Onderzoek

Onderzoek nieuws

Veni-beurs voor negen WUR-onderzoekers

16-07-2019 - Negen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) krijgen een Veni-financiering van 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Nieuwsgrazer

Werkgevers moeten barrières rond reisafstanden wegnemen

16-07-2019 - Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vrouwen hun werk gemiddeld liefst 21 kilometer dichterbij huis zoeken dan mannen: vrouwen zoeken hun baan gemiddeld 28 kilometer van huis, mannen 49 kilometer.

Nieuwsgrazer

Willen álle telers meebetalen aan sectorbreed onderzoek?

15-07-2019 - Meebetalen aan sectorbreed onderzoek. Zijn telers daartoe bereid? Dat is de vraag die gesteld wordt in een enquête in opdracht van het ministerie van LNV. Tot 31 juli kunnen ondernemers laten weten wat ze van die plannen vinden. Het verzoek om alle ondernemers mee te laten betalen aan een…

Nieuwsgrazer

Nog meer Onderzoek nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-07-2019 CDA, PvdA en GL: "Winning uit kleine gasvelden moet snel worden afgebouwd" 0 reacties
12-07-2019 Noodlanding in aardappelveld bij Stadskanaal onderzocht 0 reacties
12-07-2019 Moderne diesel net zo schoon als elektrische auto, aldus de Consumentenbond 0 reacties
11-07-2019 Boeren doen zelf onderzoek naar beste bodembeheer 0 reacties
11-07-2019 Medewerker steelt miljoenen van bloemenveilinghuis 0 reacties
11-07-2019 'Foutje' studenten oorzaak achter voortdurend debat rondom glyfosaat? 0 reacties
11-07-2019 4,3 miljoen euro verduisterd door medewerker Royal FloraHolland 0 reacties
10-07-2019 Bezoekers tweede Pootaardappelvelddag gaan voor de inhoud 0 reacties
09-07-2019 Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant 1 reactie
09-07-2019 "Bij problemen wijzen naar bloementeler is selectief" 0 reacties
08-07-2019 Bieten beregenen met 40 millimeter heeft meeste effect 0 reacties
08-07-2019 Bieten beregenen met 40 millimeter geeft meeste effect 0 reacties
08-07-2019 Canadese Duroc eindbeer geeft de beste vleeskwaliteit 0 reacties
08-07-2019 Ruim veertig procent Nederlandse boeren lijkt te bedanken voor kringloopsubsidies 0 reacties
08-07-2019 Nieuwe verzadigd vet-opinie heeft geen consequenties voor Nutri-Score 0 reacties
07-07-2019 Het ene zitten is het andere niet 0 reacties
07-07-2019 Invloed boer op water is kleiner dan gedacht 1 reactie
05-07-2019 Privé-jachten voor wereldwijd microplastic onderzoek 0 reacties
05-07-2019 Scherpere regels voor landbouwsubsidie brengen Kringloopvisie in gevaar 0 reacties
05-07-2019 Sociaal ondernemen kan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden verbeteren 0 reacties
04-07-2019 Fonds De Vos voor onderzoek naar teken- en muggenziekten verlengd 0 reacties
04-07-2019 Noordwijkerhout heeft beste bollengrond 0 reacties
03-07-2019 D2B-schenking voor onderzoek naar groene stroom in Libanon 0 reacties
02-07-2019 Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof' 0 reacties
02-07-2019 Mogelijk tonnen aan onterechte WW-uitkeringen voor Poolse arbeidsmigranten, invallen in Helmond 0 reacties
02-07-2019 'Interesse bij boeren in zeoliet zal groot zijn' 2 reacties
02-07-2019 Onderzoek naar forse ’Polenfraude’ met ww in Helmond 0 reacties
01-07-2019 Bodemdaling in kaart gebracht bij boeren Rouveen 0 reacties
01-07-2019 Japan na 31 jaar weer begonnen met commerciële walvisjacht 0 reacties
01-07-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
30-06-2019 John Deere S700-serie 0 reacties
29-06-2019 Verschillende hoeveelheid stikstof levert geen verschil bij uien 0 reacties
28-06-2019 Economisch belangrijkste doelsoorten voor de Nederlandse visserij staan er goed voor 0 reacties
28-06-2019 Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na 5 reacties
28-06-2019 Nico Heerink benoemd tot persoonlijk hoogleraar 0 reacties
28-06-2019 ‘Vet ook goed als je niet afvalt’ 0 reacties
27-06-2019 OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest 0 reacties
27-06-2019 Landbouwers krijgen de kriebels van hoogspanning 0 reacties
27-06-2019 Fotoserie: Onderzoek drijfmest in de rij maakt voor- en nadelen inzichtelijk 0 reacties
27-06-2019 OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest 0 reacties
27-06-2019 Horizon 2020 mkb instrument vernieuwd 0 reacties
27-06-2019 Sticker met plantenextracten verbetert bewaring fruit 0 reacties
27-06-2019 Onderzoek: Nederlander voor behoud veenweidelandschap 0 reacties
26-06-2019 Vlaams onderzoek naar larven die van voedselresten diervoeder maken 0 reacties
26-06-2019 De bodem kan schade door droogte beperken of juist versterken 0 reacties
26-06-2019 NVWA onderzoekt beddingpoeder vleeskuikens 0 reacties
26-06-2019 NVWA onderzoekt beddingpoeder bij vleeskuikens 0 reacties
26-06-2019 Sectoroverstijgende mestaanpak meest optimaal 3 reacties
25-06-2019 Vliegenlarven kunnen van etensresten diervoeder maken 0 reacties
25-06-2019 Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof 0 reacties
25-06-2019 Waarom supermarken ongezond voedsel promoten 0 reacties
25-06-2019 ‘Een op de vijf kerken is niet meer in gebruik als kerk’ 0 reacties
25-06-2019 Poll: PBL-rapport over geïntegreerde gewasbescherming legt de vinger op de zere plek 0 reacties
24-06-2019 Onderzoek naar het nieuwe GLB 0 reacties
24-06-2019 Onderzoek en innovatie op open dag SPNA-proefboerderijen 0 reacties
24-06-2019 Bewerkt eten is helemaal niet fout als je het maar goed ontwerpt 0 reacties
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
21-06-2019 Nelisse enige agrarische Statenlid Zuid-Holland 0 reacties
21-06-2019 Smakelijk laag-alcoholisch bier dankzij CRISPR-Cas 0 reacties
21-06-2019 Nog te vaak chemische middelen bij gewassen 0 reacties
21-06-2019 NAGF brengt nudgingrapport uit over stimuleren van groente en fruit 0 reacties
21-06-2019 Als de super vraagt ‘Wat eten we vandaag?’ ga je meer groente en fruit kopen 0 reacties
20-06-2019 Financiële stimulans voor interdisciplinair onderzoek bij WUR 0 reacties
20-06-2019 Etherische oliën kunnen gedrag van varkens sturen 0 reacties
20-06-2019 900 dode varkens door vermoedelijke stroomstoring in Winterswijk 1 reactie
20-06-2019 Meer bloemen in Amsterdamse Vondelpark 0 reacties
20-06-2019 Samen puzzelen aan vitale akkerbouw 0 reacties
20-06-2019 GD: Grote schade en hoge uitval ook zonder co-infectie mogelijk bij H3N1 vogelgriep 0 reacties
19-06-2019 Mesttransporteur Jan Bakker: 'te goeder trouw gehandeld' 16 reacties
19-06-2019 Horizon 2020 Energie informatiemiddag 0 reacties
19-06-2019 Live: Politie licht onderzoek windmolenterreur toe 0 reacties
19-06-2019 LTO blaast #watkrijgtdeboer nieuw leven in na 'beloningsonderzoek' 0 reacties
19-06-2019 ‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’ 0 reacties
19-06-2019 „Minder antibiotica schaadde boeren niet” 0 reacties
19-06-2019 Çatalhöyük: oude stad met moderne problemen 0 reacties
19-06-2019 Optimaal fosforgehalte beperkt stikstofverlies 0 reacties
19-06-2019 Optimaal fosforgehalte beperkt stikstofverliezen 0 reacties
19-06-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
18-06-2019 Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar fraude door mesttransporteur 46 reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
18-06-2019 40% van de Nederlanders bekend met Week Zonder Vlees 0 reacties
17-06-2019 Met een AR-bril de kas in 0 reacties
17-06-2019 Glastuinbouw lijkt visie Schouten niet nodig te hebben om al te verduurzamen 0 reacties
17-06-2019 ‘Je krijgt een creditcard per week aan microplastics binnen’ 0 reacties
17-06-2019 ‘’s Werelds grootste studie’ gooit voedingsadvies overhoop 0 reacties
16-06-2019 Stop import paardenvlees uit Uruguay en Argentinië en maak goed vlees duurder 0 reacties
15-06-2019 NVWA tevreden over telen vanggewas na mais 0 reacties
15-06-2019 KAT schept eisen aan 0 reacties
15-06-2019 Rood vlees en zuivel verlagen risico op hart- en vaatziekten 0 reacties
14-06-2019 Rood vlees en zuivel verlagen risico op hart- en vaatziekten 3 reacties
13-06-2019 Nationale Wetenschapsagenda: WUR in 4 onderzoeksprojecten 0 reacties
13-06-2019 Onderzoek naar gps-diefstal loopt maar nog geen ‘mobiele bandieten’ in beeld 0 reacties
13-06-2019 'Onderzoek daling sterftes bij asbestverbod' 0 reacties
13-06-2019 Dirk Strijker neemt afscheid: Trots op onderzoek Veenkoloniën 0 reacties
13-06-2019 FrieslandCampina schrapt kortingspunten als vriespuntonderzoek geen restwater aantoont 0 reacties