
03-07-2014 NMV is nu ook echt lid van ZuivelNL 0 reacties
04-06-2014 Spanje wil leren van Nederlandse zuivelketen 0 reacties
24-03-2014 Samenwerking met Chinezen biedt grote kansen voor Nederlandse zuivelsector 1 reactie
28-01-2014 Plannen voor groot project microvergisters 0 reacties
27-12-2013 Tools voor doorrekenen energiebesparing 0 reacties
13-12-2013 EU: marge in zuivelketen beter verdelen 0 reacties
21-10-2013 Uitstoot broeikasgas kan kwart omlaag 0 reacties
21-10-2013 Melksector kan CO2-uitstoot met 40 procent reduceren 0 reacties
21-10-2013 Zuivel kan uitstoot broeikasgas kwart reduceren 0 reacties
27-09-2013 Tweederde melkveehouders in Ierland breidt uit 1 reactie
22-07-2013 Mestplan alleen voor echte ondernemers? 9 reacties
29-06-2013 NZO en LTO starten ketenorganisatie zuivel 7 reacties
20-06-2013 Zuivelpact van LTO, NMV en NZO in de maak 1 reactie
27-04-2013 Mest: tijd dringt, regie gevraagd 13 reacties
26-04-2013 Duurzame Zuivelketen krijgt ook na afschaffing melkquotering een vervolg 1 reactie
31-01-2013 Op 18,8 procent van de melkveebedrijven wordt geen enkele vorm van weidegang toegepast. 4 reacties
30-01-2013 Management onderdeel van moderne koeienstal 0 reacties
07-11-2012 Ook de Vlaamse melkveehouderij gaat voor een sterke uitbreiding 2 reacties
16-03-2012 Zaterdag: DDB-zuivelsymposium over uw toekomst als melkveehouder! 17 reacties
16-02-2012 Positie boeren in zuivelketen versterkt 1 reactie
25-05-2005 DDB, geen verdeeldheid maar economische solidariteit 10 reacties
22-03-2007 Vraag naar ideeën voor melkveehouderij 1 reactie
07-07-2007 Minister Verburg: Onthoornen is een noodzakelijke ingreep 14 reacties
11-10-2007 Is melk echt gezond? 1 reactie
01-12-2007 Campina genomineerd voor Ei van Columbus 0 reacties
15-05-2008 Vakgroep Melkveehouderij op studiereis in Engeland 12 reacties
10-07-2008 Zuivelketen wil energieneutraal produceren 2 reacties
19-07-2008 Van Bakel wil grip op zuivelketen 2 reacties
28-11-2008 Zwakke positie europese zuivelketen. 10 reacties
02-07-2009 Plan minimummelkprijs 1 reactie
02-07-2009 Verburg wil bemiddelen in prijsafspraken zuivel 7 reacties
03-07-2009 LTO Melkveehouderij wil breed overleg over 'historisch' lage melkprijs 5 reacties
10-07-2009 Zuiveloverleg krijgt een vervolg 5 reacties
30-07-2009 Liberalisering landbouw niet eng 17 reacties
05-08-2009 Er zijn signalen die wijzen op herstel 2 reacties
07-08-2009 Adviseurs ABAB druk met hulp melkveehouders 102 reacties
22-09-2009 Verburg: ga in overleg met keten 0 reacties
24-09-2009 EC: 'Melkdiefstal' 14 reacties
30-09-2009 DeltaMilk heeft het voornemen kaasactiviteiten Bleskensgraaf te kopen 25 reacties
12-10-2009 Zuivelketen gaat meedenken met experts over toekomstig EU-zuivelbeleid 6 reacties
08-10-2009 Minister Verburg liegt de Tweede Kamer voor 126 reacties
09-11-2009 Brussel moet zich niet bemoeien met melkprijs 7 reacties
08-02-2010 EMB wijst High Level Expert Group on Milk op tekortkoming EU-zuivelpolitiek 0 reacties
10-02-2010 Prijsschommelingen en veranderende marktomstandigheden in de zuivelsector zowel kans als bedreiging 0 reacties
29-03-2010 Samenwerking melkveehouders beperkt toegestaan 1 reactie
18-06-2010 FrieslandCampina zet in op resultaatverbetering 32 reacties
13-07-2010 EU-landbouwministers willen haast maken met zuivelplan 0 reacties
10-09-2010 Top EU-zuivel naar Den Haag voor EDA-congres 0 reacties
09-12-2010 Meer macht voor melkproducenten bepleit 154 reacties
14-12-2010 CONO Kaasmakers zet Kringloop-Kompas in voor duurzamere zuivel 6 reacties