Wageningen-ur

Wageningen-ur nieuws

Onderaan de streep geen verschil tussen weiders en niet-weiders

24-05-2016 - Het wel of niet toepassen van weidegang blijkt nauwelijks effect te hebben op het economisch jaarresultaat van melkveebedrijven. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van Wageningen UR in samenwerking met Flynth.

MelkveeNL

Ruwvoerplatform nieuwe stijl van start

20-05-2016 - Het Ruwvoerplatform dat opgericht is om een efficiënte en duurzame ruwvoerteelt te ondersteunen door gerichte kennisuitwisseling is vernieuwd. Dit vernieuwde platform bestaat uit Eurofins Agro, PPP- Agro Advies, CUMELA Nederland, Countus en Wageningen UR.

Melkveebedrijf

Conflicten tussen goed en goed

26-04-2016 - "Alle partijen willen dat er goed voor kalveren wordt gezorgd." Hans Hopster, themaleider dierenwelzijn bij Wageningen UR, vertelt over zijn ervaringen rond de motie 'kalf langer bij koe'.

TheMilkStory

Nog meer Wageningen-ur nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-04-2016 305-dagenproductie ter discussie 1 reactie
29-03-2016 Weidegang op 94 procent bedrijven haalbaar 0 reacties
18-03-2016 Startmeststof met herwonnen fosfaat toegelaten voor derogatiebedrijven 0 reacties
17-03-2016 LEI: wegvallen derogatie kost 155 miljoen euro 88 reacties
10-03-2016 Uitvinder 100% plantaardige biefstuk wordt hoogleraar Wageningen UR 6 reacties
07-03-2016 ‘Politiek rent achter feiten aan’ 1 reactie
17-02-2016 Vertrouwen melkveehouders klimt voorzichtig uit dal 0 reacties
05-02-2016 Weidevogelbeheer, een tussenstand 21 reacties
04-02-2016 Uitzonderlijk lange periode kans op leverbotbesmetting 0 reacties
02-02-2016 Onderhoudskosten melkrobot hoger dan fabrikanten zeggen 38 reacties
26-12-2015 Cadeaus verwacht van Wageningen UR maar niet gekregen 0 reacties
01-09-2015 Tegenslagen dairycampus 5 reacties
13-08-2015 Derogatiebedrijven voldeden vrijwel allemaal aan nitraatrichtlijn 0 reacties
31-07-2015 Stemming onder melkveehouders daalt naar dieptepunt 0 reacties
17-07-2015 Ruim een derde bedrijven in problemen bij melkprijs onder 30 cent 17 reacties
10-07-2015 Weide-drones bijna praktijkrijp 0 reacties
30-06-2015 Steeds minder werkenden in de land- en tuinbouw 3 reacties
17-06-2015 Melkveebedrijf Waiboerhoeve over naar Jack Koopman 43 reacties
10-06-2015 'Vul enquete over Uitsluitend Door Dierenarts regeling in' 0 reacties
09-06-2015 Voortgang nieuwbouw Dairy Campus in beeld 2 reacties
04-06-2015 Weidegang niet nadelig voor kringloopwijzer 104 reacties
02-06-2015 Boerenjeugd ziet toekomst in familiebedrijf 4 reacties
20-05-2015 Open brief Jan Anker - A-WARE 38 reacties
18-05-2015 Stemming onder melkveehouders gestegen 6 reacties
28-04-2015 Partijberekeningen BEX ronde en vierkante balen aangepast 3 reacties
10-04-2015 'Melkprijs stijgt op lange termijn minder hard dan verwacht' 46 reacties
25-03-2015 Weiden op kleine huiskavel kan 22 reacties
03-03-2015 Meer gras met verdunde mest 17 reacties
26-02-2015 "Juist omdat er in Nederland een mest overschot is, liggen er hier kansen." 1 reactie
08-01-2015 Onderzoek naar koegedrag en weidegang 11 reacties
15-12-2014 Alterra: Doelstelling Convenant Weidegang mislukt 9 reacties
23-10-2014 De uitstoot van ammoniak is sinds 1990 met 60 tot 70% afgenomen 12 reacties
06-10-2014 Ook met weiden goede mineralenbenutting 1 reactie
17-09-2014 Onderzoek bevestigt effect bewegen droogstand 0 reacties
16-09-2014 'Weidewig maakt weidegang makkelijker' 0 reacties
11-08-2014 Deel melkveehouders wil vaste voer- en melkprijs 7 reacties
30-07-2014 Licht herstel vertrouwen in melkveehouderij 0 reacties
27-07-2014 Ammoniakemissie overschat 5 reacties
21-07-2014 Dierwetenschappers bundelen krachten in Wageningen 0 reacties
10-07-2014 Onderzoek naar mengteelt tarwe en mais 10 reacties
20-06-2014 Nieuwe methode spoort groeihormoon op 0 reacties
10-06-2014 Pioniers gezocht voor 'jaarrond' weiden 83 reacties
28-05-2014 WUR onderzoekt gebruik geboortekrik 22 reacties
21-05-2014 Toekomstindex melkvee- houderij daalt sterk 2 reacties
10-04-2014 Drijfmest in banen vervangt kunstmestfosfaat 1 reactie
27-03-2014 Effect vaste hectaretoeslag door nieuw GLB verschilt 0 reacties
24-03-2014 Samenwerking met Chinezen biedt grote kansen voor Nederlandse zuivelsector 1 reactie
11-03-2014 LEI lanceert voedselprijzenmonitor 0 reacties
26-02-2014 Chinees researchcentrum in Wageningen 4 reacties
21-02-2014 Droge koe vreet minder dan gedacht 4 reacties
19-02-2014 Zonder extra mest tweeënhalve ton mais en twee ton gras meer per hectare 8 reacties
30-01-2014 WUR onderzoekt alternatieve eiwitteelten 0 reacties
27-01-2014 Nieuw agendapunt: Symposium Vrijloopstallen 1 reactie
27-01-2014 Louise Fresco voorzitter bestuur WUR 0 reacties
07-01-2014 Traag gras en snelle maïs slechte combinatie 3 reacties
07-01-2014 Wageningen UR onderzoekt kalversterfte 0 reacties
07-01-2014 Wageningen UR onderzoekt kalversterfte vaarzen 20 reacties
19-12-2013 Koeien Zegveld gaan apart in de verkoop 2 reacties
13-12-2013 De Marke verruilt Titan robot voor MIone 0 reacties
04-12-2013 Zelf kunstmest maken uit dierlijke mest 5 reacties
16-11-2013 Nieuw Chinees-Nederlands kenniscentrum 4 reacties
01-11-2013 30 procent graspercelen heeft te lage pH 2 reacties
21-10-2013 Uitstoot broeikasgas kan kwart omlaag 0 reacties
21-10-2013 Melksector kan CO2-uitstoot met 40 procent reduceren 0 reacties
21-10-2013 Zuivel kan uitstoot broeikasgas kwart reduceren 0 reacties
30-09-2013 Dijkhuizen treedt toe tot RvC De Heus 0 reacties
30-09-2013 Droogzetten op kwartierniveau bespaart antibiotica 0 reacties
24-09-2013 Pilot bedrijfsspecifieke stikstofnorm 0 reacties
24-09-2013 Pilot met bedrijfsspecifieke stikstofnorm 0 reacties
11-09-2013 Naast Mesdafonds ook een Melkfonds opgericht 3 reacties
11-09-2013 Melkveefonds opgericht voor praktijkonderzoek 1 reactie
30-08-2013 Kilo bepaling ronde balen laat te wensen over 0 reacties
26-08-2013 RIKILT: diertest onnodig bij GMO voer 0 reacties
10-08-2013 Opstallen minstens zo lucratief als intensief beweiden 13 reacties
01-08-2013 Gerst, mais en tarwe drukken voerprijs 0 reacties
19-07-2013 Succesvol Dairyman project afgerond 0 reacties
18-06-2013 Ook voor grote bedrijven loont weidegang 0 reacties
18-06-2013 Melkveehouderij verstevigt positie als sterkste tak 0 reacties
12-06-2013 Schade overstroming wei online uitrekenen 1 reactie
15-05-2013 Veel winst te halen in melkveehouderij 3 reacties
19-04-2013 Kwart van bruine ratten resisten tegen gif 0 reacties
11-04-2013 Hoe meer coöperaties, hoe hoger de melkprijs 0 reacties
19-03-2013 Grondprijs gedaald naar 51.000 euro per hectare 2 reacties
13-02-2013 Emissiefactoren melkveestal herzien 6 reacties
05-02-2013 Het beste bedrijf verbruikt de meeste antibiotica 4 reacties
30-01-2013 PPO: bestrijding engerling met pesticide zinloos 1 reactie
12-01-2013 Ammoniak uit compostbed vrijloopstal meten 1 reactie
10-01-2013 Statement Wageningen UR discussie #ammoniakemissie 1 reactie
24-11-2012 Aver Heino blijft biologisch 0 reacties
22-11-2012 WUR: niks mis met rood licht in stal 4 reacties
22-11-2012 Paard niet onbeperkt in de wei laten grazen 0 reacties
13-11-2012 Minder antibiotica gebruikt in veehouderij 2 reacties
12-11-2012 Melkveehouders worden vernaggeld in het huidige mestbeleid 10 reacties
29-10-2012 Kengetal interne rentevoet is hét sleutelwoord 2 reacties
16-10-2012 Laat de gassen je niet verrassen 0 reacties
05-10-2012 Emissiearme stalvloeren in de melkveehouderij dreigen van de RAV-lijst te verdwijnen 17 reacties
01-10-2012 Snelle verspreiding Schmallenberg verklaard 1 reactie