Onderzoek

Onderzoek nieuws

Koolmezen vermoedelijk dood door vergiftigde buxusrupsen

23-05-2018 - Vogelbescherming Nederland doet onderzoek naar de sterfte onder koolmezen. De organisatie vermoedt dat de mezen worden vergiftigd door de insecticiden die sommige mensen gebruiken om hun buxusplanten gezond te houden. Koolmezen zijn gek op de rupsen die op de planten leven.

Nieuwsgrazer

Bedrijfsresultaat van 100.000 euro voor Friese veenweideboer haalbaar na peilverhoging

23-05-2018 - Melkveehouders kunnen in de Friese veenweide een bedrijfsresultaat van rond de 100.000 euro halen als het waterpeil stijgt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van enkele ministeries, Wetterskip Fryslân, de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, Staatsbosbeheer, het Kadaster en het Planbureau voor de Leefomgeving. De resultaten van dit onderzoek staan in de brochure 'Weerbaarder, guller en attractiever naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân'.

Nieuwsgrazer

23-05-2018 - Een aanzienlijk deel van de consumenten is bereid om afwijkende groenten te kopen en wil daar ook een reguliere prijs voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek dat Kromkommer heeft uitgevoerd in een supermarkt in Wageningen. Samen in het schapDe opzet van het experiment is eenvoudig: kromme komkommers kregen.....

Nieuwsgrazer

Nog meer Onderzoek nieuws

Datum Onderwerp Reacties
23-05-2018 Vlaamse en Nederlandse aquacultuur worden futureproof 0 reacties
23-05-2018 'Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten' 0 reacties
22-05-2018 Permanent gevestigde wolf pakt minder schapen 0 reacties
22-05-2018 Deltaplan Biodiversiteitsherstel: in actie voor een rijker Nederland 0 reacties
22-05-2018 Wolf vestigt zich in Drenthe 15 reacties
22-05-2018 Wil jij weten of je depressie aan je microbioom te wijten is? 0 reacties
22-05-2018 Waarom het zout van tafel verdween in New York 0 reacties
20-05-2018 Ara's gestolen uit Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna 0 reacties
20-05-2018 Verplichte BOA-heffing: levenslijn of luchtkasteel? 0 reacties
19-05-2018 Colland onderzoekt toekomst arbeidsmarkt 0 reacties
19-05-2018 ‘Glyfosaat heeft ook andere effecten op de gezondheid dan kanker’ 0 reacties
18-05-2018 Vertrouwen in overheid loopt forse deuk op (persbericht) 0 reacties
18-05-2018 RIVM: Effect van individueel meetstation zeer beperkt 0 reacties
18-05-2018 'Onderzoek RIVM naar fijnstof door paasvuren was al gepland' 0 reacties
18-05-2018 Ongevallen met zware landbouwvoertuigenal jaren heet hangijzer 0 reacties
18-05-2018 Europees project wil bioglastuinbouw agro-ecologischer 0 reacties
17-05-2018 Trucs bij het tellen: fouten bij natuuronderzoek 0 reacties
17-05-2018 1 rapport van bevinding na beelden Varkens in Nood 0 reacties
17-05-2018 Minder vee remt verzuring in natuur niet 0 reacties
17-05-2018 Melkveehouder investeert in stalrenovatie 0 reacties
17-05-2018 Europees project wil bio-glastuinbouw agro-ecologischer 0 reacties
16-05-2018 Natuur verliest van economische winst 0 reacties
16-05-2018 Is dit nu het langverwachte onderzoek waar je het lange tijd over had Jancees? 95 reacties
16-05-2018 Debat over landbouw gebaat bij ‘luis in de pels’ 0 reacties
16-05-2018 Stop met landbouw de schuld geven 0 reacties
15-05-2018 Effect niet-naleving mestregels niet te kwantificeren 0 reacties
15-05-2018 Topcon bedient landbouwsector nu vanuit Nederland 0 reacties
15-05-2018 Nieuwe phytophthora-aanpak verlaagt kosten 0 reacties
15-05-2018 Zet een vinkje voor akkerbouwonderzoek 0 reacties
14-05-2018 Onderzoek naar fiscale fraude bij pluimveeverwerker 0 reacties
14-05-2018 NVWA: meeste voedings- en gezondheidsclaims op dieetproducten niet toegestaan 0 reacties
10-05-2018 Kan iemand mij hier misschien mee helpen? 0 reacties
10-05-2018 Grootste deel NAJK-leden vindt investeringen JOLA niet passe 0 reacties
09-05-2018 CEW test vegetatiematten voor het zuiveren van erfafspoelwater 0 reacties
09-05-2018 Onderzoek naar effect inundatie op maiswortelknobbelaaltjes 0 reacties
09-05-2018 NVWVA treft verboden sulfiet aan in gehakt 0 reacties
09-05-2018 Enquête internet buitengebied 0 reacties
09-05-2018 NVWA vindt verboden sulfiet in gehakt bij 13 vleesverwerkers 0 reacties
08-05-2018 BO Akkerbouw test inundatie bij aanpak chitwoodi 0 reacties
08-05-2018 Sector neemt afstand van vergaste kuikens in Zaventem 0 reacties
08-05-2018 'Deel slecht functionerende luchtwassers betreffen gekopieerde systemen' 0 reacties
08-05-2018 Wetenschappers maken vetvrije muizen 0 reacties
07-05-2018 Meeste ijzerinjecties voor biggen bevatten giftige metalen 0 reacties
07-05-2018 'Akkerbouwer vaak overgemechaniseerd' 0 reacties
07-05-2018 Dit zijn de belangrijkste factoren om verbeteringen in foodbedrijf te borgen 0 reacties
07-05-2018 Breid EU niet uit met Balkanland 0 reacties
05-05-2018 NVWA deblokkeert veehouders na uitspraak voorzieningenrechter 0 reacties
04-05-2018 'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,' concludeert minister op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research 0 reacties
03-05-2018 Onderzoek naar de risico’s van ultradiepe geothermie 0 reacties
03-05-2018 Plantaardig klinkt gezond en lekker, veganistisch puriteins 0 reacties
03-05-2018 10 miljoen euro meer voor biologische landbouw Duitsland 0 reacties
03-05-2018 Europese Commissie doet modern: minder geld naar landbouw, meer naar onderzoek en innovatie 0 reacties
02-05-2018 Onderzoek naar algen als volwaardig grondstofalternatief 0 reacties
02-05-2018 Onderzoek naar algen als volwaardig grondstofalternatief 0 reacties
02-05-2018 Vlees eten leidt niet tot meer ESBL-bacteriën 0 reacties
02-05-2018 RIVM: Door eten van vlees niet vaker ESBL's 0 reacties
01-05-2018 'Forse inteelttoename Holstein door genomic selection' 2 reacties
01-05-2018 Wilde zwijnen hebben antistoffen tegen APP, Influenza A-virus en MHYO 0 reacties
01-05-2018 Zelfs bij ontbreken van reukvermogen stimuleren geuren de hersenen 0 reacties
01-05-2018 Geuren stimuleren hersenactiviteit ook bij ontbreken van reukvermogen 0 reacties
30-04-2018 44% Belgen zegt minder vlees te eten 0 reacties
30-04-2018 Hypor gaat beerbiggen fokken die niet gecastreerd hoeven worden 0 reacties
30-04-2018 Recall rundvleesproducten Coop, Spar en Emté om mogelijke STEC-bacterie 0 reacties
30-04-2018 'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,' concludeert minister op basis van Wagenings onderzoek 0 reacties
27-04-2018 Duurdere vis na harde brexit 0 reacties
26-04-2018 Sector steunt onderzoek naar rozenteelt onder volledig led 0 reacties
26-04-2018 Biologische teelt minder productief dan gangbare landbouw 0 reacties
26-04-2018 Man overlijdt nadat hij bedolven wordt onder lading uien 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
26-04-2018 Groot onderzoek naar veiligheid van verse kruiden 0 reacties
26-04-2018 Onderzoek naar de beste bestrijding van Duist 0 reacties
26-04-2018 Onderzoek toont verschillen biologisch en gangbaar aan 0 reacties
26-04-2018 Opbrengst biologisch toch niet vergelijkbaar met gangbaar 0 reacties
26-04-2018 Onderzoek toont toch wel verschillen bio en gangbaar 0 reacties
26-04-2018 WER: verdeling GLB-toeslagen in EU is scheef 0 reacties
26-04-2018 Onderzoek naar meer rendement uit vee 0 reacties
26-04-2018 Man bedolven onder vracht van trekker en overlijdt 0 reacties
25-04-2018 Biologische landbouw toch minder productief dan gangbare landbouw bij onderzoek in Vredepeel 0 reacties
25-04-2018 Sturen op eiwitniveau in krachtvoer loont tijdens weideseizoen 0 reacties
25-04-2018 Delphy intensiveert bladziektenonderzoek suikerbieten 0 reacties
25-04-2018 Delphy intensiveert onderzoek bladziekten suikerbieten 0 reacties
25-04-2018 Eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Hongarije 0 reacties
24-04-2018 CBb moet tal van rechtzaken van veehouders tegen de overheid behandelen 6 reacties
24-04-2018 Onderzoek naar bladziekten suikerbiet nu landelijk 0 reacties
24-04-2018 Rapport RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling residuen gewasbescherming verschijnt 1 juli 2018 0 reacties
24-04-2018 Infectieziekten belangrijkste oorzaak strandingen bruinvissen aan Nederlandse kust 0 reacties
24-04-2018 Aangespoelde spiering op Urk 0 reacties
24-04-2018 Zeeuwse suikerbiet onderzocht op bladziekten 0 reacties
24-04-2018 Toename ziektedruk bieten: uitbreiding onderzoek bladziekten 0 reacties
23-04-2018 'Lat voor vervangen van eiwitten uit vlees of zuivel ligt hoog' 0 reacties
23-04-2018 Groter P-verlies bij compost op niet-kerend systeem 0 reacties
23-04-2018 Kabinet vergist zich in onderzoek en verhoogt de BTW op groente en fruit 0 reacties
22-04-2018 Alle pluimveehouders betalen vanaf nu verplicht mee aan onderzoek 0 reacties
20-04-2018 Perceelsranden ideale voedingsbodem voor nachtzwaluw 0 reacties
19-04-2018 Extra ruwvoer heeft geen positief effect op staartbijten 0 reacties
19-04-2018 NVP zet vraagtekens bij onderzoek RIVM naar ziekteverwekkers in de vleeskuikenhouderij 0 reacties
19-04-2018 LTO Glaskracht en GroentenFruitHuis herkennen zich niet in cijfers CBS over biologische bestrijding 0 reacties