Prikkebord Forum

Titel Reacties
Gebrek aan liquiditeit is grootste probleem bij melkveehouders
Emigreren? Meld je aan voor ‘DE BOER OP’! 4
Aandeel PlanetProof in vollegrondsgroenten stijgt fors 1
Hoe kijkt Brussel naar de Nederlandse veehouderij, een route naar een oplossing, deel1.. 15
Utrechts beloningssysteem voor melkveehouders van start 5
Een natte discussie 126
50 % van oekraiense boeren-werknemers in het leger ! 50 % koeien dood !
De Weideman: ‘Lang gras? Vol gas van start!’ 36
Drentse kampioenen krijgen 94 en 93 punten
'De slag om de melk' is in het voordeel van de boer
Vernieuwing vakblad boerderij 18
Werkenaanwerk 9
Kavelruilvrijstelling op de schop wegens 'onwenselijke' praktijklandbouwgrond
Dit jaar verhoogd risico op boterzuur in voorjaarskuil 4
Het is veel te nat en dus kunnen boeren het land niet op 1
‘Nederland moet méér melk produceren in het belang van het klimaat’ 2
Nieuwe koeientuin gebouwd om koecomfort te vergroten
Ingrijpend miljardenpakket voor opkoop boeren moet koude sanering veestapel voorkomen 125
Wolven gaan zich vaker vestigen op platteland 7
Nieuwe opkoopregeling moet pijn door mestprobleem verlichten 6
Ruim 200 leden DOC-Kaas in nieuwe topmelkstroom 4
Daling mengvoerprijzen maakt weer extra vaart 18
Onderzoek: mogelijk andere bron voor glyfosaat in water 14
Mest afdekken met krijtsuspensie helpt tegen emissie 1
Adema werkt aan 'brede' stoppersregeling boeren, niet alleen voor piekbelasters 42
Hoe Europees mestbeleid de Nederlandse veestapel kan decimeren. ‘Zo komt de halvering dichtbij’ 74
"Afgelopen half jaar recordnat" 3
Impact droogte in 2022 minder groot dan in 2018
Boer in Texas heeft vogelgriep, melk 'dik en verkleurd': wat weten we over de laatste uitbraak?
Motie BBB 'generieke korting' 213
Lactalis Leerdammer verhoogt melkprijs met 22 cent per 100 kilo
Melkprijzenoverzicht 2024 tm april 18
Boerenorganisaties kraken nieuw opkoopplan minister Adema: ’Dit komt hoe dan ook te laat’ 20
Topman FrieslandCampina: 'Klaar om het in 2024 beter te doen' 7
Nieuw seizoen crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk Grasland 10
Veehouderij moordenaar in schimmig onderzoek 3
Zaterdag 25 graden!! 26
Noord-Holland komt er als eerste provincie mee: een stikstofbank die PAS-melders uit uitzichtloze situatie haalt
Mest is geen afval maar rijkdom 3
Wolf negeert adviezen wolvendeskundigen totaal 26
EU-enquête onder boeren gericht op verminderen bureaucratie 1
Zuivelnoteringen week 14 👊 5
Noteringen boter en vollemelkpoeder plussen met meer dan 10 euro
Afzet gewasbeschermingsmiddelen daalde in 2022 met 4 procent
Als God in Frankrijk 140
Vogelgriep gevonden bij melkveebedrijven in Verenigde Staten
Zuivelnoteringen stijgen weer
Friesland stelt subsidieregeling biotoopverbetering weidevogelgraslanden vast
A-ware houdt melkprijs gelijk, plus voor Global Dairy Trade
#probleemoplosser – Rianne van den Brink