Pensverzuring

Pensverzuring nieuws

Pensverzuring

20-11-2021 - Voer sinds twee jaar 1/3mais en 2/3kuil.
Heb echter het idee dat er de laatste tijd teveel koeien zijn met pensverzuring.
Is bijmengen van bierbostel of perspulp een optie?

arnold

CVB past berekening bestendig zetmeel en eiwit in snijmaïskuil aan

24-01-2020 - Vanaf het moment van inkuilen neemt het percentage bestendig zetmeel en bestendig eiwit in snijmaïssilage geleidelijk af en stijgt het gehalte aan fermenteerbare organische stof. Het gehalte pensafbreekbaar zetmeel in de kuil stijgt tijdens de conservering, waardoor het risico op pensverzuring bij het vervoederen van de kuil toeneemt naarmate de tijd verstrijkt.

Nieuwsgrazer

Zetmeel- en ruwvoertekort in winterrantsoen aanvullen zonder pensverzuring

02-10-2018 - Een uitzonderlijk groeiseizoen dit jaar heeft een groot effect op ruwvoeders en daarmee op het winterrantsoen. Lage opbrengsten, slechte kolven en variatie in de mais zorgen voor uitdagingen. Hoe kunt u het rantsoen aanvullen?

Nieuwsgrazer

Nog meer Pensverzuring nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-06-2018 Verwaarloosbaar risico pensverzuring bij weidegang 0 reacties
05-06-2018 Kleine kans op pensverzuring bij weidegang 0 reacties
20-12-2017 Controleer de drinkwatervoorziening in de weide 0 reacties
09-11-2017 Onregelmatige voeropname signaal voor pensverzuring 0 reacties
03-11-2017 Blog: voeren tegen de adviezen in 0 reacties
29-10-2017 Pensverzuring bij koeien ligt op de loer 1 reactie
13-10-2017 Pittige kuilen vragen extra aandacht voor de pens 0 reacties
22-09-2017 Een stabiele pens in een wisselend rantsoen 0 reacties
26-08-2016 ‘1000 VEM-kuilen zijn geen probleem’ 7 reacties
11-01-2016 Gist voeren 30 reacties
15-09-2015 Come back behandeld stro in brokjes in UK 0 reacties
24-04-2015 Mix van drie soorten buffers tegen pensverzuring 31 reacties
24-06-2014 Pensverzuring op de loer bij eerste kuilen 12 reacties
16-01-2014 Mais onbestendiger door lagere mestnormen 0 reacties
03-01-2014 Herstel pensverzuring duurt maanden 67 reacties
01-08-2013 Pensverzuring bij 1 op de 3 melkveebedrijven 6 reacties
31-07-2013 Warm voer aan voerhek tegengaan 14 reacties
12-06-2013 Open dag proefboerderij De Marke 0 reacties
13-12-2012 Levende gisten 3 reacties
31-07-2012 Is voerefficiëntie een marketingtruc? 8 reacties
10-05-2012 Pensverzuring kost 210 euro per koe per jaar 19 reacties
23-02-2012 Klauwverdeling groeiend probleem 0 reacties
11-08-2008 Zuurtegraad bronwater 0 reacties