Verdubbelen

Verdubbelen nieuws

Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen

14-02-2018 - China heeft een steeds toenemende honger naar melk. De melkconsumptie in China is in 2050 naar verwachting zo’n drie keer hoger dan nu. De vraag is waar deze melk geproduceerd gaat worden: binnen of buiten China? Welke scenario’s zijn er en wat zijn daarvan de gevolgen?

Een team van onderzoekers uit China, Wageningen, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk heeft berekend wat deze toenemende melkconsumptie betekent voor onder andere de internationale handel in melk en veevoer, het landgebruik, en de emissies van broeikasgassen en stikstof.

Het onderzoek werd geleid door de in Wageningen gepromoveerde hoogleraar Lin Ma van de Chinese Academy of Sciences. Vanuit Wageningen waren Gerard Velthof, Oene Oenema en promovendus Zhaohai Bai betrokken. Ook Fusuo Zhang van de China Agricultural University deed mee; hij krijgt binnenkort in Wageningen een eredoctoraat bij het 100-jarig bestaan van de universiteit.

De almaar toenemende internationale handel in landbouwproducten heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het landgebruik, de nutriëntenkringloop en de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment wordt bijna een kwart van alle voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geteeld, internationaal verhandeld. De handel in veevoer (vooral soja en mais) is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijze ontbossing en afname van biodiversiteit. Tegen deze achtergrond is het dus niet alleen belangrijk om te bepalen waar de melk voor China wordt geproduceerd, maar ook waar het benodigde veevoer vandaan komt. Als alle extra benodigde melk bijvoorbeeld in China zelf wordt geproduceerd, zal de invoer van veevoer zo ongeveer verviervoudigen, en de uitstoot van broeikasgassen verdubbelen.

Een van de scenario’s die de onderzoekers doorrekenden was een scenario waarbij 75 procent van de benodigde melk straks in China wordt geproduceerd (volgens de huidige werkwijze) en 25 procent wordt geïmporteerd uit Europa, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten. Dat zou inhouden dat er in 2050 wereldwijd zo’n 30 procent meer grond nodig is om veevoer voor de melkveehouderij te verbouwen, met als gevolg dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij met zo’n 35 procent zal toenemen, en die van stikstof uit de melkveesector met bijna 50 procent. Als alle extra benodigde melk in andere delen van de wereld zou worden geproduceerd en naar China geëxporteerd, dan zou dat in Europa, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten leiden tot een gigantische toename van het benodigde areaal voor veevoer. Alleen al in Europa zou daarvoor bijna 40 procent extra land in gebruik moeten worden genomen. Maar zo veel ruimte is niet beschikbaar zonder grote wijzigingen in het totale landgebruik in Europa. Bovendien zouden de emissies van broeikasgassen en stikstof met enkele tientallen procenten toenemen, waardoor niet voldaan kan worden aan internationale milieurichtlijnen.

“Dat zijn dus geen realistische scenario’s,” zegt Gerard Velthof van Wageningen Environmental Research. “Als je de effecten op het milieu en het landgebruik zoveel mogelijk wil beperken, moet de efficiëntie van de melkproductie in China toenemen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van toonaangevende landen op het gebied van de melkproductie, zoals Nederland. In vergelijking met de huidige werkwijze leidt dat tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 10 procent, en van het landgebruik met 30 procent. En hoewel dat grote uitdagingen met zich meebrengt, is het wel degelijk mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld concrete verbeteringen mogelijk in het graslandbeheer en het omgaan met de mestproblematiek in China. Maar: zelfs bij een sterk verbeterde efficiëntie van de melkveehouderij in China, nemen de mondiale emissies van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector toe met z’n 20 tot 25 procent. De voorspelde toename in de melkbehoefte in China zal hoe dan ook wereldwijd grote gevolgen hebben.”

Bron: WUR

Grasbaal

Dutch Quinoa Group: kwaliteit/opbrengst quinoa kan verdubbelen

15-01-2018 - Zowel de kwaliteit als de opbrengst van de Nederlandse quinoateelt, kunnen in de komende jaren door een combinatie van maatregelen significant worden verhoogd. Dit kan zonder grote investeringen, zo is de conclusie van de Dutch Quinoa Group (DQG). Volgens de DQG is een verdubbeling van de huidige 275 ton zeker mogelijk.

Nieuwsgrazer

Ethanolplan Brazilië kan suikerprijs opdrijven

22-12-2017 - Brazilië wil de productie van ethanol in tien jaar verdubbelen. De Senaat in Brazilië is akkoord gegaan met het plan van de regering.

Nieuwsgrazer

Nog meer Verdubbelen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-11-2017 Minister Zijlstra wil snijden in EU-landbouwbudget 0 reacties
15-11-2017 Zijlstra wil snijden in EU-landbouwbudget 0 reacties
15-11-2017 Zijlstra wil snijden in EU-landbouwbudget 0 reacties
15-11-2017 Zijlstra wil snijden in EU-landbouwbudget 10 reacties
15-11-2017 Zijlstra wil snijden in EU-landbouwbudget 0 reacties
14-11-2017 Hong Kong: Nieuwe tomaten met meer antioxidanten 0 reacties
06-11-2017 Sterke impuls voor wereldvoedselvoorziening door stimuleren van fotosynthetisch potentieel 0 reacties
27-09-2017 Aantal weidevogels verdubbelt bij beter beheer 0 reacties
11-09-2017 Lagere graanprijs zet alle boeren aan tot certificatie 0 reacties
11-07-2017 'Over zeven jaar is de elektrische auto per kilometer goedkoper' 0 reacties
04-07-2017 Bio-areaal met 30 procent gestegen in 2016 0 reacties
26-05-2017 Pacht: 'De wal zal het schip wel keren' 120 reacties
15-05-2017 EMB: interventieprijs melkpoeder verdubbelen 5 reacties
04-05-2017 Tesla ziet omzet meer dan verdubbelen 0 reacties
21-03-2017 GROENLINKS: KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT 29 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
25-10-2016 Waterschade gaat komende jaren verdubbelen 0 reacties
22-01-2016 Was het niet het blad Veeteelt? 43 reacties
23-05-2015 Video: Melkveebedrijf Konijn werkt sinds enkele maanden met een luchtwasser. 17 reacties
04-02-2015 Denemarken wil biosector verdubbelen 3 reacties
11-06-2014 Subsidie asbestsanering verdubbeld 12 reacties
26-11-2013 Wil geen 200 koeien, wel een inkomen 60 reacties
07-11-2013 Ieren zetten tanden in export Midden-Oosten 0 reacties
14-10-2013 Prijzen mais/gras verdubbelen door extreem weer 2013 18 reacties
11-10-2013 Drenthe schorst vergunningverlening 0 reacties
11-09-2013 Fonterra wil in China verdubbelen 0 reacties
27-06-2013 Voedselproductie kan vraag niet bijhouden 9 reacties
10-06-2013 Consumptie melk met smaakje gaat verdubbelen 2 reacties
08-02-2013 Melkproductie India moet verdubbelen 0 reacties
21-01-2013 Goede vooruitzichten! 2 reacties
07-12-2012 Zuivelprijzen Amerika gaan verdubbelen. 7 reacties