Dikke fractie

Dikke fractie is vaste mest dat bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 (rundveemest) en 43 (varkensmest), of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 in zit. Sinds 1 oktober 2017 moet dikke fractie bemonsterd worden door een onafhankelijke monsternemer.