Groen

Groen nieuws

Aanbod nog te ruim voor hogere varkensprijs

14-09-2019 - Alle ballen op het lucratieve China is momenteel het motto voor slachterijen. Hoewel het marktsentiment goed is, staan niet alle seinen op groen voor...

Nieuwsgrazer

LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.

brouwer-de-koning

Groene Dakbedekkers, tuinplanten maand oktober 2019

11-09-2019 - Groene Dakbedekkers zijn in oktober tuinplant van de maand. Groene daken duiken steeds vaker op, met dakbedekkers als vetkruid, steenbreek en huislook. Koel in de zomer, warm in de winter en altijd groen, het hele jaar door.

Nieuwsgrazer

Nog meer Groen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-09-2019 Huisartsen in Manchester schrijven kamerplanten voor als medicijn 0 reacties
06-09-2019 Husqvarna presenteert nieuwe krachtige accubosmaaiers 0 reacties
06-09-2019 Noodkreet bouwers: woningtekort wordt ramp 13 reacties
03-09-2019 Aspen daagt krachtpatsers uit 2 reacties
28-08-2019 EU: groen licht voor steun bij droogteproblemen 0 reacties
27-08-2019 Video: Aardappelen klappen en spuiten met loofdoes 0 reacties
23-08-2019 NVWA springt op ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen 0 reacties
16-08-2019 Nieuwe Tekno modellen week 33 2019 0 reacties
07-08-2019 Weer nieuwe inschrijfronde suikerfabriek België 0 reacties
07-08-2019 Pesticiden: ‘de tijd is rijp voor een groen landbouwsysteem’ 0 reacties
29-07-2019 Peilgestuurde drainage houdt vocht in de bodem 0 reacties
25-07-2019 Steeds meer groene energielabels voor kantoren 0 reacties
25-07-2019 Zelfs boven Groningen is het gras niet lang meer groen 0 reacties
24-07-2019 Utrecht transformeert bushokjes naar bijenhokjes 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
20-07-2019 Boer aan het roer bij Regio Deal FoodValley 0 reacties
16-07-2019 EU vreest groen licht voor importtarieven Trump 0 reacties
16-07-2019 'WTO geeft groen licht handelssancties Europa' 0 reacties
10-07-2019 VHG lanceert arbeidsmarktcampagne Ik ben groen, jij ook? 0 reacties
09-07-2019 Lesprogramma Groen Doen in de Klas goed gewaardeerd 0 reacties
21-06-2019 Familie Groen gaat van rozen naar zonnepanelen 0 reacties
20-06-2019 Duurzame boer nauwelijks beloond voor groen werken 0 reacties
15-06-2019 Groei wordt zichtbaar, percelen kleuren groen 0 reacties
13-06-2019 Concept certificaat KeurMest gepubliceerd 0 reacties
13-06-2019 Vogelgriepvergoeding voor Belgische pluimveehouders 0 reacties
12-06-2019 Groen Lintje voor melkveehouderij in Oldelamer 2 reacties
02-06-2019 John Deere 4230 - Welke kleur groen heeft deze John Deere uit 1972/1978 12 reacties
02-06-2019 Hoe Spanje met klimaatregelen een andere weg inslaat als Duitsland 0 reacties
28-05-2019 Gecoördineerde aanpak vogelgriep België laat op zich wachten 0 reacties
28-05-2019 Glasvezel voor boeren in Flevoland 0 reacties
28-05-2019 Glasvezel voor boeren in Flevoland 0 reacties
27-05-2019 Nieuwe kaart met percelen, wegen en gebouwen (BGT) 0 reacties
26-05-2019 Varkensprijs doorbreekt in juli de 2 euro grens 0 reacties
24-05-2019 Sp.a verlangt onderzoekscommissie voor de mestfraude 0 reacties
23-05-2019 OZ Planten plaatst eerste order via nieuwe website Phalaenova 0 reacties
23-05-2019 Openstelling tweede contractronde deelname Groen Gas Wijster 0 reacties
18-05-2019 Gecoördineerde aanpak vogelgriep België laat op zich wachten 0 reacties
13-05-2019 Teler gaat van kassen over op zonne-panelen 0 reacties
10-05-2019 Wonen in een stad ongezond? Op het platteland neemt overgewicht sneller toe 0 reacties
09-05-2019 Een kalender om klimaatbewust een bloemetje te kopen voor Moederdag 0 reacties
09-05-2019 Op zoek naar groen alternatief voor Fenomenal 0 reacties
07-05-2019 Mestbeleid doorstaat zonder glans de adviesronde 0 reacties
02-05-2019 Kipster: 'We gebruiken alleen reststromen' 0 reacties
01-05-2019 Groen, groen en nog meer groen 3 reacties
29-04-2019 Minister verdedigt aanpak voor methaanreductie rundvee 0 reacties
25-04-2019 Groen is poen 0 reacties
25-04-2019 CZAV, Monie en Scalda werken samen in uienproject 0 reacties
24-04-2019 Groen in de zorg als verdienmodel 0 reacties
15-04-2019 Tekenbeten: pieken en dalen in 2018 0 reacties
15-04-2019 Naar een groenvisie voor het centrum van Doetinchem 0 reacties
13-04-2019 Groen licht voor bouw pluimveestal in Heino 0 reacties
12-04-2019 Wijziging GvO-regeling: conversietabel beschikbaar 0 reacties
08-04-2019 Pak de plantjes maar in: later deze week kans op nachtvorst 0 reacties
06-04-2019 Alle seinen op groen voor een zomerse belofte van 2 euro 0 reacties
04-04-2019 Groen licht voor teelt Belgische miniknollen 0 reacties
29-03-2019 Groen licht voor organisatieaanpassing commercie FloraHolland 0 reacties
27-03-2019 Barst in groen visserijakkoord 0 reacties
25-03-2019 Onderscheid via verschillende groene wegen naar Rome 0 reacties
21-03-2019 Groen Kennisnet stelt online leermateriaal beschikbaar over Agro Food Robotica 0 reacties
17-03-2019 Joris Baecke: Nu doorpakken met vergroenen’ 0 reacties
15-03-2019 Groen: "Meer bio en krimp van exportgerichte veeteelt" 0 reacties
15-03-2019 Innovatief en gangbaar, het nieuwe groen op Bayers boerderij 0 reacties
12-03-2019 Half miljoen voor groen onderwijs Zeeland 0 reacties
09-03-2019 Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars 0 reacties
07-03-2019 Twee dagen Trade Fair Naaldwijk in beeld 0 reacties
07-03-2019 Trade Fair Naaldwijk in beeld 0 reacties
06-03-2019 Nieuw groen Frans plan wil duurzame investeringen buiten overheidstekort laten 0 reacties
27-02-2019 ‘Opgroeien in het groen is goed voor mentale gezondheid’ 0 reacties
26-02-2019 Teken actief met warme weer 0 reacties
26-02-2019 Kwekerij Loek Jansen verder als Plantanious 0 reacties
19-02-2019 Horticontact; laat je onderdompelen in het groen #blog 0 reacties
18-02-2019 Nieuwe editie Go Events Green unplugged Boskoop 0 reacties
14-02-2019 Bulktransport Suiker Unie op 100 procent groen gas 0 reacties
07-02-2019 Groen licht verdient meer aandacht 0 reacties
06-02-2019 Marcel Groen nieuwe programmamanager Greenport Aalsmeer 0 reacties
05-02-2019 Column van Co - Linkse anarchie 0 reacties
01-02-2019 Ontspoort de brexit-trein nu echt? 0 reacties
31-01-2019 Groen licht voor Europese versie van GDT 0 reacties
28-01-2019 Dossier beweiding voor onderwijs geactualiseerd 0 reacties
28-01-2019 Wageningen Universiteit gaat ecologische kennis delen met groen onderwijs 0 reacties
25-01-2019 Vijf beleidsadviezen voor groen in de stad 0 reacties
24-01-2019 Promotie Carmen Aalbers: beheer en transitie van groen in stedelijk gebied 0 reacties
23-01-2019 Wanneer vervangt groen de chemie? 0 reacties
22-01-2019 Kwart toegelaten middelen was in 2018 groen 0 reacties
21-01-2019 Vakbeurs GrootGroenPlus tekent 3-jarig sponsorcontract Nationale Boomfeestdag 0 reacties
18-01-2019 Modiform geeft gerecycled huishoudelijk afval en witgoed een nieuw leven 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
16-01-2019 Stimulans GroenPact: partners investeren jaarlijks €600.000 0 reacties
14-01-2019 EU werpt dam op tegen gewasbeschermingsmiddelen 0 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
11-01-2019 Groen geteelde paprika's in Heerhugowaard: eerste glastuinbouwer op warmtenet 0 reacties
10-01-2019 Brexit-ramp komt steeds dichterbij 0 reacties
09-01-2019 Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb 4 reacties
07-01-2019 Woontrends; ook in 2019 meer planten in interieur 0 reacties

Groen video's