Fosfaatruimte

Fosfaatruimte nieuws

Meer fosfaatruimte bij pilot KringloopWijzer

19-01-2018 - Efficiënte bedrijven kunnen meer dieren houden bij hetzelfde aantal fosfaatrechten.

LTO Nederland en andere betrokken partijen spreken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de invulling van de pilot KringloopWijzer, die dit jaar wordt gehouden. Via de pilot kunnen melkveehouders de mineralenboekhouding bedrijfsspecifiek verantwoorden.

Nieuwsgrazer

Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot

20-12-2017 - Deelname aan de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot) levert dit jaar de deelnemers meer fosfaatruimte op dan vorig jaar. De forfaitaire norm over 2016 is gemiddeld 83,1 kilo, de BEP-norm gemiddeld 103,9 kilo. Vorig jaar was dit 100,8 kilo. Gemiddeld levert de pilot dus 20 kilogram meer fosfaatruimte. Vorig jaar was dit 16,8 kilo. De verwachting is dat het weer hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Nieuwsgrazer

‘Benut fosfaatruimte met compost’

12-12-2017 - Melkveebedrijven die nog fosfaatruimte hebben, kunnen dat nu opvullen door compost aan te voeren.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatruimte nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-12-2017 Mogelijk aanpassing fosfaatnorm hoogproductieve koe 0 reacties
27-11-2017 Sturen op fosfaatruimte met fosfaatplanner van CRV en FrieslandCampina 17 reacties
19-07-2017 BEP-pilot levert dit jaar 20 kilo extra fosfaatruimte 0 reacties
18-07-2017 Deelname aan pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert melkveebedrijf extra fosfaatruimte op 6 reacties
31-05-2017 Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat 0 reacties
07-03-2017 Dijkgraaf (SGP) krijgt zetje in de goede richting en trekt brief aan FrieslandCampina in 21 reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
15-02-2017 Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht 19 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
11-10-2016 Leidingaanleg niet meer beperkend voor fosfaatruimte 2 reacties
20-04-2016 Kosten door verliesdagen lopen op tot 500 euro per pink 1 reactie
12-04-2016 ForFarmers ziet ruimte voor 15 % meer melk zonder overschrijding fosfaatruimte 1 reactie
20-03-2016 Latente ruimte 45 reacties
14-03-2016 Column Sjakie - Efficiënt of meer 29 reacties
11-03-2016 Latente fosfaatruimte 8 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
03-03-2016 Extra #Fosfaatrechten op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken 20 reacties
03-03-2016 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van #fosfaatrechten voor melkvee 76 reacties
26-07-2015 Overschot aan melkveefosfaatrechten. 14 reacties
10-07-2015 Inbreng Dutch Dairymen Board Rondetafelgesprek fosfaatplafond 29 reacties
23-06-2015 De melkveehouderij is in de ban van speculatie 26 reacties
22-06-2015 Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor schade fosfaatrichtlijn 8 reacties
15-06-2015 LTO: Fosfaatreferentie melkvee op basis van verleden bespreekbaar 75 reacties
07-06-2015 Hoe willen jullie het fosfaatprobleem oplossen? 19 reacties
12-05-2015 Maximale ruimte = maximale regeldruk! Willen we dat? 103 reacties
08-04-2015 Einde melkquotering is startschot koeienexplosie 24 reacties
02-04-2015 De gok op groei is altijd een goede geweest 3 reacties
06-11-2014 Dijksma wil Melkveewet aanpassen 0 reacties
25-09-2014 Noord-Nederland laat 6 miljoen kilo fosfaatruimte onbenut 63 reacties
22-08-2014 Welke melkveehouders mogen groeien 80 reacties
01-07-2014 Fosfaatproductie 2013 is referentiewaarde bedrijfsoverschot. 39 reacties
28-05-2014 Wetsvoorstel Toekomst melkveehouder goedgekeurd door de ministerraad 1 reactie
08-03-2014 "Opkoop varkensrechten lost veel op" 27 reacties
10-02-2014 Nieuwe inkomstenbron makelaardij: fosfaatruimte 40 reacties
12-12-2013 Melkveehouders vandaag arm en afhankelijk gemaakt. 140 reacties