Kostprijs

Kostprijs nieuws

EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit

11-01-2019 - In het huidige geopolitieke landschap, met een dreigende zuivelcrisis, is de noodzaak voor een instrument waarmee Brussel kan ingrijpen in de Europese zuivelmarkt groter dan ooit. De European Milk Board (EBM) dringt er daarom zeer sterk op aan bij de Europese Commissie dat hun 'Market Responsibility Programme' verankerd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De EBM, een organisatie van Europese melkveehouders, vreest een nieuwe zuivelcrisis. „Met de Brexit-onderhandelingen wil het maar niet vlotten”, zegt vice-voorzitter Sieta van Keimpema. „Als er straks een Brexit is zonder deal, dan zijn er van de ene op de andere dag geen Europese handelsverdragen meer met Engeland. Dat betekent niet alleen dat er dan geen afzet meer is voor de relatief geringe hoeveelheid melk die Nederland naar Groot-Brittannië exporteert, maar ook dat de alle melk die andere EU-landen in Engeland afzetten, op de binnenlandse markt blijft hangen.”

Tel daarbij op de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat kan leiden tot een extra aanvoer van bijvoorbeeld Braziliaans rundvlees. Van Keimpema: „Men wil in 2019 zowel de Mercosur-deal als de Brexit afronden. Als er dit jaar een Brexit komt zonder deal, zitten zowel melk als vlees in de problemen.”

TTIP
Ook de TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hangt als een dreigende wolk boven de markt. Europa zet volgens de EMB de landbouw maar al te graag in als wisselged voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Een vrijhandelsovereenkomst creëert voor de Europese melkveehouderij dan een ongelijk speelveld.

In vergelijking met hun Amerikaanse collega's moeten Nederlandse boeren aan veel meer eisen voldoen. ,,Amerika kent bijvoorbeeld geen I&R-systeem, en voor slachtvee geldt alleen de regel dat de koe nog op vier poten moet kunnen staan. Verder wordt er niet of nauwelijks gekeurd”, weet Van Keimpema. ,,Als de TTIP doorgaat, zijn we als melkveehouders de klos.”

Opbrengstprijs 10 cent te laag
Kortom: er loeren diverse gevaren voor de Europese melkveehouderij. Uit een brede EMB-studie naar de kostprijs van melk in de grote Europese zuivellanden is bovendien gebleken dat de Europese boer gemiddeld 10 cent te weinig beurt voor een liter melk om alle toegerekende kosten te dekken.

De EMB pleit al jaren voor een Market Responsibility Prgramme, maar gezien de huidige situatie wordt zo'n maatregel steeds urgenter, stelt Van Keimpema. De EMB heeft een index ontwikkeld voor de zuivelmarkt. Als die index stijgt, is er meer vraag naar melk en loopt de prijs op. Bij een dalende index is er te veel melk. Boeren zouden dan in eerste instantie vrijwillig minder kunnen gaan melken, tegen een vergoeding (bonus) voor elke niet-geleverde liter melk.

„Dat instrument heeft de EU in 2016 ook toegepast na de Russische boycot; toen was er van oktober 2016 tot januari 2017 sprake van een vrijwillige productiebeperking en dat werkte heel goed”, volgens Van Keimpema. „Vooral de intensieve zuivellanden zoals Ierland maakten gebruik van deze regeling. Wij willen dat dat instrument direct kan worden ingezet bij een onrechtmatige verstoring van de markt.”

Geld wat nu nog verdwijnt in het subsidiëren van interventieregelingen, kan dan worden aangewend voor het financieren van de bonus bij vrijwillige productiebeperking, stelt de EMB. Dit instrument zou een vast onderdeel moeten worden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, bepleit de EMB.

Huiverig
Binnen de Europese Unie is men echter huiverig voor marktregulering; Eurocommissaris Phil Hogan niet in de laatste plaats. Maar volgens Van Keimpema is er sowieso al geen sprake van een vrije markt. „Men roept dan 'de markt moet het doen', maar 'de markt' wordt tegenwoordig vooral bepaald door handelsverdragen.”

Daarnaast is het zo dat de Europese Commissie simpelweg te weinig kennis heeft van de zuivelmarkt om te begrijpen waarom marktregulering verstandig zou zijn, zegt Van Keimpema. De Milk Market Observatory is speciaal in het leven geroepen om transparantie in de Europese zuivelsector te bovrderen en om tijdig marktontwikkelingen te analyseren. Maar feit is volgens Van Keimpema dat bijvoorbeeld niemand precies weet hoeveel mager melkpoeder er in particuliere opslag zit. „Dat was vroeger, vanwege de subsidie die ermee gemoeid was, veel meer in beeld dan tegenwoordig. Er kan maar zo nog 400.000 ton in particuliere opslag liggen. Er móet nu een plan komen om te voorkomen dat de melkprijs straks gigantisch onderuit gaat.”

Nieuwsgrazer

Hier blijft ongemerkt geld liggen in de ruwvoerteelt

11-01-2019 - Veehouders die scherp sturen op hun kostprijs per liter melk zijn beter bestand tegen perioden met een lage melkprijs. Veel voederwaarde van eigen land halen brengt je kostprijs omlaag.

Nieuwsgrazer

NAV: 'Consumptieaardappelteler heeft prijs van 19,20 euro per 100 kilo nodig'

08-01-2019 - De werkgroep Consumptieaardappelen van de Nederlandse Akkerbouwvakbond NAV heeft een berekening gemaakt van de kostprijs voor het seizoen 2019. De kale kostprijs per kilo ligt volgens de werkgroep op 16,70 euro per 100 kilo. Dat betreft een kostprijs exclusief btw waarbij er wordt geteeld op klei en afgeleverd uit de schuur in begin april 2020. De werkgroep houdt bovenop de kostprijs een marge aan van 15% voor het risico dat de teler loopt. Dat vraagt voor de teler om een opbrengstprijs voor 2019 van 19,20 euro per 100 kilogram.

Nieuwsgrazer

Nog meer Kostprijs nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-01-2019 'Koppel contractprijs aan beregenkosten' 0 reacties
21-12-2018 Kostprijs consumptieaardappelen stijgt jaarlijks 2 tot 3 procent 0 reacties
13-12-2018 ‘Varkenshouders vaak te positief over opbrengst en kostprijs’ 0 reacties
12-12-2018 Aan de methaanoprisping van een koe kan je sleutelen 0 reacties
10-12-2018 Kostprijs varkens 20 cent hoger dan in Denemarken 0 reacties
30-10-2018 LTO: boer krijgt te weinig voor zijn product 0 reacties
18-10-2018 'Nederlandse kostprijs 750.000 euro hoger bij nieuwbouw voor 100.000 vleeskuikens' 0 reacties
28-09-2018 Gezamenlijke afzet van broedeieren wellicht interessant 0 reacties
13-09-2018 Adrie Bossers herhaalt oproep akkerbouwers 0 reacties
06-09-2018 ABAB: 'Hogere voerprijzen bedreiging liquiditeit' 0 reacties
27-08-2018 Aardappel afzet contracten: Stof tot nadenken dankzij droogte 0 reacties
08-08-2018 Stof tot nadenken dankzij de droogte 0 reacties
03-08-2018 'Meld lage opbrengst bij afnemer' 0 reacties
30-07-2018 Melkprijs Arla plust voor vierde maal op rij 0 reacties
19-07-2018 ABN Amro ziet kansen voor reguliere kuikens met ‘plus’ 0 reacties
12-07-2018 Boeren-Leidse schiet 20 cent omhoog 0 reacties
12-07-2018 Boeren-Leidse schiet met 20 cent omhoog 0 reacties
04-07-2018 Boeren zien nationaal landbouwakkoord wel zitten 8 reacties
04-07-2018 Verschil kostprijs big tussen bedrijven groeit 0 reacties
22-06-2018 'Huidige niveau vleeskuikenprijzen onhoudbaar voor middellange termijn' 0 reacties
22-06-2018 'Wij weten kostprijs voerfabrikant en slachterij ook niet' - Fotoreportage thema-avond Pluimveeweb 0 reacties
24-04-2018 Hele snavels al vele jaren gemeengoed in Hongarije - Fotoreportage 0 reacties
13-04-2018 Hoop door opleving van aardappelmarkt 0 reacties
11-04-2018 Groen wil 10.000 hectare extra bos in Vlaanderen 0 reacties
08-03-2018 Nederlandse melk verder onder de kostprijs dan Franse 0 reacties
08-02-2018 Schoon veilig drinkwater moet in Europa uit de kraan komen tegen kostprijs, zegt de EU 0 reacties
01-02-2018 Innovatie stuwt jonge insectensector vooruit 0 reacties
31-01-2018 Aardappelareaal gaat niet krimpen 0 reacties
26-01-2018 ABS: 'Denk na over omgang met telers' 0 reacties
25-01-2018 ABS roept aardappelverwerking op tot bezinning 0 reacties
16-01-2018 Duitse melkprijs eind 2017 bijna gelijk aan kostprijs 0 reacties
14-01-2018 Overleeft uw bedrijf de volgende prijscrisis? 94 reacties
11-01-2018 Uurkost beperkt omdat boer zijn tractor 40 jaar inzet 0 reacties
02-01-2018 Franse regering wil lage supermarktprijzen aanpakken 0 reacties
20-12-2017 Goede koeien worden als kalf gevormd 0 reacties
20-12-2017 Kostennadeel van Nederlandse varkensproductie noopt tot verdere samenwerking 0 reacties
15-12-2017 Mestafzet per kg slachtgewicht sterk gestegen 0 reacties
15-12-2017 Achterstand kostprijspositie in varkenshouderij stabiel; Resultaten InterPIG 2016 0 reacties
11-12-2017 Brazilië verhoogt importtarief op uien 0 reacties
11-12-2017 Moeten boeren naar Veghel voor een betere milieumelkprijs? 0 reacties
07-12-2017 Groenteboeren betichten supermarkten van zakkenvullerij 0 reacties
04-12-2017 Dieselverbruik op melkveebedrijven loopt behoorlijk uiteen 12 reacties
24-11-2017 Stijgende voerprijzen verwacht 0 reacties
15-11-2017 Nederlandse kostprijs van melk hoogste in de EU 51 reacties
03-11-2017 'Tafelei nog steeds spotgoedkoop' 0 reacties
03-11-2017 "Laat eiermarkt van vraag en aanbod zijn werk doen" 0 reacties
02-11-2017 Nederlandse landbouwers werken hard 0 reacties
02-11-2017 Telen onder kostprijs vraagt behendigheid 0 reacties
30-10-2017 Kostprijs van gewasbeschermingsmiddelen onder de loep 0 reacties
17-10-2017 Europees ei is 16 procent duurder door regelgeving 0 reacties
03-10-2017 Cijfers AR laten extra korting toe 0 reacties
13-09-2017 Kostprijsdaling monovergister door eenmalige tenderregeling 0 reacties
31-08-2017 Rijden tractoren binnenkort op zelfgemaakte brandstof? 0 reacties
31-08-2017 Bakkers rekenen duurdere boter door aan consument 0 reacties
11-07-2017 'Over zeven jaar is de elektrische auto per kilometer goedkoper' 0 reacties
26-05-2017 Alfa: vooruitzicht marge 2017 positief 8 reacties
10-05-2017 Nederland is winnaar hoogste kostprijstrofee 0 reacties
25-04-2017 Flynth voorziet forse stijging waarde fosfaatrecht 35 reacties
08-03-2017 Alfa: rekening houden met hogere kostprijs 8 reacties
02-03-2017 Jaarverslag RFC 2016 6 reacties
01-01-2017 Even een vraag aan wiebren en de rest van lto 57 reacties
16-12-2016 Het is december, dus het regent weer prijsstijgingen. 31 reacties
17-11-2016 Grootste Russische melkproducent doet goede zaken 1 reactie
27-10-2016 Never waste a good crisis - Krimp veestapel biedt ook voordelen 3 reacties
03-10-2016 Fokken op [M]maat , wie is hier mee gediend ?? 8 reacties
22-08-2016 Hogere melkprijs in aantocht 23 reacties
06-08-2016 #Melkveehouder wil geen #deltaplan dat kostprijs verhoogt 5 reacties
04-07-2016 DDB: Gemiddelde kostprijs 44,50 cent per kilo melk 24 reacties
17-06-2016 Alfa: rek om kostprijs te verlagen is er wel uit 49 reacties
03-06-2016 Over borstvergrotingen,cooperaties, en dingen die voorbij gaan 5 reacties
31-05-2016 Een combinatie van maatregelen moet een einde maken aan lage melkprijzen. 41 reacties
27-05-2016 Frieslandcampina verhoogt kaasprijs 19 reacties
27-05-2016 FrieslandCampina verhoogt verkoopprijzen kaas 8 reacties
11-05-2016 Fosfaatrechten brengen geleidelijke groei weer terug 2 reacties
19-04-2016 'Stunten met vlees geeft verkeerd signaal' 3 reacties
04-04-2016 'De melkprijs zal best weer een keer aantrekken' 36 reacties
03-04-2016 Rabobank: een op drie melkveehouders zit in financiële problemen 162 reacties
29-02-2016 Bank Nieuw-Zeeland pleit voor structurele kostprijsverlaging 5 reacties
14-09-2015 Weideman: verdien aan weidegang 11 reacties
31-07-2015 Melk kan wel eens heel duur gaan worden 81 reacties
14-07-2015 Toekomst voor de melk? 19 reacties
14-07-2015 Kostprijs per kg fosfaatrecht 24 reacties
09-07-2015 Fosfaatrechten niet verhandelbaar maken! 112 reacties
09-07-2015 Jonge boeren de dupe van fosfaatrechten 62 reacties
26-06-2015 Kostprijs stijgt 1,5 cent per jaar. 39 reacties
18-06-2015 Superheffing terug naar de boer 12 reacties
28-05-2015 Rekenkamer 6 reacties
12-03-2015 De goede internationale concurrentiepositie van de NL melkveehouder biedt geen garantie 0 reacties
03-03-2015 ‘Grote boer kan drie keer daags melken’ 39 reacties
20-02-2015 Geitenwollensok 0 reacties
03-02-2015 Bedrijfsleider/opvolger melkveebedrijf 8 reacties
19-12-2014 Volop weiden beste keuze na 1 april 43 reacties
06-12-2014 Boereneconomie 176 reacties
02-10-2014 Niet bang zijn om de boot te missen 40 reacties
29-09-2014 Column: Nederlandse boer zit stil in slechtste jaar ooit, dip of trend? 62 reacties
23-09-2014 Reactie DDB op kostprijsstudie Harm Holman 95 reacties
24-08-2014 Kostprijsberekening DDB geeft een vertekend beeld 142 reacties