Mestvergisting

Mestvergisting nieuws

Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen

17-04-2018 - Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en de bodem geremd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, gefinancierd door het Melkveefonds. Doel van het onderzoek was om de effecten van mestvergisting of -scheiding op deze afbraak te meten. De remming duidt op een ongewenste remming van de activiteit van het bodemleven en was tot dusver onbekend.

Nieuwsgrazer

Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen

17-04-2018 - Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en de bodem geremd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, gefinancierd door het Melkveefonds. Doel van het onderzoek was om de effecten van mestvergisting of -scheiding op deze afbraak te meten. De remming duidt op een (ongewenste) remming van de activiteit van het bodemleven en was tot dusver onbekend.

Nieuwsgrazer

Natuurbeschermingswetvergunning voor mestvergisting in Sint-Oedenrode

19-12-2017 - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant verlenen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aan een melkveebedrijf in Sint-Oedenrode om op het erf van het bedrijf een mestvergistingsinstallatie en een wkk te plaatsen. De installatie met een capaciteit van 1,06 megawatt zou eind 2018 operationeel moeten zijn. Circa 10 veehouders uit de buurt zullen mest voor de installatie aanleveren. De beoogde locatie voor de mestverwerker is in de omgeving van Natura 2000-gebieden, maar omdat de normen voor stikstofdepositie niet worden overschreden, wordt de vergunning toegekend.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mestvergisting nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-10-2017 Van mestfraude verdacht bedrijf blijft subsidie ontvangen 0 reacties
07-09-2017 Kamp: geen vermindering subsidie mestvergisting 0 reacties
14-07-2017 Is mestvergisting dé oplossing of 'boerenbedrog'? 26 reacties
01-06-2017 13 juni opening SDE+ mono mestvergisting 0 reacties
07-09-2016 RFC heeft de goede toon gevonden bij boerderijschaal mestvergisting 26 reacties
27-06-2016 Column Sjakie - Door mestverwerking uitbreiden zonder fosfaatrechten 38 reacties
07-05-2016 Frieslandcampina nog groener 25 reacties
11-12-2015 Special: Stroom uit stront 18 reacties
29-01-2014 Sorteer voor op toekomst bij bouwplannen 0 reacties
28-01-2014 Geurts bezoekt nieuwe FC-fabriek en mestvergisting 0 reacties
16-11-2012 Vanavond op TV: De biogas beerput (Ned 2 - 21.20 uur) 46 reacties
03-07-2012 Pioniers mestvergisters dupe van lagere stroomprijzen 5 reacties
26-03-2012 Mest is van oudsher een waardevol product 0 reacties
12-02-2012 Kanttekeningen omtrent mestvergisting 0 reacties
13-02-2004 Mestvergisting 10 reacties
19-03-2005 Mestvergisting 6 reacties
11-05-2005 Mestvergisting plannen in de ijskast.......... 5 reacties
13-12-2005 Nieuwste branche rapport van ABN-AMRO over melkveehouderij 8 reacties
26-02-2007 Mestvergisting 26 reacties
11-10-2007 Is melk echt gezond? 1 reactie
26-03-2010 Mestraffinage 44 reacties
05-12-2011 Verheerlijk weidegang niet zo 70 reacties