Fryslân

Fryslân is een enigszins zelfstandig onderdeel van de 12 Drentse provincien.

Foto's van fryslân

Fryslân nieuws

Veel animo bij Friese boeren voor asbestsanering

16-01-2019 - Al 312 bedrijven, vooral boerenbedrijven, in Fryslân hebben zich bij Essent aangemeld om hun asbestdaken door het elektriciteitsbedrijf te laten saneren. Essent legt op die daken zonnepanelen en verkoopt de opgewekte energie als groene stroom. Na twintig jaar worden de bedrijven eigenaar van de panelen.

Nieuwsgrazer

Regen doet het grondwaterpeil geleidelijk goed

16-01-2019 - De regenval van de afgelopen weken heeft het lage grondwaterpeil goed gedaan. ,,De stand herstelt zich geleidelijk maar gestaag”, meldt woordvoerder Marianne Reitsma van Wetterskip Fryslân.

,,Wel verloopt het herstel in de polders beter dan op de hoge zandgronden als het Fochteloër Veen.” Vorige maand bleek al uit een analyse met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium dat de grondwaterstanden vermoedelijk maar moeizaam zullen herstellen van de langdurige droogte in 2018. Met name de hoge zandgronden zullen waarschijnlijk nog tot na de komende zomer met een lager grondwaterpeil te maken hebben.

Nieuwsgrazer

Kramer: landbouw 100 procent biologisch

05-01-2019 - Ook hier, nu hopen dat men realistisch blijft

Originele beschrijving

Bolsward Alle boeren in Fryslân moeten op termijn helemaal overschakelen op 100 procent biologische landbouw. Dat zegt FNP-lijsttrekker Johannes Kramer vandaag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Bolsward, waar de partij haar campagne start voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart...

van Ittersum

Nog meer Fryslân nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-12-2018 Kinderen beginnen inzamelingsactie voor biologisch boerenbedrijf | Omrop Fryslân 46 reacties
02-11-2018 Friese jacht op steenmarter zorgt voor minder nestroof 0 reacties
12-10-2018 Ontbijtsessie Leeuwarden: van willen naar doen. 0 reacties
19-09-2018 Nieuw design voor scholingstrailer Chauffeursvereniging Friesland 0 reacties
03-08-2018 LTO Noord tevreden over verruiming beregeningstijden 0 reacties
12-07-2018 Werklust 'Max': van tractorfan via Fryslân naar Suriname 0 reacties
28-05-2018 Vrijspraak voor Mestverwerking Fryslân 0 reacties
16-05-2018 25 miljoen voor Fries veenweidegebied 0 reacties
15-05-2018 OM eist hoge boete voor dodelijk ongeval bij mestverwerker 0 reacties
14-05-2018 OM dreigt mestbedrijf stil te laten leggen 0 reacties
26-04-2018 Fryslân gaat fossielvrij met blauwe diesel 0 reacties
06-04-2018 Wormen grondoorzaak van wegblijven weidevogels op De Burd | Omrop Fryslân 22 reacties
26-01-2018 Benedictus: veenweidevisie staat op de helling 0 reacties
22-12-2017 Waterschap en zuivelfonds ‘kijken samen vanuit de volle breedte naar het watervraagstuk’ 0 reacties
18-12-2017 Stellingwerver Stralis gooit de vuilnis langszij 0 reacties
13-12-2017 Nijwa Trucks komt naar Fryslân 0 reacties
14-09-2017 Friesland heeft moeite met het vele regenwater 0 reacties
18-08-2017 M.S. de Vries overgenomen door Van der Linden van Sprankhuizen 0 reacties
02-08-2017 Extra veiligheidsmaatregelen PC Franeker ivm gestolen truck 0 reacties
29-06-2017 Melkveehouder Jelsum produceert gas voor 750 gezinnen 19 reacties
27-06-2017 Joop Atsma aangesteld als nieuwe ambassadeur Dairy Valley | Omrop Fryslân 0 reacties
02-06-2017 VIDEO: "De moderne landbouw is een ramp voor de aarde" | Omrop Fryslân 0 reacties
15-04-2017 Friese natuurorganisaties azen op grond stoppende boer 16 reacties
04-03-2017 Mestverwerker Jan Scherff wil ermee stoppen 23 reacties
09-02-2017 In Fryslân vaakst fatale tractorongelukken 80 reacties
25-01-2017 Inval bij Friese fouragehandelaar voor verdenking mestfraude 85 reacties
04-01-2017 Zomerstalvoedering in januari 0 reacties
31-12-2016 Nieuwe Scania R450 voor Vrieswijk 0 reacties
27-11-2016 Ungelokken op Fryske diken: "Frachtwein kin moardwapen wêze" | Omrop Fryslân 0 reacties
02-02-2015 .frl domeinen beschikbaar 0 reacties
20-08-2014 Fryske Mercedes-Benz Actros voor Van der Weerd 0 reacties
24-04-2014 ?Logistiek Noord-Nederland loopt achter? 0 reacties