Grondgebondenheid

Grondgebondenheid nieuws

Hoe grondgebonden is de melkveehouderij?

20-06-2019 - De invoering van de melkveewet (en later de fosfaatrechten) heeft de grondgebondenheid in de melkveehouderijsector aangejaagd. Maar, in welk tempo verloopt de extensivering? Cor Pierik, hoofd landbouw bij het CBS, maakt de balans op in deze Boerenbusiness Feiten.

Nieuwsgrazer

DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling

29-05-2019 - Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af.

Volgens DDB wordt het voorstel tot wetswijziging, net als eerder de invoering van de fosfaatwetgeving, met stoom en kokend water gefabriceerd. De fosfaatwetgeving is volgens DDB door deze haast al vanaf de start geplaagd door fouten en onzorgvuldigheden. Die moesten in een later stadium worden gerepareerd. Er vindt woensdagmidddag wetgevingsoverleg over dit voorstel plaats.

Die aanpak leidde volgens DDB in de melkveehouderij tot een zware vertrouwenscrisis van melkveehouders met de overheid. Een crisis die de totale sector nog lang schade zal berokkenen, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB pleit daarom al vanaf het moment dat het fosfaatplafond werd overschreden, ongeveer drie maanden na afschaffing van het melkquotum, voor een opkoopregeling.

Opkoopregeling
DDB vindt een opkoopregeling de beste manier om de bedrijfsvoering van actieve melkveehouders zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Ook hadden knelgevallen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden met een opkoopregeling.

Een hogere afroming kent volgens DDB bezwaren. Voor knelgevallen die het niet redden door de fosfaatwetgeving, betekent de verdubbeling van de afroming dat zij met een grotere schuldenlast blijven zitten als de banken de financiering stop zetten. Ook de kopers van fosfaatrechten worden met hogere kosten geconfronteerd nu het aantal fosfaatrechten krimpt, stelt DDB.

Fosfaatrechten
Verdamping van de fosfaatrechten in de fosfaatbank, bestemd voor jonge boeren of het bevorderen van grondgebondenheid, krijgt de handen van DDB ook niet op elkaar. Dat zijn juist de twee belangrijke pijlers van dit systeem. Tot slot denkt DDB dat mogelijke stoppers hun fosfaatrechten nog even vasthouden en doormelken, omdat de minister heeft aangegeven dat de hogere afroming tijdelijk is.

Die groep wacht totdat de afroming weer is verlaagd naar 10 procent, omdat de stoppers denken dat hun fosfaatrechten daardoor meer waard worden. In de ogen van DDB zou de minister beter het stoppen aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door een opkoopregeling. Hiermee worden actieve melkveehouders ontzien en kunnen melkveehouders zonder opvolger eerder kiezen om de sector te verlaten.

Generieke korting
Volgens LTO is het instrumentarium dat minister Schouten heeft om het teveel aan fosfaatrechten op te lossen, niet zo uitgebreid. Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks is daarom blij dat de sector niet opnieuw een generieke korting staat te wachten.

Nieuwsgrazer

LTO wil knelpunten naar grondgebondenheid in beeld hebben

30-04-2019 - Welke knelpunten ervaren melkveehouders die grondgebonden willen worden? De vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland wil graag een antwoord op deze vraag. Samen met het Kadaster is de vakgroep daartoe een pilot opgestart in de Achterhoek.

Nieuwsgrazer

Nog meer Grondgebondenheid nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-04-2019 Zicht op knelpunten grondgebondenheid 0 reacties
12-04-2019 Schouten dubt over rapport grondgebondenheid 22 reacties
11-04-2019 SP wil grondgebondenheid steviger borgen in regelgeving 11 reacties
30-01-2019 50 miljoen voor Drentse melkveehouders 23 reacties
07-12-2018 Certificatieschema 'On the way to PlanetProof' voor Melk vastgesteld 0 reacties
24-11-2018 'Grasbrok goed alternatief bij overschot gras' 0 reacties
08-11-2018 Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel 76 reacties
19-09-2018 Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank 52 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
08-08-2018 Gezocht: Grondcoalitiepartner 0 reacties
20-06-2018 Wisselende reacties op visie grondgebondenheid 0 reacties
23-05-2018 Schouten wijst definitie GRONdig af 0 reacties
22-05-2018 Schouten wijst definitie grondgebonden van GRONdig af 4 reacties
22-05-2018 'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig' - Schouten houdt het simpel 0 reacties
22-05-2018 'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig' 0 reacties
18-05-2018 Lange termijn verwachting melkprijs €35,50 0 reacties
01-05-2018 Is buurtcontract redding voor voer-mestcontract? 2 reacties
26-04-2018 Advies grondgebondenheid, en nu? 0 reacties
18-04-2018 Kamer zet advies grondgebondenheid op agenda 0 reacties
18-04-2018 Kamer gaat advies grondgebondenheid bespreken 0 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
17-04-2018 FrieslandCampina wil koers richting duurzaamheid versnellen met introductie Top-Zuivellijn 22 reacties
13-04-2018 Schouten positief over visie grondgebondenheid 25 reacties
13-04-2018 Verdeelde reacties adviesrapport grondgebondenheid 0 reacties
13-04-2018 Verdeelde reacties op adviesrapport grondgebonden 0 reacties
13-04-2018 ‘Voedsel koe moet meer van eigen grond komen’ 0 reacties
13-04-2018 Grondgebonden via eiwit wordt uitdaging 0 reacties
13-04-2018 Betrokken melkveehouders: Sturen op voer stimuleert ondernemerschap 0 reacties
12-04-2018 'Percentage eiwit van eigen land' nieuwe maat grondgebondenheid 10 reacties
12-04-2018 Melkveesector kiest voor grondgebondenheid 25 reacties
12-04-2018 Grondgebonden melken in 4 stappen 0 reacties
12-04-2018 Nieuw kengetal voor grondgebondenheid 0 reacties
08-04-2018 Ex-LTO’er: ‘Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is’ 107 reacties
29-03-2018 Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij 0 reacties
22-03-2018 'Extensief melken verdient stimulans' 11 reacties
20-03-2018 Welke melkveehouder is grondgebonden? 0 reacties
20-03-2018 GRONdig zet definitie grondgebonden neer 0 reacties
20-03-2018 Presentatie ‘fraude-ongevoelige’ definitie grondgebondenheid 8 reacties
20-03-2018 GRONdig komt met definitie grondgebonden 196 reacties
20-03-2018 Netwerk Grondig stelt grenzen aan grondgebondenheid 0 reacties
22-01-2018 Knelgeval moet zich voor 15 februari melden 0 reacties
04-01-2018 Extensief boeren geen garantie voor milieuvriendelijkheid 18 reacties
21-12-2017 Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid 0 reacties
08-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
29-11-2017 Bio is grondgebonden in EU maar niet in VS 0 reacties
16-11-2017 Leden LTO werken visie uit, grondgebondenheid blijft discussiepunt 39 reacties
17-10-2017 Netwerk Grondig heeft samenstelling Comité Gras rond 34 reacties
17-10-2017 ”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen” 0 reacties
10-10-2017 Commissie grondgebondenheid bindend voor LTO en NZO 0 reacties
09-10-2017 LTO en NZO laten adviescommissie onderzoek doen naar grondgebondenheid 0 reacties
09-10-2017 LTO - LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 36 reacties
09-10-2017 LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 0 reacties
26-09-2017 Grondig wil definitie van grondgebondenheid 0 reacties
26-09-2017 Grondig formuleert definitie grondgebonden 0 reacties
26-09-2017 Grondig zoekt met ‘Comité Gras’ naar definitie grondgebondenheid 90 reacties
26-09-2017 ”Definitie GRONDGEBONDENHEID formuleren in balans met kringloop en samenhang leefomgeving” 0 reacties
22-09-2017 Kees Romijn: ‘Verdeeldheid sector is momentopname’ 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebonden melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid van de melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid 0 reacties
10-08-2017 Wel of geen fosfaatrechten kopen? 0 reacties
10-08-2017 Wat voor impact hebben de fosfaatrechten op uw bedrijf? 0 reacties
06-08-2017 Er zal extra grond onder het bedrijf moeten komen 0 reacties
28-07-2017 Gezocht: eenheid over grondgebondenheid 87 reacties
01-06-2017 'Krimp melkveestapel voor klimaat kost Nederland 2,1 miljard euro' 16 reacties
13-05-2017 Wat doet fosfaatreductie met de melkveehouderij? 0 reacties
02-05-2017 We drijven af van grondgebondenheid 11 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
23-03-2017 Aanpassing regel grondgebondenheid 7 reacties
20-03-2017 LTO blij met aanpassing definitie grondgebondenheid 0 reacties
17-03-2017 Fosfaatreductieregeling: nieuwe definitie grondgebonden 0 reacties
17-03-2017 Knelpunten fosfaatreductieplan opgelost 14 reacties
15-02-2017 Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht 19 reacties
09-02-2017 Heb je van RVO ook een vragenlijst over je kennis en ervaring over de mestregels ontvangen 3 reacties
30-01-2017 KLW 2.0 3 reacties
24-12-2016 Romijn: nu doorzetten met fosfaatplan 139 reacties
19-12-2016 Wat gaan de melkveehouders doen met de kerstdagen? 65 reacties
07-12-2016 Overzicht belangrijkste aanpassingen fosfaatrechtenwet 28 reacties
06-12-2016 De antwoorden van van Dam 16 reacties
01-12-2016 Weer warm pleidooi voor grond en bio in #fosfaatwet 0 reacties
01-12-2016 Kabinet verkwanselt het Nederlandse weidelandschap 0 reacties
01-12-2016 Er was allang een breed draagvlak voor grondgebondenheid in de kamer 3 reacties
28-11-2016 ‘Leg in Brussel uit dat er geen probleem is’ 0 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
24-11-2016 Meerderheid boeren oneens met fosfaatreductieakkoord 15 reacties
24-10-2016 Invoeren niet-verhandelbare rechten op 1 januari 2017 45 reacties
06-10-2016 Flynth: schaf grondgebondenheid af 14 reacties
19-09-2016 Grondgebondenheid de beste keuze volgens Natuurmonumenten 9 reacties
13-09-2016 Stop getouwtrek korting intensief/extensief 31 reacties
11-08-2016 ‘Slachten van koeien met EU-steungeld is onzinnige ingreep’ 3 reacties
15-06-2016 'Nieuw bedrijf oprichten dé oplossing voor knelgevallen' 11 reacties
14-06-2016 Grondgebondenheid: nieuw KvK-nummer is nieuw bedrijf, geen referenties 126 reacties
14-06-2016 Jersey koeien 12 reacties
08-05-2016 Column Sjakie - Van gras tot gas 57 reacties
21-04-2016 Samenwerking met akkerbouwer telt niet voor grondgebondenheid. 3 reacties
01-04-2016 1 jaar na bevrijdingsdag........ Top of Flop 71 reacties
17-03-2016 Regelgeving fosfaat raakt samenwerking akkerbouwer-veehouder 6 reacties