Ir

Ir nieuws

'Biomassa is nodig voor onze energievoorziening'

16-11-2019 - Biomassa is een noodzakelijk stuk in onze energievoorziening. Dit zegt prof. dr. ir. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese Bossen aan de Universiteit Wageningen in BNR's Big Five. Nabuurs noemt de discussie over biomassa 'giftig'.

Nieuwsgrazer

'Natuur zal niet echt profiteren van stikstofmaatregelen van het kabinet'

14-11-2019 - Hoogleraar Milieusysteemanalyse dr. ir. Wim de Vries van de Wageningen Universiteit verwacht dat de maatregelen die het kabinet neemt in het kader van de stikstofcrisis wel een oplossing bieden voor de bouw. Een relatief kleine vermindering van de stikstofemissie kan volgens hem al genoeg zijn om daar de vergunningverlening weer vlot te trekken. De bouwsector levert met 0,6% maar een heel kleine bijdrage aan de stikstofdepositie. De natuur zal echter niet echt profiteren van de maatregelen, denkt De Vries. Daarvoor zou de depositie met tientallen procenten omlaag moeten.

Nieuwsgrazer

Bosbemesting in Europees verband is noodzakelijk

05-10-2019 - Om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vraag of en hoe bos bemest moet worden, zijn bij Harderwijk proefpercelen aangelegd. Ir. A. Hekstra is de initiatiefnemer van die bosbemestingsproeven. Hij is docent Bodemvruchtbaarheid en Milieu aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten. Ter plaatse gaf hij uitleg en liet hij zien wat de proeven inhouden.

„Bosbemesting is een "symptoombestrijding", bestrijding van een ziekteverschijnsel. Het bos in Europa is ziek. In bosbouwkringen heeft men zich lang tegen bemesting van bos verzet. Men wil niet de gevolgen bestrijden, maar de oorzaken aanpakken. Dat is prachtig, maar het moet volgens mij beide gebeuren. Noodgedwongen moet echter de aanpak van de ziekteverschijnselen voorrang hebben. Anders hebben wij over twintig jaar waarschijnlijk geen gezond bos meer. Een effectieve bemesting is mogelijk. Of bosbemesting op grote schaal zal plaatsvinden, is een tweede. De wetten van de economie drijven ons naar de afgrond". Aldus de heer Hoekstra.

Mest in bossen? De meeste mensen vinden dit vreemd. Waarom eigenlijk? In de landbouw is het toedienen van meststoffen normaal. Waarom zou het voor bosbouw abnormaal zijn? Ir. Hekstra vindt bosbemesting beslist niet vreemd. Integendeel. Hij ziet bemesting als de enige oplossing om onze kwijnende bossen te redden.

Nieuwsgrazer

Nog meer Ir nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-07-2019 List, bedrog, leugens, corruptie en de PAS-paniek - Foodlog 108 reacties
19-06-2019 Eredoctoraat Louise Fresco verleend in Jeruzalem 0 reacties
16-05-2019 "Pas de principes van kringlooplandbouw toe in aquacultuur" 0 reacties
13-05-2019 Thom Huppertz nieuwe zuivelprofessor in Wageningen, volgt Tiny van Boekel op 0 reacties
09-05-2019 Thom Huppertz benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
03-04-2019 Jeroen Dijsselbloem voorzitter raad van toezicht WUR 0 reacties
02-04-2019 Wageningse alumnus Dijsselbloem voorzitter raad van toezicht WUR 0 reacties
29-03-2019 Start onderzoek naar gezondheidsrisico’s van chemische stoffen afkomstig van microplastics 0 reacties
13-02-2019 Certificering mestketen kan deze zomer beginnen 24 reacties
31-01-2019 ‘Detectie van Crispr-Cas voeding niet eenvoudig’ 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
28-05-2018 Open brief aan minister Schouten: zo moet kringlooplandbouw lokaal ontstaan 0 reacties
06-03-2018 Wetenschapper: vlees ‘moet’, maar niet iedere dag 0 reacties
06-03-2018 Milieukundige: vlees ‘moet’, maar niet iedere dag 9 reacties
06-03-2018 Groninger milieukundige: vlees ‘moet’, maar niet iedere dag 0 reacties
20-12-2017 NVP leden kiezen nieuwe secretaris 0 reacties
10-10-2017 'Opkopen van melkpoeder voor interventie is ineffectieve steunmaatregel voor melkveehouders' 12 reacties
05-10-2017 Micro Rondeel Den Haag overbrugt de kloof tussen boer burger en politiek 0 reacties
01-09-2017 WUR: Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
31-08-2017 Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
22-08-2017 Aanvraag Databank I&R pluimvee tarieven 2017 goedgekeurd 0 reacties
08-08-2017 "Een op-en-top schoon kasdek" 0 reacties
24-07-2017 Prof. Tiny van Boekel interim buitengewoon hoogleraar zuivel 0 reacties
21-07-2017 Schermen maken opmars in Italiaanse tuinbouw 0 reacties
24-05-2017 KalfVolgSysteem vanaf 1 juli verplicht 0 reacties
24-01-2017 Aardstralen, De waanzin van Ir.O.J.Cleveringa 161 reacties
07-01-2017 Bemesten en bodemleven. 16 reacties
03-01-2012 Melkveehouders gaan minder voor I&R betalen 0 reacties
13-11-2010 Schotland krijgt centrale databank I&R 0 reacties
23-10-2010 Dienst Regelingen stelt controle I&R stallijsten uit 0 reacties
02-10-2010 Database I&R schaap blijft zorgenkindje 0 reacties
22-07-2010 'Veel problemen met elektronische I&R schapen' 0 reacties
01-07-2010 Verdeeldheid over functioneren I&R 0 reacties
08-06-2010 Verburg verlengt overgangstermijn I&R schapen en geiten 0 reacties
19-05-2010 EP: drie jaar geen boetes voor fouten I&R 0 reacties
04-05-2010 Uitzonderingen verplichte I&R in dierentuinen 0 reacties
04-05-2010 Uitzonderingen verplichte I&R schapen en geiten in dierentuinen 0 reacties
26-03-2010 Verzamelcentra starten in juni met melden I&R 0 reacties
16-02-2010 Test met I&R op veemarkt verloopt goed 0 reacties
12-02-2010 LNV: al bijna 350.000 dieren in I&R-database 0 reacties
05-02-2010 Elektronische I&R voor slachterijen nog ver weg 0 reacties

Ir video's