Kengetal

Kengetal nieuws

CEC op de bodemanalyse, wat kan ik daarmee?

05-04-2017 - De bodemanalyse bevat veel informatie. De drie Topmaïstelers willen graag weten hoe ze al deze kengetallen kunnen gebruiken om hun maïsteelt te verbeteren. Bodemspecialist Arjan Reijneveld van Eurofins Agro helpt hen daar bij. De komende weken verschijnen verschillende artikelen waarbij een aantal belangrijke kengetallen uitvoerig worden belicht. In deel 2 wordt het kengetal CEC besproken.

MelkveeNL

Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee?

16-02-2017 - Een duidelijke stelling, mee eens??

Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:

Er wordt door allerlei adviseurs en zelfbenoemde ondernemers zeer nadrukkelijk gewezen op het kengetal kg melk/kg fosfaat. Naast nog meer melk zal het gevolg hiervan zijn dat jongveeopfok grotendeels uit Nederland zal verdwijnen. Dit geeft een extra druk op de nuka-markt en zorgt voor veel extra veetransport: fokkalveren naar het buitenland en import van melkvee.

Naast de volgende dierwelzijnsdiscussie hebben we ook nog het probleem dat we met onze huidige dierziektestatus de grens niet dicht kunnen houden voor hoog risico dieren. Is er al een denkrichting om deze voor de deur staande problematiek af te wenden?

We zouden er hier op het bord een discussie aan kunnen wagen. Gebruik van collectieve intelligentie heet dat, leerde een prikker me eens.

Voorzet: het probleem is dat jongvee fosfaatruimte wordt gebruikt voor melkvee. Dat zou op een of andere manier ontmoedigd moeten worden?

Grasbaal

ForFarmers introduceert kengetal ‘Werkelijk fosfor’

28-10-2016 - ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor fosforwaardering in het rantsoen: ‘Werkelijk fosfor’. Dit kengetal helpt melkveehouders om op basis van melkproductie en melksamenstelling de fosforbehoefte van hun melkkoeien nauwkeuriger te bepalen en gerichter te sturen op het werkelijk fosforaanbod.

MelkveeNL

Nog meer Kengetal nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-07-2016 ForFarmers lanceert nieuw gezondheidskengetal 0 reacties
14-10-2013 BufferZuurBalans nieuw in rantsoenberekening 0 reacties
10-09-2013 Snel bijsturen met Agroscoop kengetal app 12 reacties
29-10-2012 Kengetal interne rentevoet is hét sleutelwoord 2 reacties
26-10-2012 Terugverdientijd quotum ligt op 15 jaar. 7 reacties
11-10-2012 Het economisch jaarresultaat is in Belgie een stuk lager als in Nederland 0 reacties
10-10-2012 Levensproductie Nederlandse koe toegenomen tot 30.536 kilo melk 0 reacties
31-07-2012 Is voerefficiëntie een marketingtruc? 8 reacties