Kat

Foto's van kat

Kat nieuws

Groningse boeren volgen kat in predatieonderzoek

15-05-2019 - Boeren in Groningen hebben twintig katten voorzien van een gps-tracker om meer inzicht te krijgen in de rol van deze jagers in de predatie van weidevogels.

Nieuwsgrazer

In 2025 alle daken asbestvrij: is dat haalbaar?

11-05-2019 - In 2025 moet Nederland asbestdakvrij zijn. Binnenkort neemt de Eerste Kamer het finale besluit. Toch is er twijfel over de noodzaak en de risico’s van het verwijderen van asbest. Het vertraagt het tempo waarmee het asbest van het dak gaat. ,,Mensen kijken de kat uit de boom.’’

Nieuwsgrazer

Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum

Nieuwsgrazer

Nog meer Kat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-04-2019 „Wie de kat aait, krijgt ook fipronil binnen” 0 reacties
21-03-2019 De impact van brexit op food: 5 vragen 0 reacties
18-03-2019 De impact van brexit op de voedingsmiddelenindustrie: 5 vragen 0 reacties
24-02-2019 Roep om landelijk meldpunt voor dood gevonden dieren 0 reacties
13-02-2019 Kopers fosfaatrechten kijken kat uit de boom 7 reacties
05-11-2018 De truckfan toppers van week 44 2018 0 reacties
26-10-2018 Geef hond en kat geen vlees dat mensen kunnen eten 0 reacties
19-09-2018 Dierenbeschermers: Kat krijgt onterecht schuld van dood weidevogels 0 reacties
19-09-2018 Groene dierenvrienden woonplanten van de maand oktober 0 reacties
26-08-2018 Roos Vonk kat niet meer naar vleeseters 0 reacties
08-06-2018 Honden houden van vet, katten van carbs 0 reacties
08-03-2018 Topkuilfinalist Simon Kat fokt ook topkoeien 1 reactie
07-02-2018 Kamermeerderheid wil verplichte chip voor katten 1 reactie
24-01-2018 Melkstal: tweedehands zinnig of kat in de zak? 0 reacties
22-01-2018 IBM: ‘In 2018 veel blockchain-initiatieven in food’ (video) 0 reacties
07-01-2018 De wilde kat is terug in Nederland 0 reacties
05-12-2017 'KAT en non-GMO essentieel voor bestaansrecht sector' 0 reacties
07-11-2017 Topkuilfinalist gebruikt Zweeds gras en stemt kunstmest af per perceel 1 reactie
10-10-2017 Finalisten Topkuil 2017 bekend 0 reacties
04-10-2017 'Dierenartsen rekenen vaak absurde bedragen' 0 reacties
15-09-2017 'Nobelprijs voor grappig onderzoek' naar vloeibare kat, stinkende kaas en vrouwelijke penis 0 reacties
13-09-2017 Monsanto stuurt zijn kat naar hoorzitting EU-parlement 0 reacties
11-09-2017 Wietkwekerij met duizenden planten opgerold in Culemborg 4 reacties
25-07-2017 Japanse vrouw sterft door via kat overgedragen ziekte 0 reacties
05-07-2017 Drones als oplossing tegen bacterievuur 0 reacties
03-06-2017 Kat in het nauw op 42 meter hoge toren laat zich door brandweer niet vangen 0 reacties
29-05-2017 Kattenredder stokt op 15 meter, brandweer moet man uit boom halen 0 reacties
05-02-2017 Nieuwe Scania R450 voor De Boer Menaldum 0 reacties
07-12-2016 Zeven vragen aan wiebren 172 reacties
17-11-2016 'Overname goodwill failliet Nesselande Logistics blijkt kat in de zak' 0 reacties
17-11-2016 Overname werkpakket failliet Nesselande Logistics blijkt kat in de zak voor Circle Logistix 0 reacties
17-11-2016 Overname werkpakket failliet Nesselande Logistics blijkt kat in de zak 0 reacties
10-11-2016 Hond en kat gebruiken meer antibiotica dan koe 4 reacties
03-04-2016 'Voedingshypes gevaarlijk voor huisdieren' - Binnenland - PAROOL 0 reacties
05-08-2015 'Bierzwendel in Groningen: goedkoop huismerk verkocht als lokaal speciaalbier' 0 reacties
16-06-2013 Hond en kat hebben meer last van meeroken dan mens 0 reacties
18-11-2012 Welzijn konijn schiet vaak tekort 0 reacties