Gve

Het aantal GVE op een bedrijf is de optelsom van het aantal landbouwdieren op het bedrijf omgerekend naar de fosfaatproductie van één melkkoe.

Er wordt als volgt gerekend:
1 melkkoe (v.a. 450 kg) = 1 GVE
1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE
1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE
1 schaap (incl. lammen) = 0,15 GVE
1 pony = 0,65 GVE