Fosfaatruimte

Fosfaatruimte nieuws

Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant??

17-02-2017 - Even een quote uit den Nederlandschen Staatscourant

Quote:
k. grondgebonden bedrijf:
bedrijf waarvan de productie van dierlijke meststoffen door runderen in kilogrammen fosfaat in het kalenderjaar 2015, verminderd met de fosfaatruimte in dat jaar, negatief of nul is, waarbij wordt uitgegaan van een excretieforfait van 9,6 kilogram fosfaat voor een vrouwelijk rund van 0 tot 1 jaar, 21,9 kilogram fosfaat voor een vrouwelijk rund van 1 jaar of ouder dat niet heeft gekalfd en 41,3 kilogram fosfaat voor een rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond de hoeveel grond is zoals die blijkt uit de gegevens opgegeven krachtens de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015;

Oke, dikke pech voor onder andere de bioboeren en bedrijven met een productie onder de 8125 liter per koe per jaar.

Kwam je in 2015 redelijk exact uit met je mestplan en kon je 'net' alle mest op eigen grond kwijt.

Jammer de bammer maar je wordt forfaitair afgestraft in het fosfaatreductieplan en moet 4% krimpen t.o.v. 2 juli 2015.

friesboertje

Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee?

16-02-2017 - Een duidelijke stelling, mee eens??

Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:

Er wordt door allerlei adviseurs en zelfbenoemde ondernemers zeer nadrukkelijk gewezen op het kengetal kg melk/kg fosfaat. Naast nog meer melk zal het gevolg hiervan zijn dat jongveeopfok grotendeels uit Nederland zal verdwijnen. Dit geeft een extra druk op de nuka-markt en zorgt voor veel extra veetransport: fokkalveren naar het buitenland en import van melkvee.

Naast de volgende dierwelzijnsdiscussie hebben we ook nog het probleem dat we met onze huidige dierziektestatus de grens niet dicht kunnen houden voor hoog risico dieren. Is er al een denkrichting om deze voor de deur staande problematiek af te wenden?

We zouden er hier op het bord een discussie aan kunnen wagen. Gebruik van collectieve intelligentie heet dat, leerde een prikker me eens.

Voorzet: het probleem is dat jongvee fosfaatruimte wordt gebruikt voor melkvee. Dat zou op een of andere manier ontmoedigd moeten worden?

Grasbaal

Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht

15-02-2017 - Iets wat krom is recht maken is heel lastig:

Bij bedrijfsoverdracht worden de gegevens van de grond voor de wet fosfaatrechten niet overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit blijkt in de praktijk. “NAJK vindt dit zeer zorgelijk, omdat de gevolgen voor melkveehouders en in het speciaal voor jonge melkveehouders, groot kunnen zijn. Een niet-grondgebonden bedrijf krijgt te maken met een generieke afroming bij de toekenning van fosfaatrechten in 2018. Wanneer de gegevens van grond niet worden overgenomen door RVO bij bedrijfsoverdracht, ontstaat een onterechte situatie,” aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Bij een bedrijfsoverdracht na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2018 neemt de nieuwe eigenaar ook fosfaatrechten over van het bedrijf. Hiervoor wordt de referentie, het aantal dieren op 2 juli 2015, overgezet naar het nieuwe bedrijf. Een bedrijf dat per 1 januari 2018 fosfaatrechten krijgt toegekend, wordt beoordeeld op de mate van grondgebondenheid in 2015. Hierbij wordt gekeken naar de fosfaatproductie van het bedrijf in 2015 en de fosfaatruimte in 2015. Van der Hoog: “Wanneer de gegevens van grond niet worden overgenomen is het onmogelijk om als grondgebonden te worden aangemerkt.”

Voorbeeld uit de praktijk
Bij NAJK zijn verschillende situaties bekend waaruit blijkt dat RVO onterecht een bedrijf aanmerkt als niet-grondgebonden. Een van die situaties is een maatschap tussen vader, moeder en bedrijfsopvolger die in 2015 grondgebonden was. Bij overname wordt het bedrijf omgezet in een eenmanszaak. Bij de overname door de jonge ondernemer is een nieuw KvK-nummer aangevraagd. De eenmanszaak krijgt alle fosfaatrechten toegekend maar de grondgegevens worden niet overgenomen door RVO. Hierdoor oordeelt RVO dat het bedrijf in 2015 nog niet bestond en daarom ook niet-grondgebonden was in 2015.

Kromme situatie vraagt om praktische oplossing
“Deze kromme situatie vraagt om een praktische oplossing. RVO en het Ministerie van Economische Zaken moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Als de grond in de praktijk onder het bedrijf blijft, dan moeten ook deze gegevens overgenomen worden,” aldus Van der Hoog. “We moeten uitgaan van de juiste getallen. Zoals het nu is wordt het aantal bezwaren in de hand gewerkt terwijl dit niet nodig is.”

Bron: NAJK

Grasbaal

Nog meer Fosfaatruimte nieuws

Datum Onderwerp Reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
11-10-2016 Leidingaanleg niet meer beperkend voor fosfaatruimte 2 reacties
20-04-2016 Kosten door verliesdagen lopen op tot 500 euro per pink 1 reactie
12-04-2016 ForFarmers ziet ruimte voor 15 % meer melk zonder overschrijding fosfaatruimte 1 reactie
20-03-2016 Latente ruimte 45 reacties
14-03-2016 Column Sjakie - Efficiënt of meer 29 reacties
11-03-2016 Latente fosfaatruimte 8 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
03-03-2016 Extra #Fosfaatrechten op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken 20 reacties
03-03-2016 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van #fosfaatrechten voor melkvee 76 reacties
26-07-2015 Overschot aan melkveefosfaatrechten. 14 reacties
10-07-2015 Inbreng Dutch Dairymen Board Rondetafelgesprek fosfaatplafond 29 reacties
23-06-2015 De melkveehouderij is in de ban van speculatie 26 reacties
22-06-2015 Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor schade fosfaatrichtlijn 8 reacties
15-06-2015 LTO: Fosfaatreferentie melkvee op basis van verleden bespreekbaar 75 reacties
07-06-2015 Hoe willen jullie het fosfaatprobleem oplossen? 19 reacties
12-05-2015 Maximale ruimte = maximale regeldruk! Willen we dat? 103 reacties
08-04-2015 Einde melkquotering is startschot koeienexplosie 24 reacties
02-04-2015 De gok op groei is altijd een goede geweest 3 reacties
06-11-2014 Dijksma wil Melkveewet aanpassen 0 reacties
25-09-2014 Noord-Nederland laat 6 miljoen kilo fosfaatruimte onbenut 63 reacties
22-08-2014 Welke melkveehouders mogen groeien 80 reacties
01-07-2014 Fosfaatproductie 2013 is referentiewaarde bedrijfsoverschot. 39 reacties
28-05-2014 Wetsvoorstel Toekomst melkveehouder goedgekeurd door de ministerraad 1 reactie
08-03-2014 "Opkoop varkensrechten lost veel op" 27 reacties
10-02-2014 Nieuwe inkomstenbron makelaardij: fosfaatruimte 40 reacties
12-12-2013 Melkveehouders vandaag arm en afhankelijk gemaakt. 140 reacties