Ploegen

De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid of geplant, te keren en te verkruimelen, ploegen dus. Een akkerbouwer oogst ieder jaar en moet de grond daarna weer klaar maken voor een volgende teelt. De zwaarste grondbewerking is het ploegen of spitten.

Foto van een John Deere 3050
Foto van een John Deere 3050 🔗

Links