Mestfraude

Mestfraude nieuws

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV

Nieuwsgrazer

Schouten: 'Grootste deel van mestfraudesignalen afkomstig uit Brabant'

05-07-2019 - Het grootste deel van het aantal signalen van mestfraude, die NVWA heeft vastgelegd in de afgelopen twee jaar, is afkomstig uit het zuidoosten van Noord-Brabant.

Nieuwsgrazer

OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest

27-06-2019 - Vijf jaar deed het OM onderzoek naar mestfraude. Twintig verdachten moeten nu voor de rechter komen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mestfraude nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-06-2019 OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest 0 reacties
22-06-2019 Vakgroepvoorzitter: akkerbouw is geen overheidsloket 0 reacties
21-06-2019 Vier jaar geëist tegen verdachten georganiseerde mestfraude 0 reacties
21-06-2019 Miljoenenfraude met mest, eis van vier jaar cel tegen hoofdverdachte uit Lierop 0 reacties
21-06-2019 Justitie eist 4 jaar tegen verdachte mestfraude 0 reacties
21-06-2019 Rechter eist 4 jaar tegen verdachte mestfraude 0 reacties
19-06-2019 NVP onaangenaam verrast over werkwijze LTO Nederland bestrijden mestfraude 0 reacties
18-06-2019 ‘Als administratie niet bijdraagt aan terugdringen mestfraude stoppen we er mee’ 0 reacties
14-06-2019 Vier mannen aangehouden voor faciliteren mestfraude rond Zwolle 0 reacties
14-06-2019 Inval bij boerenbedrijf bij Zwolle om mestfraude 0 reacties
14-06-2019 Aanhoudingen om mestfraude bij transportbedrijf Oldebroek 80 reacties
14-06-2019 Inval bij intermediair wegens mestfraude 0 reacties
14-06-2019 Inval bij Jan Bakker wegens mestfraude 0 reacties
28-05-2019 De Standaard constateert mestfraude Vlaanderen 0 reacties
24-05-2019 Sp.a verlangt onderzoekscommissie voor de mestfraude 0 reacties
21-05-2019 ‘Massale mestfraude’ in Vlaanderen 0 reacties
21-05-2019 De Standaard constateert mestfraude Vlaanderen 3 reacties
21-05-2019 Caron: 'Mestfraude wordt niet aangepakt'. Boerenbond laakt politieke manoeuvres. 0 reacties
21-05-2019 Mestfraude in België aan het licht gebracht 0 reacties
11-05-2019 VVD vraagt opheldering over aanpak mestfraude 8 reacties
08-04-2019 Gevangenisstraf geëist vanwege mestfraude 0 reacties
05-04-2019 Boeren gebruiken speeltuintjes en ponyweides voor mestfraude 128 reacties
08-02-2019 NMV tegen contraproduktieve GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur 0 reacties
30-12-2018 November 2018; Vegaressie ǀ Mestfraude ǀ Greenferm 0 reacties
12-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
07-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
05-12-2018 Brabantse kippenboeren veroordeeld voor mestfraude 1 reactie
05-12-2018 Commissie weegt voordelen mestfraude af tegen nadelen 0 reacties
01-12-2018 Elke mestfraude is slecht voor het imago 0 reacties
28-11-2018 Hoe verweven zijn het NRC en het OM? 0 reacties
28-11-2018 Hoe verweven zijn het NRC en OM? 0 reacties
28-11-2018 Hoe verweven zijn het NRC en OM? 0 reacties
22-11-2018 OM eist tonnen voor mestfraude pluimveehouders 0 reacties
21-11-2018 OM wil tonnen voor mestfraude pluimveehouders 0 reacties
21-11-2018 Stelling: Wat is uw mening omtrent de zaak van mestfraude? 0 reacties
21-11-2018 Heythuysen is een van de grootste invallen mestfraude ooit 0 reacties
20-11-2018 "Met niet naleven mestregels is veel geld te verdienen" 15 reacties
20-11-2018 Heythuysen is een van de grootste invallen mestfraude ooit 0 reacties
19-11-2018 Verdacht bedrijf bood eerder hulp aan ter bestrijding van mestfraude 0 reacties
19-11-2018 NVWA doet 10 invallen wegens mestfraude 0 reacties
19-11-2018 ​Inval bij mestadviesbureau vanwege vermoeden fraude 0 reacties
19-11-2018 LTO steunt harde aanpak mestfraude 0 reacties
19-11-2018 LTO wil doorpakken bij mestfraude 0 reacties
19-11-2018 Inval bij adviesbureau vanwege mestfraude 0 reacties
19-11-2018 NVWA doet inval bij adviesbureau naar mestfraude 0 reacties
19-11-2018 NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude 11 reacties
19-11-2018 Invallen in Limburg om mestfraude 42 reacties
19-11-2018 Invallen mestfraude 0 reacties
19-11-2018 Inval bij mestadviesbureau in Heythuysen 0 reacties
19-11-2018 Inval bij mestadviesbureau in Heythuysen 0 reacties
17-11-2018 Krimpsuggestie OM wekt wrevel 0 reacties
16-11-2018 Limburgse krachtenbundeling mestfraude 0 reacties
14-11-2018 Als mestfraude niet te bestrijden is, dan moet de sector maar kleiner 41 reacties
14-11-2018 ​LTO oneens met inkrimpingsvoorstel OM 0 reacties
13-11-2018 LTO: er zijn meer oplossingen dan inkrimpen veestapel 0 reacties
13-11-2018 OM: verkleinen veestapel enige oplossing om mestfraude te voorkomen 0 reacties
06-10-2018 Schouten pakt mestfraude aan 0 reacties
05-10-2018 Zo wil Schouten mestfraude voorkomen 0 reacties
01-10-2018 Meer toezicht en handhaving NVWA op mestfraude 0 reacties
29-09-2018 Minister wijst risicogebieden mestfraude aan 12 reacties
17-08-2018 Lijst met gehaltes moet onopzettelijke ‘mestfraude’voorkomen 0 reacties
15-08-2018 Registratie goed gedrag stap één aanpak mestfraude 5 reacties
06-08-2018 Boeren frauderen er op los, maar ze hebben geen keuze 0 reacties
12-07-2018 Mestfraude in Limburg: 14 miljoen euro in beslag genomen 0 reacties
21-06-2018 NVWA ontving in 2017 dertig signalen mestfraude 0 reacties
20-06-2018 NVWA kreeg 30 meldingen vermoedelijke mestfraude 0 reacties
29-05-2018 Regionale aanpak mestfraude in Gelderland 0 reacties
29-05-2018 Minister Schouten laat biologische sector compleet links liggen 47 reacties
29-04-2018 Van mestfraude verdachte Hannink treedt terug als raadslid Tubbergen 0 reacties
17-04-2018 Journalist Joep Dohmen wint prijs voor onthulling over mestfraude 0 reacties
09-04-2018 Brussel eist voortvarende aanpak mestfraude 0 reacties
07-04-2018 Brussel eist voorvarende aanpak mestfraude 0 reacties
05-04-2018 Achterstand en fraude tekenen mestmarkt 0 reacties
05-04-2018 Advies aan Europese Commissie: gun Nederland mestvrijstelling voor testperiode van 2 jaar 0 reacties
04-04-2018 Mest wet- en regelgeving wordt eenvoudiger 0 reacties
04-04-2018 Nederland moet aan de slag met de mestfraude. 16 reacties
04-04-2018 Derogatie behouden voor Nederland 1 reactie
31-03-2018 Derogatie: we strijden voort 18 reacties
28-03-2018 ‘Aantal dieren in Nederland per definitie fraude-prikkel’ 0 reacties
27-03-2018 Schouten presenteert aanpak mest in september 0 reacties
27-03-2018 Grashoff: “Derogatiebeschikking is laatste kans voor Nederland” 17 reacties
27-03-2018 Grashoff: “Derogatiebeschikking is laatste kans voor Nederland” 0 reacties
27-03-2018 ‘Aantal dieren in Nederland per definitie fraude prikkel’ 1 reactie
15-03-2018 Openbaar Ministerie behandelt jaarlijks circa 150 zaken van mestfraude 0 reacties
14-03-2018 Jaarlijks 150 mestfraude-zaken op bord OM 0 reacties
14-03-2018 Beslag op 40 voertuigen in onderzoek naar stelselmatige mestfraude 1 reactie
14-03-2018 Tientallen vrachtwagens van mesthandelaar in beslag genomen 0 reacties
18-02-2018 Gifbeker moet leeg - Waarom stiertjes vooral op dinsdag en woensdag worden geboren 37 reacties
09-02-2018 Landbouwsector klaagt op de verkeerde plek 0 reacties
09-02-2018 Landbouwsector klaagt op de verkeerde plek 0 reacties
09-02-2018 Landbouwsector klaagt op de verkeerde plek 0 reacties
09-02-2018 Landbouwsector klaagt op de verkeerde plek 3 reacties
07-02-2018 Brabant pakt mestfraude aan 0 reacties
06-02-2018 Oppositie blijft aandringen op fraudeaanpak 0 reacties
01-02-2018 'NVWA constateert mestfraude na inval bij bedrijf in Deurne' 0 reacties
24-01-2018 Gesjoemel in de landbouw: adviseren boeren elkaar over fraudemethoden? 0 reacties