Schouten

Foto's van schouten

Schouten nieuws

Schouten krijgt in Europa steun voor nieuwe veredeling

25-05-2019 - Landbouwminister Carola Schouten heeft in Brussel gevraagd om herziening van Europese GGO-regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om biotechnologische toepassingen, zoals Crispr-Cas, te gebruiken om zo planten weerbaarder te maken tegen ziekten.

Nieuwsgrazer

Schouten: steun voor nieuwe veredeling

25-05-2019 - Landbouwminister Carola Schouten heeft in Brussel gevraagd om herziening van Europese GGO-regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om biotechnologische toepassingen, zoals Crispr-Cas, te gebruiken om zo planten weerbaarder te maken tegen ziekten.

Nieuwsgrazer

Minister Schouten laat fosfaatrechten krimpen

25-05-2019 -

Nieuwsgrazer

Nog meer Schouten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-05-2019 Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten 0 reacties
24-05-2019 Schouten past sloopregeling pelsdierhouderij aan 0 reacties
24-05-2019 Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten 9 reacties
23-05-2019 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? 0 reacties
23-05-2019 RLI: ‘Zet Europees geld in voor kringlooplandbouw’ 0 reacties
22-05-2019 Kamer vraagt inzet Schouten voor invoering Bee Guidance 0 reacties
21-05-2019 Schouten houdt vast aan neonicsverbod 0 reacties
21-05-2019 Schouten houdt vast aan verbod op neonics 0 reacties
20-05-2019 Minister ziet geen noodzaak emissiearme stalvloeren verder te onderzoeken 17 reacties
20-05-2019 Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan' 0 reacties
20-05-2019 Schouten wil kalversterfte terugbrengen 0 reacties
17-05-2019 POV en LTO willen hardere aanpak dierenactivisten 0 reacties
17-05-2019 Schouten gaat met bietentelers in gesprek over knelpunten 0 reacties
17-05-2019 Nederland stemt in Scopaff voor verbod op stof desmedifam 0 reacties
16-05-2019 LTO eist lik op stuk tegen extremisten 0 reacties
16-05-2019 Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme 0 reacties
15-05-2019 Minister staat niet achter verlenging desmedifam 0 reacties
15-05-2019 'Overheid riskeert verstoring marktwerking' 0 reacties
15-05-2019 Terugdringen kalversterfte in zomer verder opgepakt 0 reacties
15-05-2019 Minister wil concrete doelstellingen voor kalversterfte 1 reactie
15-05-2019 Minister Schouten geeft tuinders meer macht in onderhandelingen met supermarkten 0 reacties
14-05-2019 POV praat woensdag met ministers over stalbezetting Boxtel 0 reacties
14-05-2019 Boeren vinden steun minister voor betere marktpositie ‘goed eerste begin’ 0 reacties
14-05-2019 Minister Schouten hoopt Nederlandse boeren te helpen met een geschillencommissie 0 reacties
13-05-2019 Minister Carola Schouten steunt varkensboer: 'Bezettingsactie varkensstal onacceptabel' 0 reacties
13-05-2019 Minister Schouten boos op inbrekende dierenactivisten 0 reacties
13-05-2019 Minister Schouten is „genadeloos voor zichzelf” 0 reacties
13-05-2019 Minister Schouten: ‘Geen bonus op grond, maar subsidie per grutto’ 14 reacties
13-05-2019 Schouten: 'Meer macht voor de boer' 0 reacties
13-05-2019 ‘Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
11-05-2019 VVD vraagt opheldering over aanpak mestfraude 8 reacties
10-05-2019 Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB 6 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
08-05-2019 Voortaan twee dierenartsen naar omstreden noordelijke slachthuizen 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
06-05-2019 Geurts: afwijzing flexibilisering vaag verhaal 0 reacties
04-05-2019 Boeren willen wel, maar kunnen niet altijd duurzamer telen 0 reacties
03-05-2019 Bieten worden door kevers en luizen aangetast, terug naar spuiten als vanouds 0 reacties
03-05-2019 Akkerbouwers vrezen voor drama in de suikerbietenteelt 0 reacties
02-05-2019 'Zoals we nu bieten telen, willen we het niet' 0 reacties
02-05-2019 BoerBewust vraagt om regelgeving waar boeren mee vóóruit kunnen 0 reacties
02-05-2019 Dier&Recht vertrouwt op de rechter om kalveren een betere vloer te geven 0 reacties
01-05-2019 Laatste column Frans Tijink (IRS): 100 0 reacties
01-05-2019 Geld voor stoppen stinkende varkensboerderij 0 reacties
01-05-2019 Minister Schouten: bescherm haaien in de Noordzee beter 0 reacties
01-05-2019 Schouten: haaien en roggen beter beschermen 0 reacties
01-05-2019 Lodders stelt starre procedures dikke fractie aan de kaak 0 reacties
01-05-2019 Akkerbouwsector wil met Schouten praten over knelpunten 0 reacties
30-04-2019 Akkerbouw slaakt noodkreet over verbod neonics 18 reacties
30-04-2019 Fosfaatrechten zijn van pachter 0 reacties
30-04-2019 Akkerbouwsector wil snel met minister in gesprek bij getroffen bietenteler 0 reacties
30-04-2019 Zo ziet het saneringsplan van Schouten eruit 0 reacties
30-04-2019 ​Convenant diergezondheidsfonds verlengd 0 reacties
30-04-2019 ​Convenant diergezondheidfonds verlengd 0 reacties
30-04-2019 Akkerbouwers zenden brandbrief naar Schouten 0 reacties
30-04-2019 Kringlooplandbouw vergeet de mens 0 reacties
30-04-2019 LTO Akkerbouw: onkruid mechanisch bestrijden lastig 0 reacties
29-04-2019 LTO, NAJK, NAV en Cosun sturen Schouten alarmerende brief over bietenschade 0 reacties
29-04-2019 Varkenshouders mogen meebeslissen in beheer wilde zwijnen 0 reacties
27-04-2019 Gewasbescherming - over risico, doel, praktijk, wetenschap en tolerantie 0 reacties
26-04-2019 Schouten wil desnoods proefproces om kwekersrecht te verdedigen 0 reacties
25-04-2019 Schouten: In tien jaar tijd geen overschrijding norm glyfosaat in oppervlaktewater 0 reacties
25-04-2019 Schouten: normen middelen lelies niet overschreden 0 reacties
25-04-2019 Stoffen in grondmonsters bollenstreek Westerveld geen risico voor gezondheid 0 reacties
25-04-2019 Schouten: In tien jaar tijd geen overschrijding norm glyfosaat in oppervlaktewater 0 reacties
25-04-2019 Schouten wacht oordeel Ctgb af om vast te stellen wat het mestonderzoek van Buijs betekent 0 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
24-04-2019 "Geen grenswaarden overtreden door bollentelers Westerveld" 0 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
24-04-2019 Schouten: Omwonenden bollenpercelen lopen geen gevaar 0 reacties
24-04-2019 Tekort een traditionele visnetten nu pulsvissen niet meer mag 0 reacties
23-04-2019 Schouten wil omvang veehouderijbedrijven niet begrenzen 0 reacties
23-04-2019 De visie van Wouter-Jan Schouten 0 reacties
23-04-2019 5 tips over zero-waste 0 reacties
23-04-2019 Toepassing glyfosaat verder uitgekleed 0 reacties
21-04-2019 Minister Carola Schouten vraagt duizenden boeren visie op kringlooplandbouw 38 reacties
19-04-2019 LTO/NOP schrijft minister over Oekraïnse eieren 0 reacties
19-04-2019 Eiersector wil actie van Schouten tegen Oekraïense eierimport 0 reacties
19-04-2019 Schouten stapt naar Europees Hof van Justitie om pulsvisserij 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
17-04-2019 Drukregistratie is nog maar het begin 0 reacties
17-04-2019 Schouten zet in op weerbare teelt in 2030 0 reacties
17-04-2019 Schouten zet in op weerbare teelt 2030 weer 0 reacties
16-04-2019 Schouten trekt stekker uit ICT-systeem NVWA 0 reacties
16-04-2019 Schouten komt met visie over gewasbescherming 0 reacties
16-04-2019 'Visie Schouten moet balans korte en lange termijn herstellen' 0 reacties
16-04-2019 Schouten ziet in 2030 vrijwel emissieloze land- en tuinbouw 0 reacties
16-04-2019 'Visie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen' 0 reacties
16-04-2019 LTO: gewasbeschermingsvisie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen 0 reacties
16-04-2019 Schouten woest over kipdeal met Oekraïne 0 reacties
16-04-2019 Nederland stemt tegen tijdelijke verlenging van toelating tebuconazool 0 reacties
16-04-2019 Minister Schouten stopt ICT-project Inspect van de NVWA per direct 0 reacties
15-04-2019 Ontwikkeling ICT-programma NVWA te duur; onmiddellijk stopgezet 0 reacties
15-04-2019 Ontwikkeling ICT-programma NVWA te duur; onmiddellijk stopgezet 0 reacties
15-04-2019 Minister Schouten stopt implementatie en ontwikkeling ICT systeem INSPECT bij NVWA 1 reactie
12-04-2019 Schouten dubt over rapport grondgebondenheid 22 reacties

Schouten video's