Schouten

Foto's van schouten

Schouten nieuws

Een nadere verklaring van het ammoniakgat

18-01-2019 - Er is veel te doen om het zogenaamde 'ammoniakgat', waarbij de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht hoger zijn, dan de berekende concentraties. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft een onderzoek laten doen en dat levert interessante inzichten op.

Nieuwsgrazer

Schouten aan de flammkuchen met spek

18-01-2019 - Landbouwminister Carola Schouten uitte vrijdagochtend haar lof over de Nederlandse varkenshouderij. Ze bezocht de stand van het Platform varkensketen, waar ze van topkok Cees Goettsch een mooie Duitse flammkuchen aangeboden waarin magere varkensspek is verwerkt.

Nieuwsgrazer

Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.

Nieuwsgrazer

Nog meer Schouten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
17-01-2019 Minister Schouten steunt Groenpact met extra financiële impuls 0 reacties
17-01-2019 Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien 0 reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
16-01-2019 Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal' 4 reacties
16-01-2019 NAJK ondertekent eigen doodvonnis 2 reacties
16-01-2019 Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden 0 reacties
16-01-2019 Stimulans GroenPact: partners investeren jaarlijks €600.000 0 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
15-01-2019 Mestregel Schouten valt bij POV in verkeerde aarde 0 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
12-01-2019 Schouten: Supermarkten gaan zelf over prijsbeleid van vlees 0 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
10-01-2019 Waarom Schouten de hand reikt aan jonge boeren 0 reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
10-01-2019 Kabinet steunt jonge boeren met garantieregeling 0 reacties
10-01-2019 €75 miljoen garantieregeling voor jonge Nederlandse boeren - verstandig? 0 reacties
09-01-2019 Schouten: ʻAls we voedsel gaan importeren, hebben we gefaaldʼ 18 reacties
09-01-2019 Varkens in Nood stelt toomgrootte opnieuw ter discussie 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
09-01-2019 Garantieregeling moet jonge boeren helpen 0 reacties
09-01-2019 Minister Schouten spreekt op Agrifirm Jongerendag 0 reacties
09-01-2019 Janssen: ‘2009 doelstelling biggensterfte was te ambitieus’ 0 reacties
08-01-2019 Schouten: ‘Supermarkt gaan zelf over prijsbeleid van vlees’ 0 reacties
07-01-2019 Schouten met supermarkten in gesprek over hun bijdragen aan versnelling verduurzaming veehouderij 0 reacties
07-01-2019 Schouten: 'Subsidie alleen niet genoeg voor warme sanering' 0 reacties
07-01-2019 Uitslag poll: Akkerbouwers en melkveehouders ontevreden over optreden Schouten 0 reacties
07-01-2019 'Breng juist diervriendelijk voedsel onder de aandacht' 0 reacties
05-01-2019 Belangenclub melkveehouders wil snelle opening fosfaatbank 46 reacties
05-01-2019 ‘Besluit Schouten komt voor 2019 te laat’ 0 reacties
04-01-2019 Nog steeds bedrijven op slot door fipronil-affaire 0 reacties
04-01-2019 Ministerie van LNV laat kalf en boer al 10 jaar zitten met onveilige en onwettige stalvloeren 0 reacties
02-01-2019 Lucratief samenwerken niet makkelijk 0 reacties
02-01-2019 Schouten zet kringlooplandbouw centraal in nieuwjaarsboodschap 0 reacties
02-01-2019 'Ik zal betrokken en duidelijk zijn' 0 reacties
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 1 reactie
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 0 reacties
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 0 reacties
31-12-2018 Stichting Dier&Recht: 'Minister Schouten is Dierenverschrikker van 2018' 10 reacties
29-12-2018 Boer Gerben Engwerda (65): de bioboer die minister Schouten liet stikken 21 reacties
29-12-2018 Iedere boer doet wel aan kringlooplandbouw 0 reacties
28-12-2018 Minister Schouten haalt net geen voldoende 0 reacties
27-12-2018 Pluimveehouder betaalt voor maatregelen die nieuwe fipronilcrisis moeten voorkomen 0 reacties
26-12-2018 De blinde vlek 0 reacties
24-12-2018 Nog 8 pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege fipronil 0 reacties
24-12-2018 Poll: Ik ben tevreden over hoe Schouten in 2018 heeft geopereerd 0 reacties
24-12-2018 Nog fipronil-beperkingen op bijna 40 pluimveebedrijven 0 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
21-12-2018 CDA en VVD vragen om snel besluit voor bietenteelt 0 reacties
20-12-2018 Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt 29 reacties
20-12-2018 Welk cijfer geef jij minister Schouten? 0 reacties
20-12-2018 Welk cijfer geeft jij minister Schouten? 0 reacties
19-12-2018 Sleepvoetbemester blijft, regelgeving niet - Nieuws Mestaanwending 2 reacties
19-12-2018 Boeren stappen vroegtijding uit overleg minister en dienen klacht in bij Europese Commissie 0 reacties
19-12-2018 Sleepvoetbemester blijft, regelgeving niet 0 reacties
19-12-2018 Boeren lopen weg uit gesprek met minister, 'We gaan een klacht indienen bij de Europese Commissie' 134 reacties
19-12-2018 Keukenhof plant bloembollen bij Royal Delft 0 reacties
19-12-2018 Van Wenum: stimuleer verantwoord bodembeheer voor kringloop 0 reacties
18-12-2018 IVC rapporteert positief over het Ctgb na visitatie 0 reacties
17-12-2018 Geen maximum aan melkproductie per koe 6 reacties
14-12-2018 Geïrriteerde Schouten blijft bij haar standpunt 45 reacties
14-12-2018 Schouten roemt Kalf Volg Systeem 0 reacties
14-12-2018 Minister van LNV maakt kennis met Netwerk Ecologische Monitoring 0 reacties
14-12-2018 Fosfaatbank blijft voorlopig dicht 14 reacties
14-12-2018 Schouten houdt vast aan sleepvoetverbod 21 reacties
14-12-2018 Schouten overweegt mededogen fosfaatovertreder 4 reacties
14-12-2018 Schouten ziet geen ruimte voor knelgevallen 0 reacties
13-12-2018 Minister tegen woedende boerinnen: 'Ik kan niets voor jullie doen' 0 reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 ‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’ 122 reacties
12-12-2018 Landbouwminister bekijkt kansen voor veenweiden 0 reacties
11-12-2018 Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein 121 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven 0 reacties
10-12-2018 Wat verandert er in de I&R-registratie? 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
08-12-2018 Kalf eerst merken, dan pas melden in I&R 27 reacties
08-12-2018 'Nederlandse bietensector raakt stevig op achterstand door verbod neonicotinoïden' 0 reacties
07-12-2018 Geboortemelding kalf pas na aanbrengen oormerk 0 reacties
07-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
05-12-2018 Besluit vrijstelling gecoat bietenzaad laat nog een maand op zich wachten 0 reacties
30-11-2018 Schouten Europe B.V. en Food 5 bundelen krachten 0 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
27-11-2018 Koning met minister Schouten op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen 0 reacties
27-11-2018 Varkens in Nood reageert op commotie over persbericht stalklimaat 0 reacties
27-11-2018 'Onderzoek natuurinclusieve landbouw levert wél goed beeld op' 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
26-11-2018 WUR mee op handelsmissie naar Colombia 0 reacties
26-11-2018 Schouten onderzoekt klimaatbestendigheid landbouw 0 reacties
26-11-2018 Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk 43 reacties
26-11-2018 Nederlands ammoniakemissiebeleid passeert Europees Hof 0 reacties
26-11-2018 Droogte hakt nog dieper in op boereninkomen 0 reacties

Schouten video's