2016

Foto's van 2016

2016 nieuws

Export jonge kalveren opnieuw gestegen

25-07-2017 - In het eerste half jaar van 2017 zijn 17.500 kalveren jonger dan 90 dagen geëxporteerd. Dat is 2.500 stuks meer dan in de eerste helft van 2016.

MelkveeNL

Prof. Tiny van Boekel interim buitengewoon hoogleraar zuivel

24-07-2017 - Vanaf 1 september 2017 zal emeritus hoogleraar Product Design & Quality Management, dr. ir. Tiny van Boekel, tijdelijk de buitengewone leerstoel Dairy Science & Technology (0,4 fte) aan Wageningen University bekleden. De leerstoel is vacant sinds het emeritaat van prof. Toon van Hooijdonk in 2016. De leerstoel, mogelijk gemaakt door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), was eerder onderdeel van de leerstoelgroep van Van Boekel, nu de leerstoelgroep Food Quality & Design van Prof, Vincenzo Fogliano. De leerstoel richt zich op twee belangrijke aspecten van de zuivel, namelijk de duurzaamheid van de productieketen en de voedingswaarde van zuivel.

MelkveeNL

EU-varkensvlees en -melkpoeder sterk in trek

24-07-2017 - De waarde van de Europese agri-export lag tussen juni 2016 en mei 2017 bijna 3% hoger dan in dezelfde periode in 2016.

MelkveeNL

Nog meer 2016 nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-07-2017 2016 was annus horribilis voor Belgische landbouw 0 reacties
24-07-2017 Landbouwstatistiek herinnert aan annus horribilis 2016 0 reacties
21-07-2017 Pluimveevleesexport lager dan 2016 0 reacties
21-07-2017 Cao Productiegerichte Dierhouderij 0 reacties
21-07-2017 Edeka Minden-Hannover nog steeds op succeskoers 0 reacties
21-07-2017 Servisch marktleiderschap voor frambozen bedreigd 0 reacties
21-07-2017 11.400 zelfmoorden onder Indiase telers in 2016 0 reacties
21-07-2017 Positief handelsklimaat tussen Nederland en Golfstaten 0 reacties
21-07-2017 Nieuw inzicht bijvoeding naast weidegras 0 reacties
21-07-2017 Rabobank: prijzen ruim boven langjarig gemiddelde 0 reacties
20-07-2017 Totale melkproductie EU lager dan vorig jaar 0 reacties
20-07-2017 Bouwplan honderdbunderboeren, 2016 0 reacties
20-07-2017 Oekraïense wortelexport zes keer zo hoog 0 reacties
20-07-2017 Visgraat melkstal meest gebruikt 0 reacties
20-07-2017 Aantal veehouders in Nederland neemt af 0 reacties
20-07-2017 *Unilever omzet tweede kwartaal 14,4 miljard euro, verwacht was 14.545 miljoen euro 0 reacties
19-07-2017 Dementie blijft meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door longkanker 0 reacties
18-07-2017 Deelname aan pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert melkveebedrijf extra fosfaatruimte op 6 reacties
18-07-2017 Verkoop melksystemen blijft flink achter 1 reactie
18-07-2017 Lage aardappelopbrengst is zorgelijk voor contractteler 0 reacties
14-07-2017 Veranderingen bouwplan opengrondgewassen, 2011 en 2016 0 reacties
14-07-2017 Veranderingen snijmaïs 2011- 2016 17 reacties
14-07-2017 Hoe voorkomt u uitbreiding bietencysteaaltjes? 0 reacties
14-07-2017 Gemeenten met hoogste percentage akkerbouw, 2016 0 reacties
14-07-2017 Veranderingen leghennen in Nederland 0 reacties
14-07-2017 Gemeenten met honderdbunderboeren, 2016 0 reacties
13-07-2017 Nederland exporteerde in eerste helft 2017 voor 3,4 miljard aan bloemen en planten 0 reacties
13-07-2017 Weinig ziekteverzuim in landbouw en visserij 0 reacties
12-07-2017 Te weinig integraal duurzame stallen 0 reacties
12-07-2017 Nederland exporteert voor 3,4 miljard euro aan bloemen en planten in de eerste helft van 2017 0 reacties
12-07-2017 Minder Campylobacter-besmetting op pluimvee en vlees - VMT 0 reacties
12-07-2017 Kwart varkensstallen is nu duurzaam 0 reacties
11-07-2017 Percentage integraal duurzame stallen bleef in 2016 achter bij gestelde ambitie 0 reacties
11-07-2017 Investeringen in vervuilende én groene energie gedaald in 2016 0 reacties
10-07-2017 Minder mestafvoer in 2017 8 reacties
06-07-2017 Melkreductie van 834.000 ton door Europese regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie 0 reacties
06-07-2017 Royal A-ware verdrievoudigt winst 34 reacties
06-07-2017 Voorjaarskuilen verbreken VEM-record 52 reacties
05-07-2017 Uitgekeerde schade door dassen in 2016 opgelopen tot 650.000 euro 0 reacties
04-07-2017 Biologische landbouw in Vlaanderen ook in 2016 gegroeid 0 reacties
04-07-2017 Eurofins Agro constateert behoorlijke energieverliezen in snijmaiskuilen 0 reacties
04-07-2017 België: ruim een derde van biobudget gaat op aan AGF 0 reacties
04-07-2017 Bio-areaal met 30 procent gestegen in 2016 0 reacties
03-07-2017 Regeling Groenprojecten mogelijk voor verwerving grond voor biologische landbouw 0 reacties
03-07-2017 Antibioticagebruik bij landbouwdieren opnieuw gedaald 0 reacties
03-07-2017 Europees bietenareaal flink aangegroeid 0 reacties
01-07-2017 'Helft van onder toezicht gestelde restaurants verkocht verrot eten' 0 reacties
30-06-2017 Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel 0 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
29-06-2017 Export uien door de één miljoen ton grens 0 reacties
29-06-2017 Gebruik van antibiotica voor dieren in 2016 verder gedaald 0 reacties
29-06-2017 Verlies vogelgriepvrije status hindert Belgische export 0 reacties
27-06-2017 Lage melkprijs zorgt voor verlaging van grasopbrengst 9 reacties
26-06-2017 Melkprijs voor consument wederom verder omhoog 0 reacties
23-06-2017 RVO: 136 aanmeldingen voor equivalente maatregelen 0 reacties
22-06-2017 Blijft biosector sterke groei in eigen land volhouden? 0 reacties
22-06-2017 In 2016 bijna 3 miljoen aan faunaschade in Gelderland uitbetaald 0 reacties
22-06-2017 Tegenvallende gerstoogst 2016 dwingt Gulpener bij externe leverancier in te kopen 0 reacties
22-06-2017 Rabobank: stabiele melkprijs, invloed GVE-regeling wordt zichtbaar 0 reacties
22-06-2017 Oplopende prijzen voor pluimveevlees 0 reacties
22-06-2017 Melkprijs voor consument verder omhoog 0 reacties
21-06-2017 Melkprijs Milcobel over 2016 €27,65 11 reacties
21-06-2017 Spanje exporteert 10% meer bloemen en planten in eerste kwartaal 2017 0 reacties
21-06-2017 Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt bijna 3 miljoen over 0 reacties
20-06-2017 Jaar na verwoestende hagelbui Noord-Brabant: ongerust bij elke code geel 0 reacties
20-06-2017 Positieve balans in 2016 voor proefbedrijf biologische landbouw 0 reacties
20-06-2017 Nederland versterkt positie als Europees innovatieleider 0 reacties
19-06-2017 Vaker longontstekingen in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen 0 reacties
16-06-2017 Belgische droogte wordt stilaan zorgwekkend 0 reacties
15-06-2017 'Goedkeuring derogatie voor 2018 lukt niet' - Start fosfaatrechten in gevaar 23 reacties
14-06-2017 Melkprijs 2016 rampjaar; vooruitzichten beter 7 reacties
13-06-2017 Europlant betaalt €37,23 voor pootgoed 2016 0 reacties
13-06-2017 Gras is goedkoop en blijft goedkoop 108 reacties
13-06-2017 Tarwekwaliteit dwingt CZAV tot concessies in afzet 0 reacties
12-06-2017 Ruim 55.000 euro aan landbouwschade door bevers in 2016 0 reacties
12-06-2017 CleanLight UV-kap op Potato Care uitgetest 0 reacties
10-06-2017 Brexit kan zuivelindustrie stokken in wielen steken 1 reactie
10-06-2017 Duits suikerbietenareaal groeit fors door naar 403.800 ha 0 reacties
09-06-2017 Belgische zuivelsector groeit 45 procent 0 reacties
09-06-2017 Koningin Maxima op bezoek bij machinefabrikant Tobroco 10 reacties
09-06-2017 Koningin Maxima op bezoek bij machinefabrikant Tobroco 0 reacties
08-06-2017 Langer doorwerken steeds vaker gestimuleerd 0 reacties
07-06-2017 Vorig jaar wereldwijd 9 procent meer duurzame energie opgewekt 0 reacties
06-06-2017 Export levert veehouderij nieuw record op - Zuivel, vlees en vee 1 reactie
06-06-2017 Afname ammoniakemissies door nieuwe bemestingstechnieken niet overtuigend aangetoond 48 reacties
06-06-2017 Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector 0 reacties
04-06-2017 Welke gemeente heeft meeste akkerbouw op cultuurgrond? 0 reacties
02-06-2017 Grootschalige praktijkproef ForFarmers met alternatieve eiwitrijke teelten 0 reacties
02-06-2017 ​’40 procent minder koeien in 2030’ 0 reacties
01-06-2017 Aandeel van nieuwe klonen in Phytophthora uitbraken in Nederland is relatief groot 0 reacties
01-06-2017 'Veestapel voor milieudoelen naar 1,4 miljoen koeien' 56 reacties
31-05-2017 Franse bloemkoolseizoen beïnvloed door het weer 0 reacties
31-05-2017 Waterschap De Dommel wil meer waterbergingen 0 reacties
31-05-2017 Kaspositie melkveebedrijven verbeterd 1 reactie
31-05-2017 Definitieve aangiftecijfers pootaardappelen 2017 bekend 0 reacties
30-05-2017 Van Dam wacht onderzoek naar consequenties opheffen scheurverbod af 0 reacties
30-05-2017 Daling antibioticumgebruik in diersectoren zet door 0 reacties

2016 video's