Schouten

Foto's van schouten

Schouten nieuws

Schouten houdt mestproductie kalverhouderij in de gaten

20-11-2018 - De mestproductie in de vleeskalverhouderij moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Nieuwsgrazer

Advocatuur uit kritiek op fosfaatwet in brandbrief

20-11-2018 - De uitvoering van de fosfaatwet stuit op grote problemen, zo laat de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten weten. In de brandbrief die zij maandag 19 november aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben gestuurd, stellen zij dat een 'goede rechtspleging'Â in het geding is.

Nieuwsgrazer

Rechters uiten kritiek op fosfaatwet in brandbrief

20-11-2018 - De uitvoering van de fosfaatwet stuit op grote problemen, zo laat de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten weten. In de brandbrief die zij maandag 19 november aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben gestuurd, stellen zij dat een 'goede rechtspleging'Â in het geding is.

Nieuwsgrazer

Nog meer Schouten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-11-2018 Avond over kringlooplandbouw Elsendorp 0 reacties
19-11-2018 Schouten steunt natuurinclusief boeren Noord-Nederland 0 reacties
18-11-2018 Minister van landbouw Carola Schouten voert campagne voor jongere zus Marjan Schouten 0 reacties
17-11-2018 Krimpsuggestie OM wekt wrevel 0 reacties
14-11-2018 Nieuw onderzoek naar Erwinia in pootaardappelen 0 reacties
14-11-2018 Schouten oneens met uitspraken OM over inkrimpen veestapel 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
13-11-2018 Bodemprocedure moet uitwijzen of minister Schouten onterecht fosfaatrechten uitdeelde en terughaalde 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
13-11-2018 CBb wijst voorlopige voorziening vleesveehouders af 0 reacties
13-11-2018 OM: verkleinen veestapel enige oplossing om mestfraude te voorkomen 0 reacties
12-11-2018 Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord 0 reacties
12-11-2018 Schouten houdt vast aan besluit geen steun te verstrekken aan rozentelers met bruinrot 0 reacties
09-11-2018 Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland? 63 reacties
08-11-2018 Column: Kringloopefficiëntienorm (KEN) 0 reacties
08-11-2018 Is kunstmesttaks ondoordacht? 0 reacties
08-11-2018 Start fosfaatbank uitgesteld 0 reacties
06-11-2018 ‘Geen experimenteerruimte voor CRISPR-Cas’ 0 reacties
06-11-2018 ​Schouten: 'Geen discussie over omvang veestapel' 0 reacties
06-11-2018 Schouten wilde generieke korting fosfaatrechten verhogen 86 reacties
05-11-2018 Schouten wil geen discussie over bedrijfsomvang 0 reacties
03-11-2018 'Ellende door fosfaatrechten nog lang niet voorbij' 22 reacties
03-11-2018 Schouten vult landbouwvisie nog deze maand in 0 reacties
03-11-2018 Marc Calon: ‘Grenzen open is ons grootste lobbypunt’ 0 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
02-11-2018 Schouten vult landbouwvisie nog deze maand in 0 reacties
02-11-2018 Schouten vult landbouwvisie nog deze maand in 0 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
02-11-2018 'Met 1,3 miljoen kilo fosfaat zijn wij geholpen' 0 reacties
01-11-2018 Wordt landbouwvisie een landbouwhallucinatie? 0 reacties
01-11-2018 'Minister, maak uw landbouwvisie concreet.' 0 reacties
01-11-2018 „Minister, maak uw landbouwvisie concreet.“ 0 reacties
01-11-2018 „Minister, maak uw landbouwvisie concreet.“ 0 reacties
01-11-2018 Supermarkten laten minister Schouten weten waar de klanten van haar boeren wonen 0 reacties
31-10-2018 Minister Schouten blijkt voor gentech en denkt haar kringloop nog even wereldwijd 0 reacties
31-10-2018 Uur van de waarheid breekt aan voor knelgevallen 77 reacties
31-10-2018 Schouten wil experimenteren met Crispr Cas 0 reacties
31-10-2018 Schouten: 'Crispr-Cas nog geen gesloten boek' 0 reacties
31-10-2018 Openstelling fosfaatbank laat op zich wachten 6 reacties
31-10-2018 Schouten opent deur voor genmodificatie 0 reacties
31-10-2018 Oud-bewindsman Bleker demonstreert tegen beleid opvolger Schouten 13 reacties
31-10-2018 Schouten onderzoekt met boeren en WUR mogelijkheden voor Crispr-Cas 0 reacties
30-10-2018 Schouten maakt in 2019 geen extra geld vrij voor inmplementatie van visie op kringlooplandbouw 0 reacties
30-10-2018 Betaling GLB-gelden sneller, maar lager 0 reacties
30-10-2018 Prijscampagne minister Schouten schept valse hoop voor boeren die geen ondernemers zijn 0 reacties
29-10-2018 Landbouw kan een stuk duurzamer, maar hoe? 0 reacties
29-10-2018 Schouten maakt geen geld vrij voor kringlooplandbouw 0 reacties
29-10-2018 Minister Schouten zegt meer geld toe voor behoud goed kwekersrecht, ook internationaal 0 reacties
29-10-2018 Partij van minister Schouten wil de import van voedsel aan banden leggen 0 reacties
28-10-2018 Strengere regels veevervoer; transporteurs hebben bedenkingen 1 reactie
25-10-2018 Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee 0 reacties
25-10-2018 Schouten wil pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid 95 reacties
24-10-2018 Minister Schouten zet zinnen op bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
24-10-2018 Schouten informeert over Schriftelijk Overleg fosfaatrechten 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
23-10-2018 Varkens in Nood wil verplichtende maatregelen in plaats van een Actieplan Stalbranden 0 reacties
23-10-2018 Schouten zet zich in voor versterking van kwekersrecht 0 reacties
20-10-2018 Eerst knelgevallen afhandelen, dan pas fosfaatbank open 36 reacties
20-10-2018 Afromingsvrij leasen van de baan 0 reacties
20-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
19-10-2018 Ook vrijetijdssector vreest mogelijke uitbraak Afrikaanse Varkenspest 0 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt gekocht fosfaatrecht vleesveehouder 123 reacties
18-10-2018 Landbouw: Tijd voor kleinschaligheid 0 reacties
18-10-2018 (Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan 0 reacties
17-10-2018 Extra inspanningen voor natuur in agrarische gebieden nodig 0 reacties
17-10-2018 In gesprek met Carola Schouten op DAFW 0 reacties
16-10-2018 Op korte termijn geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank niet open voor 1 november 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank niet voor 1 november open 0 reacties
16-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank blijft tot 1 november gesloten 0 reacties
15-10-2018 'Verantwoordelijkheid bij aanpak ter behoud van weidevogels ligt in beginsel bij provincies' 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiding wildezwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiding wilde zwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiden wilde zwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd uitbreiden wilde zwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 ​'Minder diertransporten en terugdringen sterfte' 0 reacties
14-10-2018 Minister Schouten opent ruimere jacht op het wilde zwijn om het Nederlandse slachtvarken te redden 0 reacties
13-10-2018 LNV geeft meer ruimte voor jacht op wilde zwijnen 0 reacties
13-10-2018 Schouten staat jacht op wilde zwijnen toe 1 reactie
10-10-2018 ‘Mest voor kunstmest’ - Boerderij.nl 0 reacties
08-10-2018 Grote imagoschade door I&R bij melkveehouderij blijkt onterecht 0 reacties
08-10-2018 Visie Schouten: op naar kringlooplandbouw. 0 reacties
08-10-2018 Vierde editie de Dutch Agri Food Week grootste tot nu toe 0 reacties
08-10-2018 NAV: Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
08-10-2018 Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
06-10-2018 Reistijd bom onder export fokvee 113 reacties
06-10-2018 Schouten pakt mestfraude aan 0 reacties
05-10-2018 Zo wil Schouten mestfraude voorkomen 0 reacties
05-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 Schouten: 'Veetransporten maximaal 8 uur' 0 reacties

Schouten video's